Over deze download

Wij raden u aan via het internet te updaten, indien mogelijk. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, brandt ze op een lege schijf en plaats deze in uw Blu-ray-speler.

Wij raden de volgende besturingssystemen aan: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 of Windows® 8 / Windows® 8.1.

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler te voorkomen
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Download het bestand UPDATA_M12R0510.ZIP naar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte van het bestand 98.7 MB (103,531,284 bytes) is.

  Bestandseigenschappen

De disc maken:

 1. Pak het bestand uit op uw computer. De uitgepakte bestanden heten MSB12-FW.BIN en MSB12-FW.ID
 2. Schrijf de bestanden MSB12-FW.BIN en MSB12-FW.ID naar een lege, herschrijfbare cd. Gebruikt u software voor het branden van cd's? Selecteer de UDF-indeling (Universal Disc Format).
  Het gebruik van de ISO9660-indeling kan een verkeerde updatedisc opleveren

De update naar uw speler overbrengen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel de Blu-ray-speler in
 3. Plaats de disc in de speler en sluit de disclade

De update overbrengen:

 1. Na het laden van de disc wordt de vraag Perform version update?(Versie updaten?) op het televisiescherm getoond
 2. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER
 3. De update wordt gestart
 4. Tijdens de update ziet u de melding "*/9" op de tv en "UP*/9" op het scherm van de speler. De * verandert in0 en gaat tijdens de update tot 9
 5. De speler wordt automatisch opnieuw opgestart en de update wordt voortgezet. - Gebruik de speler niet of schakel hem niet zelf in tijdens deze stap.
 6. U zult opnieuw de melding "*/9" op de tv en "UP*/9" op het scherm van de speler zien. De * verandert in0 en gaat tijdens de update tot 9
 7. Wanneer de disclade opengaat en de speler automatisch wordt uitgeschakeld, is de update voltooid. Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot de update is voltooid.
 8. Neem de updatedisc uit de speler en schakel de speler in
 9. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M12.R.0510 is, is de update van de firmware geslaagd

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler met uw pc en een disc.

 • De updatedisc wordt niet uitgeworpen.Volg deze stappen:
  1. Schakel de speler uit en maak het netsnoer los
  2. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk tegelijkertijd op de knop Open/Close op de speler - niet op de afstandsbediening
  3. Houd de knop Open/Close op de speler ingedrukt tot de disclade opengaat
  4. Verwijder de disc

 • "UP NG" wordt weergegeven op het scherm op het voorpaneel van de speler.
  Voer de volgende procedure uit:
  1. Controleer of de updateschijf juist is en plaats ze terug
  2. Selecteer "Retry" (Opnieuw proberen)
  3. Als het symptoom na de tweede update niet verdwijnt, neemt u de updateschijf uit de Blu-ray Disc-speler en verwijdert u de updatebestanden van uw computer
  4. Download het bestand met de firmware-update opnieuw en maak een nieuwe updateschijf
  5. Plaats de schijf terwijl het scherm "update failed" (update mislukt) wordt weergegeven
  6. Lukt het nog altijd niet? Neem contact op met de klantendienst van Sony

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld
  Schakel de speler opnieuw in, met de updatedisc in de lade. Het updateproces wordt automatisch opnieuw opgestart.

 • Het bestand UPDATA_M12R0510.ZIP dat ik van de updatewebsite heb gedownload kan niet uitgepakt worden.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
  2. Schakel de Blu-ray-speler in
  3. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony