WACHT — Lees de sectie Vereiste bestanden voordat u dit bestand downloadt.

Vereiste downloads

Tenzij anders vermeld, moet het bestand hieronder vóór Systeemsoftware Ver.2.00 voor DSC-RX100M5 (Mac) worden geïnstalleerd om goed te werken. Als er meer dan één vereist bestand wordt vermeld, installeer ze dan in de op deze pagina aangegeven volgorde.

Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • DSC-RX100M5

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. de vorige update

 • Verbetert de bediening met het gebruik van de onderwaterbehuizing MPK-URX100A:
  1. Automatische onderwatermodus toegevoegd bij de instellingen voor witbalans.
  2. Modus zonder flitser toegevoegd voor wanneer de flitser is uitgeklapt.
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera.

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Verbetert het symptoom van niet meer inschakelen na een bepaalde instelling. ([Quality: RAW&JPEG] (Kwaliteit: RAW en JPEG]) en [Soft Skin Effect: ON] (Zachte huidtinten: AAN) en [Face Detect.: ON] (Gezichtsherkenning: AAN)>
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Systeemsoftware Ver.2.00 voor DSC-RX100M5 (Mac)

Bestandsversie

 • 2.00

Bestandsgrootte

 • 278.1 MB (278.137.850 bytes)

Releasedatum

 • 30/03/2017

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de systeemsoftwareversie Ver.2.00 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu --> Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) --> Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.


Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update compatibel met de volgende versies van Mac:

 • MacOS X v. 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Belangrijk:
  Controleer voor macOS 10.13 - 10.15 of de 'DriverLoader_1015' is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt.

  Belangrijk:
  Controleer voor macOS 11 – 12 of de "System Software Update Helper" is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt.

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera
  Volledig opgeladen NP-BX1-batterijen

  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is.
  We bevelen het gebruik van een volledig geladen batterij aan.

 • USB-kabel die bij de camera werd geleverd
  Opmerking: de functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik een volledig opgeladen NP-BX1-batterij wanneer u de systeemsoftware-update uitvoert.
 • Verwijder de batterij of netspanningsadapter niet tijdens de update. Anders kan de camera defect raken door het plotseling uitschakelen van de stroom.
 • Verwijder eerst de geheugenkaart van de camera.
 • De systeemsoftware-update duurt ongeveer 15 minuten. Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat. Indien de computer in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het volledige updateproces vanaf het begin opnieuw worden uitgevoerd.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.

De update downloaden

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afwijzing van aansprakelijkheid en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_DSCRX100M5V200.dmg] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op

Installeren

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_DSCRX100M5V200.dmg]. - Sluit de camera nog niet aan.
 3. [Update_DSCRX100M5V200] is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram.
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 6. System Software Updater wordt gestart. 7. Zet de camera aan.
 8. Volg de instructies op het venster van de System Software Updater: selecteer Menu → Setup subpage 4 → USB Connection (Menu → Installatie subpagina 4 → USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd.
  Als een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) geselecteerd is, selecteert u Mass Storage (Massaopslag). 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: Als de computer de camera niet kan vinden, wordt het bericht 'Could not find the camera for this update' (De camera voor deze update kon niet worden gevonden) weergegeven op het computerscherm. Probeer dan het volgende.
  1. Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  2. Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.

  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten. Verwijder dan de batterij of de netadapter uit de camera, start de computer opnieuw op en volg de procedures vanaf '2. Start de System Software Updater'.

 10. Controleer het lcd-scherm van de camera en klik daarna op Next (Volgende). De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Opmerking: Als de huidige systeemsoftwareversie 2.00 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
 11. Controleer of [Current version] (Huidige versie) Ver.1.01 of lager is en klik op [Next] (Volgende).
 12. De camera wordt automatisch gereset.

  Het onderstaande scherm wordt weergegeven.

  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
 13. Start de update
  Er wordt automatisch gereset. Daarna verschijnt het volgende scherm en wordt de update gestart. Tijdens de update, die ongeveer 15 minuten duurt, zie je een voortgangsbalk.
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 14. Voltooi de update
  Het onderstaande scherm verschijnt nadat de update is voltooid. De camera wordt ook automatisch opnieuw opgestart. Dit kan enkele minuten in beslag nemen. Wacht totdat hetzelfde scherm op het lcd-scherm van de camera wordt weergegeven als er vóór de software-update stond. Wanneer het scherm wordt weergegeven, drukt u op [Finish] (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.


  Opmerking: indien een waarschuwing over gegevensherstel wordt weergegeven na het opnieuw opstarten, wacht u totdat deze waarschuwing verdwijnt. Dit is normaal.

Stap 2: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw apparaat Ver.2.00 is.

 1. Selecteer op de camera Menu --> Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) --> Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.