Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen Blu-ray Disc-spelers:

 • BDP-S480 / S580 / S780

Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw Blu-ray-speler.

 • Naam: Firmware-update van de Blu-ray-speler naar versie M07.R.0631
 • Releasedatum: 24/12/2014
 • Voordelen en verbeteringen:
 • Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte Blu-ray-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Blu-ray-model hebt. Als het versienummer M07.R.0631 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het AV1-kanaal, kiest u AV1 als ingang.
 2. Schakel de Blu-ray-speler in. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op STOP en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt.
 3. Gebruik op de XrossMediaBarTM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te kiezen en druk op ENTER .
 4. Selecteer Quick Start Mode (Snelle startmodus) en controleer of OFF (Uit) is geselecteerd. De update zou kunnen mislukken als "ON" (Aan) is geselecteerd.
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en druk op ENTER.
 6. Op het televisiescherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt:
  "Software Version M07.R.0631" - als het versienummer M07.R.0631 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw Blu-ray-speler te updaten:

Sony Home audio en video: firmware downloaden  

Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste manier is om de update uit te voeren. De update duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens de update naar uw Blu-ray-speler via het internet.

Wat u nodig hebt:

 • een Ethernet-kabel om uw Blu-ray-speler aan te sluiten op het internet
 • een actieve internetverbinding
 • een compatibele tv

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Stel de apparatuur op:

 • Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het AV1-kanaal, kiest u AV1 als ingang.)
 • Sluit de LAN-terminal van de Blu-ray-speler met een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 • Schakel de Blu-ray-speler in. (Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u deze.)

Voer de update uit:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M07.R.0631, the firmware upgrade was successful.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler via het internet.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Het televisiescherm toont het bericht "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden).
  Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.
  1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
  2. Controleer in de netwerkinstelling of u al dan niet bevestigd hebt of uw Blu-ray-speler zijn eigen IP-adres heeft. (Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.)
  3. Voer de update opnieuw uit.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de speler opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel de Blu-ray-speler in.
  3. Voer de update opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony

Een herschrijfbare CD-R gebruiken