Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • Lens: LA-EA3
 • Opmerkingen: Deze systeemsoftware-update voor lenzen is beschikbaar voor behuizingen met E-bevestiging.
  • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst)
  • Als u de PXW-FS7M2 gebruikt, volgt u de procedure in de handleiding van de PXW-FS7M2.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Met deze camera blijft het onderwerp steeds scherp als u continu fotografeert met een snelheid tot 10 fps in de modus [Continuous Shooting: Hi] (Continu fotograferen: hoog) of [Continuous Shooting: Mid] (Continue fotograferen: gemiddeld) als de adapter is aangesloten met ILCE-9.
  Ga voor meer informatie naar de volgende pagina.
  Klik hier voor meer informatie.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van lenssysteemsoftware (firmware) v. 02 (Windows) voor LA-EA3

Bestandsversie

 • 02

Bestandsgrootte

 • 4.24 MB (4.447.984 bytes)

Releasedatum

 • 25/05/2017

Voorbereiding

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van uw lens te controleren.

 • Versie [Ver.01] van de lenssysteemsoftware moet worden bijgewerkt.
 • Als de systeemsoftwareversie van de lens [Ver.02] is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup → Version (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.


 3. Indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw pc het systeemsoftwareupdateprogramma voor uw lens en controleert u de systeemsoftwareversie van uw lens door de update uit te voeren.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de volgende hardware:

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware van uw lens bijwerkt.
 • Overige items voor α camera's met verwisselbare lenzen
  • Stroombron voor de camera: Volledig opgeladen oplaadbare batterijen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)

   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden u aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los wanneer u lenssysteemsoftware bijwerkt.
  • Bij uw camera geleverde USB-kabel
   Opmerking: de functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.
 • Overige items voor camera's - uitzending en productie
  • Stroombron voor de camera: de speciale netadapter
  • USB-kabel

Downloaden

Belangrijke opmerkingen:

 • Deze update voor de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd als de LA-EA3 op de camera zit.
  *U kunt de lenssysteemsoftware niet updaten met een andere camera.
 • Zorg ervoor dat de lens op de camera zit voordat u de lenssysteemsoftware gaat updaten.
  *Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld voordat u de LA-EA3 op de camera bevestigt.
  *Zorg ervoor dat de lens met A-bevestiging niet op de LA-EA3 is bevestigd voordat de update van de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd.
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). (voor α-camera's met verwisselbare lens)
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware de speciale netadapter. (Voor camera's - uitzending en productie)
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat. Indien de computer in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het volledige updateproces vanaf het begin opnieuw worden uitgevoerd.

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de disclaimer en ga akkoord met de algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken. Klik vervolgens op de knop Download.
 3. De download van het bestand [Update_LAEA3V200.exe] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

  Voor gebruikers van Windows 8.1 en Windows 10:

  Met de standaardinstellingen van Internet Explorer zal het updatebestand worden opgeslagen in de map [Downloads]. Klik in het startscherm op de tegel [Bureaublad] en zoek met Verkenner het downloadbestand in de map [Downloads].

Installeren

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de lenssysteemsoftware-update Ver.02 voor LA-EA3 te installeren.

Stap 1: open het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_LAEA3V200.exe] om het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware te starten.


  Het venster van het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt geopend.

 3. Zet de camera aan. Als de camera al is ingeschakeld, schakelt u deze uit en vervolgens weer in.
  Volg de instructies op de Lens System Software Updater: selecteer [Menu] → [Setup] → [USB Connection] (Menu → Installatie → USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. (Indien u de QX-serie gebruikt, is deze stap niet nodig.) Indien een andere modus dan [Mass Storage] (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u [Mass Storage] (Massaopslag).

 4. Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Indien een foutmelding op het computerscherm verschijnt, probeert u de volgende methoden.
  - Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit deze opnieuw aan.
  - Als er een andere USB-aansluiting vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op de andere USB-aansluiting.
 5. Bevestig dat in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm wordt weergegeven.
  Opmerking: als niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 6. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware verschijnt op de pc en 'Follow computer instructions.' (Volg de instructies op de computer.) wordt op het camerascherm getoond.
  Pc:

  Camera:

  Opmerking: Vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de lenssysteemsoftware is voltooid.
  Al naargelang het model camera, kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.

 7. Problemen oplossen:
  • Indien het bericht 'The update is not available for your model.' (De update is niet beschikbaar voor uw model) wordt getoond, controleert u of het systeemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op uw camera is bevestigd.
   Indien het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit u het updateprogramma. Koppel de USB-kabel los, zet de camera uit en ga terug naar stap 1, 'Open het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware'.
  • Indien het bericht 'Could not find camera with the lens for this update mounted.' (De camera met de bevestigde lens voor deze update kon niet worden gevonden.) verschijnt, controleert u of uw camera wordt vermeld in het gedeelte 'Relevant Products' (Relevante producten) en of de camera met de USB-kabel op de computer is aangesloten.
 8. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Indien de huidige versie van de lenssysteemsoftware versie .02 of hoger is, is de update niet nodig. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.

  De update is vereist  De update is niet vereist 9. Controleer of [Current version] (Huidige versie) .01 is en klik op [Next] (Volgende).. De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 10. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:


  Klik op Finish (Voltooien).
 11. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 30 seconden).
 12. Het updateproces is voltooid wanneer het bericht 'Lens update complete.' (Lensupdate voltooid.) op de camera wordt weergegeven.
  Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 13. Klik op in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken.
  Opmerking: als niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 14. Koppel de USB-kabel los.
  Opmerking: Is de update voltooid, zet dan de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.

Stap 2: controleer of de systeemsoftwareversie van uw lens Ver.02 is.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup → Version (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.