Artikel-ID : 00164252 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

Hoe installeer ik een toepassing of origineel besturingsprogramma opnieuw met behulp van VAIO Recovery Centre?

  Volg deze procedure om een of alle meegeleverde toepassingen of originele besturingsprogramma's met behulp van VAIO Recovery Centre opnieuw te installeren.

  BELANGRIJK: Onderbreek de stroomtoevoer niet tijdens de herstelprocedure.

  1. Klik op de knop Start en typ in het veld Start Search (Start zoeken) VAIO Recovery Centre. Druk vervolgens op Enter.         Afbeelding
  2. Sluit alle geopende programma's.
  3. Koppel alle netwerkaansluitingen los.
  4. Koppel alle randapparaten los.
  5. Klik in de toepassing VAIO Recovery Centre, onder Choose a program (Een programma kiezen) op Reinstall Programs of Drivers (Programma's of stuurprogramma's opnieuw installeren).
  6. Klik in het venster Reinstall Programs of Drivers (Programma's of stuurprogramma's opnieuw installeren) op de knop Start.
  7. Zorg er onder Before Restore C: Drive (Vóór herstel station C:) voor dat de optie Skip (Overslaan) is geselecteerd en klik op de knop Next (Volgende).

   OPMERKING: Dit venster bevat ook opties om Windows Backup and Restore (Windows Back-up en herstel) of het programma VAIO Hardware Diagnostics te gebruiken in plaats van software of besturingsprogramma's opnieuw te installeren. Met deze hulpprogramma's kunt u proberen het probleem dat u ondervindt te diagnosticeren en op te lossen zonder software of besturingsprogramma's opnieuw te installeren.

  8. Klik onder Overview (Overzicht) op de knop Next (Volgende).
  9. Selecteer onder Select your programs or drivers to reinstall (Opnieuw te installeren programma's of stuurprogramma's selecteren), op het tabblad Programs (Programma's), door op hun selectievakjes te klikken, de programma's die u opnieuw wilt installeren.

   OPMERKING: Klik om alle selectievakjes in te schakelen zodat alle toepassingen die oorspronkelijk bij de computer zijn geleverd opnieuw worden geïnstalleerd.

  10. Klik op het tablad Stuurprogramma's.
  11. Klik op het tabblad Stuurprogramma's op de stuurprogramma's die u wilt selecteren om opnieuw te installeren.
  12. Klik op de knop Volgende.
  13. Volg instructies op het scherm om de installatie te voltooien voor alle toepassingen en stuurprogramma's die u hebt geselecteerd.
  14. Klik onder Reinstall Programs of Drivers completed (Opnieuw installeren programma's of stuurprogramma's voltooid) op het selectievakje Restart now (Nu opnieuw starten) om dit te selecteren.
  15. Klik op de knop Voltooien.