Artikel-ID : 00164737 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

Ik kan geen systeemherstel uitvoeren, want er zijn geen herstelpunten gevonden bij gebruik van de herstelschijven

    Bij gebruik van de herstelschijven om het hele systeem te herstellen naar het oorspronkelijke Windows Vista, kan de herstelprocedure niet worden voltooid en een bericht No restore points (Geen herstelpunten) kan worden weergegeven als de computer is gedowngraded naar Windows XP.Afbeelding

    Dit probleem kan zich voordoen als u Windows System Restore (Systeemherstel) hebt gekozen in het venster Before Restore Complete System (Vóór herstel volledig systeem) tijdens de herstelprocedure, zelfs als u systeemherstelpunten voor Windows XP hebt gemaakt. Dit komt omdat de systeemhersteloptie vanaf de schijf alleen compatibel is met systeemherstelpunten die zijn gemaakt in Windows Vista.

    WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Alle gegevens op de herstelde harde schijf gaan verloren.

    Om het probleem op te lossen, kiest u tijdens de herstelprocedure in het venster Before Restore Complete System (Vóór herstel volledig systeem) de optie Skip (Overslaan) en gaat u verder met de normale herstelprocedure.

    OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het product voor modelspecifieke informatie over het uitvoeren van een herstelprocedure.