Artikel-ID : 00164224 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

De computer in de veilige modus starten

  1. Zet de computer aan.
  2. Houd in het scherm SONY de toets F8 7 tot 10 seconden ingedrukt.

   OPMERKINGEN:

   • U kunt op sommige computermodellen ook de toets F5 gebruiken.
   • Als een venster Please Select Boot Device (Opstartapparaat selecteren) wordt weergegeven, drukt u op de toets ESC en vervolgens op de toets F8.

   BELANGRIJK: Als u de veilige modus gebruikt om een internet- of netverbindingsprobleem op te lossen, kiest u Veilige modus met netwerkmogelijkheden in de volgende stap.

  3. Druk in het scherm Windows Advanced Options Menu (Menu Geavanceerde opties van Windows) op de PIJLTOETS OMHOOG totdat Veilige modus is geselecteerd.
  4. Druk op de ENTER-toets
  5. Druk in het scherm Please select operating system to start: (Selecteer besturingssysteem om te starten:) op de ENTER-toets.
  6. Klik in het venster To begin, click your user name (Begin door op uw gebruikersnaam te klikken) op het beheerderspictogram.

   OPMERKING: Als u wordt gevraagd om uw wachtwoord in het vak Type your password (Typ uw wachtwoord), typt u het wachtwoord en drukt u op de ENTER-toets.

  7. Klik in het vak Windows wordt in de veilige modus uitgevoerd op de knop Ja.