Over deze download

Wij raden u aan via het internet te updaten, indien mogelijk. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, brandt ze op een lege schijf en plaats deze in uw Blu-ray-speler.

Wij raden de volgende besturingssystemen aan: Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Download het bestand UPDATA_M15R0197M.ZIPnaar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat.
 3. Ga naar het bestand en controleer of de grootte 100 MB (105,866,350 bytes) is.
 4. Pak het bestand uit - het uitgepakte bestand heet UPDATA_M15R0197.ISO.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het bestandUPDATA_M15R0197.ISO en selecteer Get info (Informatie verkrijgen).
 6. Controleer of de grootte van het bestand 103.0 MB (108,605,440 bytes) is.


  Bestandsgegevens

De disc maken:

 • Open het Schijfhulpprogramma via Toepassingen> Hulpprogramma's > Schijfhulpprogramma op uw Mac.
 • Sleep het bestand UPDATA_M15R0197.ISO links in het venster Schijfhulpprogramma.


  Het venster Schijfhulpprogramma

 • Plaats een lege, herschrijfbare CD-R in de computer.
 • Selecteer UPDATA_M15R0197.ISO, klik op het pictogram Branden en vervolgens op de optie Branden.
  Als u wilt controleren wat u aan het branden bent, klikt u op het driehoekje en selecteert u Gebrande gegevens controleren.


  De optie Disc branden

 • Het bestand wordt in de disc geschreven.
 • Wanneer het bericht "branden gelukt" wordt weergegeven, klikt u op OK en wordt de disc uitgeworpen.
 • Als u twijfelt of de procedure correct is verlopen, begint u opnieuw en maakt u een nieuwe disc.

De update naar uw speler overbrengen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het AV1-kanaal, kiest u AV1 als ingang.)
 2. Schakel de Blu-ray-speler in.
 3. Plaats de disc in de speler en sluit de disclade.

De update overbrengen:

 1. Zodra de disc is geladen, verschijnt het bericht van de firmware-update op de tv.
 2. Selecteer met de afstandsbediening OK en druk vervolgens op de knop ENTER.
 3. De update start.
 4. Tijdens de update ziet u de melding "x %" op de tv. De x verandert in 0 en gaat tijdens de update tot 100.
 5. De speler wordt automatisch opnieuw opgestart en de update wordt voortgezet. - Gebruik de speler niet of schakel hem niet zelf in tijdens deze stap.
 6. Tijdens de update ziet u de melding "x %" op de tv. De x verandert in 0 en gaat tijdens de update tot 100.
 7. Wanneer de disc-lade opent en speler automatisch wordt uitgeschakeld, is de update voltooid. Gebruik de speler niet of schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 8. Verwijder de update-disc uit de speler en schakel de speler in.
 9. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M15.R.0197 is, is de update van de firmware geslaagd.

Troubleshooting (probleemoplossing)

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler met uw pc en een disc.

 • De updatedisc wordt niet uitgeworpen.Volg deze stappen:
  1. Schakel de speler uit en maak het netsnoer los.
  2. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk tegelijkertijd op de knop Open/Close op de speler - niet op de afstandsbediening.
  3. Houd de knop Open/Close op de speler ingedrukt tot de disclade opengaat.
  4. Verwijder de disc.
  5. Zodra de disc is verwijderd trekt u de stekker uit en steekt u hem weer in het stopcontact om de speler te herstellen.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld
  Schakel de Blu-ray-speler in en voer de update opnieuw uit.

 • Het bestand UPDATA_M15R0197M.ZIP dat ik van de updatewebsite heb gedownload kan niet uitgepakt worden.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel de Blu-ray-speler in.
  3. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Lukt het nog altijd niet? Neem contact op met de klantendienst van Sony