Instructies voor het uitvoeren van de firmware-update (upgrade) voor uw Blu-ray-speler

Over deze upgrade (10/02/2011) :

Dit hulpprogramma upgradet de firmware van de Blu-ray-speler naar versie 024 en biedt de volgende verbeteringen: • Verbetering van het afspelen van BD-ROM


Van toepassing op de volgende modellen:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Als dit niet uw model van BD-speler is, klikt u hier om het juiste model te selecteren.

Selecteer de methode die u wilt gebruiken om uw Blu-ray-speler te updaten:Sony Home audio en video: firmware downloaden  

BDP

De netwerkupgrade is eenvoudig, zodat het sterk aanbevolen is dat u deze methode kiest om de firmware van de Blu-ray-speler te upgraden.

 • Gelieve alle informatie aandachtig en grondig te lezen voor u een bestand downloadt en installeert. Als u de instructies niet volgt, is het mogelijk dat de speler tijdens de upgrade niet meer zal reageren of zal moeten worden gerepareerd.
 • Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor de in Europa verkochte Blu-ray-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Om deze upgrademethode te gebruiken, moet de speler correct aangesloten zijn op een actieve internetverbinding.
 • Om de firmware te kunnen upgraden, moet de speler correct aangesloten zijn op een compatibel televisietoestel.
 • De upgrade van de firmware duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de netwerkverbinding.

Instructies:

 • Voordat u begint:
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hijis afgestemd op het kanaal van de Blu-ray Disc-speler.
 2. Sluit de LAN-terminal van de Blu-ray Disc-speler met een een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 3. Schakel de Blu-ray Disc-speler in.
 4. Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u ze.
 • De upgrade uitvoeren:
 1. Gebruik op de "xross mediabar" de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup - Network Update" te kiezen en druk op ENTER.
 2. Het bericht "Perform version update?" (Versie updaten?) wordt op het televisiescherm getoond.
 3. Selecteer "OK" en druk vervolgens op de knop ENTER.
 4. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op de televisie weergegeven.
 5. Tijdens de download verschijnt de melding "DL */9" op de televisie en op het scherm van de speler.Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.
 6. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en verschijnt "VUP" op het scherm van de speler.
 7. Terwijl de upgrade geïnstalleerd wordt, verschijnt de melding "VUP */9" op het scherm van de speler.Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.
 8. De firmware-upgrade is voltooid wanneer "FINISH" (Voltooien) op het scherm van de speler verschijnt.WAARSCHUWING!! Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u dit zou doen, is het mogelijk dat de Blu-ray Disc-speler niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 9. De Blu-ray Disc-speler zal automatisch uitgeschakeld worden.
 10. Schakel de Blu-ray Disc-speler in.
 11. Controleer de huidige huidige firmware-versie om te bevestigen dat de upgrade geslaagd is.Opmerking: Als de drie laatste cijfers van het versienummer zijn, is de upgrade van de firmware geslaagd.

Mogelijke problemen met de netwerkupgradeOp het scherm van de speler verschijnt "SYS ERR" of "VUP NG".

 1. Druk op de knop "POWER" en blijft ze enkele seconden indrukken, tot het toestel uitgeschakeld is.
 2. Schakel de Blu-ray Disc-speler weer in.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.


Tijdens de uitvoering van de netwerkupgrade toont het televisiescherm "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden) en u kunt de firmware niet upgraden.

Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn. Controleer of de netwerkinstellingen van de Blu-ray Disc-speler correct zijn.

 1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
 2. Controleer de netwerkinstelling en verifieer of de Blu-ray Disc-speler zijn eigen IP-adres heeft. Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.


Het toestel is tijdens de update uitgeschakeld.

Schakel de stroom weer in. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.Wanneer de speler wordt ingeschakeld na het voltooien van de upgrade, verschijnt telkens opnieuw het bericht "WELCOME" (Welkom) of "WAIT" (Wachten) op het scherm van het toestel.

Neem contact op met Sony.De firmware-update (niet de download) is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.

Neem contact op met Sony.

Een herschrijfbare CD-R gebruiken