Als u de Blu-ray-speler met de bovenstaande netwerkupgrade met succes hebt geüpgraded, moet u deze procedure niet uitvoeren.

Van toepassing op de volgende modellen:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Als dit niet uw model van BD-speler is, klikt u hier om het juiste model te selecteren.

Waarschuwing:

 • Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor de in Europa verkochte Blu-ray-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Volg de instructies voor de upgrade zorgvuldig. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat het upgradeproces wordt onderbroken en dat de speler niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u de speler niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-upgrade, zal de speler mogelijk niet meer reageren of zal hij moeten worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces worden de fabrieksinstellingen van uw Blu-ray-speler hersteld. Na de installatie van de upgrade moet u uw speler opnieuw configureren.
 • Gebruik een nieuwe, beschrijfbare CR-R voor het branden van de firmware-upgrade. Een vuile disc of een disc met krassen zal mogelijk niet correct worden gelezen door de speler.
 • Aanbevolen besturingssysteem van de computer die de firmware-upgrade downloadt:
  • Mac OS X 10.6.3 is aanbevolen.
 • U hebt een computer nodig met een CD-schrijfstation.

Controleer de firmware-versie van de speler:

 • Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal van de Blu-ray-speler.
 • Schakel de Blu-ray Disc™-speler in.
 • Als de speler een disc begint af te spelen, drukt u op de stoptoets en wacht u totdat het blauwe Sony Blu-ray Disc™ beeld wordt weergegeven op het televisiescherm. Vervolgens gaat u verder.
 • Gebruik op de "xross media bar™" (XBM™) de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup" > "System Settings" (Setup > Systeeminstellingen) te kiezen. Druk op ENTER.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "System Information" (Systeeminformatie) te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
 • De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de Blu-ray wordt zoals onder weergegeven op het televisiescherm:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024

  Als het versienummer 024 of hoger is, moet u deze firmware-upgrade niet installeren.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Procedure voor de firmware-upgrade:

 • Waarschuwing:  - Tijdens het upgradeproces mag u de speler niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat de speler beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, waardoor deze mogelijk zal moeten worden gerepareerd.

  - Druk op geen enkele knop tot de upgrade voltooid is, tenzij dit wordt vermeld in de instructies. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat de speler beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, waardoor deze mogelijk zal moeten worden gerepareerd.
 • Voordat u begint:
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal van de Blu-ray Disc-speler.

 2. Schakel de Blu-ray Disc-speler in.

 3. Plaats de upgrade-disc in de speler en sluit de lade.

 • De upgrade uitvoeren:
 1. Na het laden van de disc verschijnt de vraag "Perform version update?" (Versie updaten?) op het televisiescherm.

 2. Gebruik de afstandsbediening om "OK" te selecteren en druk op de knop ENTER.

 3. De upgrade begint en "VUP" verschijnt op het scherm van de speler. (Het televisiescherm blijft zwart.)

 4. Op het display op het voorpaneel worden een aantal verschillende berichten weergegeven.

 5. De firmware-upgrade is voltooid wanneer "FINISH" (Voltooien) op het scherm van de speler verschijnt.
  Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u de speler zou gebruiken of uitschakelen, is het mogelijk dat hij niet meer reageert en gerepareerd moet worden.

 6. Verwijder de update-disc uit de speler.

 7. Schakel de BD-speler in en voer de EASY SETUP uit, volgens de instructies die op het scherm verschijnen.

 8. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer 024 is, is de upgrade van de firmware geslaagd.

Mogelijke problemen met de methode met upgrade-discDe upgrade-disc wordt niet uitgeworpen

Als de upgrade-disc niet wordt uitgeworpen hoewel "FINISH" (Voltooien) wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk.

 1. Schakel de speler uit en maak het netsnoer los.
 2. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk tegelijkertijd op "OPEN/CLOSE" op de speler.
 3. Houd de toets "OPEN/CLOSE" op de speler ingedrukt totdat de disclade opengaat.
 4. Verwijder het schijfje.
  Gelieve te noteren dat op de knop "Open/Close" van de afstandsbediening drukken niet werkt. U moet op de knop "Open/Close" van de Blu-ray-speler drukken.


Op het scherm van de speler verschijnt "SYS ERR" of "VUP NG".

 1. Druk op de knop "POWER" en blijft ze enkele seconden indrukken, tot het toestel uitgeschakeld is.
 2. Druk opnieuw op de knop "POWER" om verder te gaan met de upgrade van de firmware.
 3. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, neemt u de disc uit de speler en verwijdert u de upgradebestanden van uw computer.
 4. Download de upgrade opnieuw en herhaal de volledige procedure om een nieuw upgrade-disc te maken en de upgrade van de firmware te installeren.
 5. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Sony.


Wanneer de upgrade-disc geplaatst wordt, verschijnt geen bericht "VUP" op het scherm van de speler.

Neem de upgrade-disc uit de speler en verwijder de upgradebestanden van uw computer. Download de upgrade opnieuw en herhaal de volledige procedure om een nieuw upgrade-disc te maken en de upgrade van de firmware te installeren.Het toestel is tijdens de update uitgeschakeld.

Schakel de speler opnieuw in, met de disc in de lade. De upgrade zou automatisch opnieuw moeten starten.Het upgrade-bestand UPDATA_07X024M.ZIP dat ik van de upgrade-website heb gedownload kan niet uitgepakt worden.

Mogelijk is er een fout opgetreden tijdens het downloaden. Verwijder het gedownloade bestand en download het upgradebestand opnieuw.De upgrade van de firmware is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.

Neem contact op met Sony.