Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen van Blu-ray Disc-spelers:

 • BDP-S4100 / S5100

Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw Blu-ray-speler.

 • Naam: Firmware-update van de Blu-ray-speler naar versie M15.R.0197
 • Releasedatum: 17/12/2014
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Verbeter de veiligheid van de versleuteling
  • Verbetering van BRAVIA Internet Video.
 • Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte Blu-ray-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Blu-ray-model hebt. Als het versienummer M15.R.0197 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI1-kanaal, kiest u HDMI1 als ingang.
 2. Schakel de Blu-ray-speler in. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op STOP en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt.
 3. Gebruik op de XrossMediaBarTM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te kiezen en druk op ENTER .
 4. Selecteer Quick Start Mode (Snelle startmodus) en controleer of OFF (Uit) is geselecteerd. De update zou kunnen mislukken als "ON" (Aan) is geselecteerd.
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en druk op ENTER.
 6. Op het televisiescherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt:
  "Software Version M15.R.0197" - als het versienummer M15.R.0197 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw Blu-ray-speler te updaten:

Sony Home audio en video: firmware downloaden  

Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste manier is om de update uit te voeren. De update duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens de update naar uw Blu-ray-speler via het internet.

Dit hebt u nodig:

 • een Ethernet-kabel om uw Blu-ray-speler aan te sluiten op het internet
 • een actieve internetverbinding
 • een compatibel televisietoestel

Om de update vlot te doen verlopen

Updaten is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Stel de uitrusting in:

 • Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het AV1-kanaal, kiest u AV1 als ingang.)
 • Sluit de LAN-terminal van de Blu-ray-speler met een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 • Schakel de Blu-ray-speler in. (Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u deze.)

Verkrijg de update:

 1. Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup Network Update (Netwerkupdate) te selecteren en druk op ENTER.
 2. De bevestiging van de netwerkupdate wordt weergegeven op de tv.
 3. Selecteer met de afstandsbediening OK en druk vervolgens op de knop ENTER.
 4. Het bericht Update naar een nieuwe softwareversie. en de meest recente softwareversie worden weergegeven op de tv.
 5. SelecteerStart, en druk op ENTER.
 6. Het updateproces begint en het updatescherm wordt op de tv weergegeven.
 7. Tijdens de update ziet u de voortgangsbalk "x %" en de downloadcapaciteit op de tv. - De x verandert in 0 en gaat tijdens de update tot 100.
 8. De speler wordt automatisch opnieuw opgestart en de update wordt voortgezet. - Gebruik de speler niet of schakel hem niet zelf in tijdens deze stap.
 9. Tijdens de update ziet u opnieuw de voortgangsbalk "x %" en de downloadcapaciteit op de tv. - De x verandert in 0 en gaat tijdens de update tot 100.
 10. Wanneer de speler automatisch wordt uitgeschakeld, is de update voltooid. Gebruik de speler niet of schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 11. Schakel de speler in.
 12. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M15.R.0197 is, is de update van de firmware geslaagd.

Troubleshooting (probleemoplossing)

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler via het internet.

 • Het televisiescherm toont het bericht "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden).
  Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.
  1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
  2. Controleer in de netwerkinstelling of u al dan niet bevestigd hebt of uw Blu-ray-speler zijn eigen IP-adres heeft. (Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.)
  3. Controleer of zowel de 'Fysieke verbinding' als de 'Internettoegang' OK zijn in Network Settings (Netwerkinstellingen) ---> Network Connection Status (Status van de netwerkverbinding).
  4. Voer de update opnieuw uit.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de speler opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel de Blu-ray-speler in.
  3. Voer de update opnieuw uit.
   Lukt het nog altijd niet? Neem contact op met de klantendienst van Sony

 • De firmware-update werkt na een aantal pogingen nog steeds niet.
  1. Maak een updatedisc en plaats hem in de speler.
  2. Selecteer OK in het scherm Update mislukt.
   Lukt het nog altijd niet? Neem contact op met de klantendienst van Sony

Een herschrijfbare CD-R gebruiken