Artikel-ID : 00164208 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

De veilige modus openen als u geen toegang hebt tot het besturingssysteem

  Windows 8 is zo ontworpen dat primaire toegang tot de veilige modus alleen mogelijk is vanuit het besturingssysteem. Als het besturingssysteem niet start en u de veilige modus wilt openen om te achterhalen waarom dit gebeurt en/of het probleem op te lossen, volgt u deze stappen:

  1. Druk op de aan-uitknop totdat de computer helemaal is uitgeschakeld.
  2. Houd, terwijl de computer helemaal is uitgeschakeld, de Assist-knop ingedrukt totdat het zwarte VAIO-scherm wordt weergegeven.

   OPMERKING: De plaats waar de Assist-knop zich bevindt, verschilt per computermodel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de computer voor de plaats van de Assist-knop op uw model.

  3. Als in het scherm VAIOCare | Rescue Mode (VAIOCare | Herstelmodus) de optie Recover or maintain your system [F10] (Uw systeem herstellen of onderhouden) is gemarkeerd, drukt u op de Enter-toets. Afbeelding
  4. Klik in het scherm Kies de toetsenbordindeling op de juiste toetsenbordindeling om deze te selecteren. Afbeelding
  5. Klik in het scherm Kies een optie op de optie Problemen oplossen. Afbeelding
  6. Klik in het scherm Problemen oplossen op Geavanceerde opties. Problemen oplossen - Geavanceerde opties
  7. Klik in het scherm Geavanceerde opties op Opdrachtprompt. Geavanceerde opties - Opdrachtprompt
  8. Typ in het opdrachtpromptvenster 'bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy' en druk op Enter.
  9. Klik op de X in de rechterbovenhoek om het opdrachtpromptvenster te sluiten.
  10. Klik in het scherm Kies een optie op de optie De pc uitzetten. Afbeelding
  11. Druk meerdere malen op F8 terwijl u op de aan-uitknop drukt om de computer in te schakelen.
  12. Selecteer in het Menu Start van Windows de optie Veilige modus.