Artikel-ID : 00253815 / Laatst gewijzigd : 18-02-2022Afdrukken

Muziekbestanden overzetten naar de microSD-kaart in een Walkman

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit artikel bevat basisstappen voor het overzetten van muziekbestanden van een computer naar de microSD-kaart in de Walkman-speler. Raadpleeg de Help-gids van uw product voor meer informatie over het uitvoeren van een stap. Handleidingen vindt u op onze ondersteuningswebsite

  OPMERKINGEN:

  Voor u begint

  Muziekbestanden overzetten naar een microSD-kaart

  1. Plaats een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf op de Walkman.
  2. Selecteer in het menu Location for USB Transfer (Locatie voor USB-overdracht) of USB storage settings (Instellingen voor USB-opslag) de optie SD Card (SD-kaart).

   OPMERKING: deze stap geldt alleen voor de NW-A10/A20/ZX2/ZX100-serie. Raadpleeg de Help van uw model voor meer informatie.

  3. Zet muziekbestanden over naar de microSD-kaart.

   De procedure is vergelijkbaar met de manier waarop u bestanden overzet naar het interne geheugen van de Walkman.

   • Voor Microsoft Windows-computers: gebruik de app Music Center for PC om muziekbestanden over te zetten.
    • Raadpleeg voor meer informatie het artikel Inhoud overdragen naar een audioapparaat, zoals de Walkman.
    • Voor de NW-A30/A40/A50/A100/WM1/ZX300/ZX500-serie: selecteer Memory Card (Geheugenkaart) als destination (bestemming).
    • Voor de NW-A100/ZX500-serie:
     • De Walkman kan niet worden herkend als de versie van Music Center voor PC lager is dan 2.1.0. Als dit het geval is, werkt u de software van Music Center for PC bij naar de nieuwste versie.
     • Zorg dat u de USB Type-C-kabel (meegeleverd met de Walkman) gebruikt om de computer aan te sluiten en selecteer File Transfer (Bestandsoverdracht) in het menu Use USB for (USB gebruiken voor) op de Walkman.
   • Voor Mac-computers: gebruik software die compatibel is met uw Mac-computer en Walkman. Welke software wordt ondersteund, is afhankelijk van uw Walkman. Raadpleeg voor meer informatie de helpgids op onze ondersteuningswebsite