WACHT — Lees de sectie Vereiste bestanden voordat u dit bestand downloadt.

Vereiste downloads

Tenzij anders vermeld, moet het bestand hieronder vóór Update van lenssysteemsoftware (firmware) v. 02 (Mac) voor SEL24240 worden geïnstalleerd om goed te werken. Als er meer dan één vereist bestand wordt vermeld, installeer ze dan in de op deze pagina aangegeven volgorde.

Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • Lens: SEL24240
 • Opmerkingen: Deze systeemsoftware-update voor lenzen is beschikbaar voor behuizingen met E-bevestiging.
  • Sommige modellen kunnen niet worden gebruikt voor deze update. (modellijst)
  • Als u de PXW-FS7M2 gebruikt, volgt u de procedure in de handleiding van de PXW-FS7M2.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbetert de irisregeling bij continu fotograferen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van lenssysteemsoftware (firmware) v. 02 (Mac) voor SEL24240

Bestandsversie

 • 02

Bestandsgrootte

 • 1.89 MB (1.893.206 bytes)

Releasedatum

 • 25/05/2017

Voorbereiding

Controleer de systeemsoftwareversie van uw lens

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van uw lens te controleren.

 • Versie [Ver.01] van de lenssysteemsoftware moet worden bijgewerkt.
 • Als de systeemsoftwareversie van de lens [Ver.02] is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup → Version (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.


 3. Indien u de QX-serie gebruikt, opent u op uw pc het systeemsoftwareupdateprogramma voor uw lens en controleert u de systeemsoftwareversie van uw lens door de update uit te voeren.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de meest gebruikte versies van Mac:

 • MacOS X v. 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Belangrijk:
  Controleer voor macOS 10.13 - 10.15 of de 'DriverLoader_1015' is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt.

  Belangrijk:
  Controleer voor macOS 11 – 12 of de "System Software Update Helper" is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt.


Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update voor uw lens is compatibel met de volgende hardware:

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware van uw lens bijwerkt.
 • Overige items voor α camera's met verwisselbare lenzen
  • Stroombron voor de camera: Volledig opgeladen oplaadbare batterijen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. We raden u aan een volledig opgeladen batterij of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken. Maak de verticale handgreep los wanneer u lenssysteemsoftware bijwerkt.
  • Bij uw camera geleverde USB-kabel
   Opmerking: de functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.
 • Overige items voor camera's - uitzending en productie
  • Stroombron voor de camera: de speciale netadapter
  • USB-kabel

Downloaden

Belangrijke opmerkingen:

 • Deze update van de lenssysteemsoftware kan alleen worden uitgevoerd indien de lens op de camera is bevestigd. U kunt de update van de lenssysteemsoftware niet uitvoeren met een andere camera.
 • Bevestig de lens op de camera voordat u de systeemsoftware-update van de lens uitvoert. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.
 • Gebruik tijdens het updaten van de lenssysteemsoftware oplaadbare batterijen die volledig zijn opgeladen of de speciale netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). (Voor α camera's met verwisselbare lenzen)
 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware de speciale netadapter. (Voor camera's - uitzending en productie)
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat. Indien de computer in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het volledige updateproces vanaf het begin opnieuw worden uitgevoerd.

Het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware downloaden:

 1. Lees de disclaimer en ga akkoord met de algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken. Then, click on the Download button.
 2. De download van het bestand [Update_SEL24240V2D.dmg] zal beginnen.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Installeren

Zodra het bestand is gedownload, bent u klaar om de lenssysteemsoftware-update Ver.02 voor SEL24240 te installeren.

Stap 1: open het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_SEL24240V2D.dmg]. - Sluit de camera nog niet aan.
 2. Dubbelklik op het pictogram [Update_SEL24240V2D] dat op het bureaublad verschijnt.
 3. Dubbelklik op het pictogram [Lens system software Updater] (Lenssysteemsoftware).
 4. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 5. Het venster van het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt geopend.

 6. Zet de camera aan. Als de camera al is ingeschakeld, schakelt u deze uit en vervolgens weer in.
  Volg de instructies op de Lens System Software Updater: selecteer [Menu] → [Setup] → [USB Connection] (Menu → Installatie → USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. (Indien u de QX-serie gebruikt, is deze stap niet nodig.) Indien een andere modus dan [Mass Storage] (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u [Mass Storage] (Massaopslag).


 7. Verwijder vooraf de geheugenkaart uit de camera. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Indien een foutmelding op het computerscherm verschijnt, probeert u de volgende methoden.
  - Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit deze opnieuw aan.
  - Als er een andere USB-aansluiting vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op de andere USB-aansluiting.
 8. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. Het venster van het updateprogramma van de lenssysteemsoftware verschijnt op de computer en 'Follow computer instructions.' (Volg de instructies op de computer.) wordt op het camerascherm getoond.
  Computer:

  Camera:


  Opmerking: Vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de lenssysteemsoftware is voltooid.
  Al naargelang het model camera, kan het enkele minuten duren voordat het scherm wijzigt.

 9. Problemen oplossen:
  • Indien het bericht 'The update is not available for your model.' (De update is niet beschikbaar voor uw model) wordt getoond, controleert u of het systeemsoftwarebestand dat u probeert te installeren het juiste bestand is voor de lens die op uw camera is bevestigd.
   Indien het juiste updateprogramma voor de lenssysteemsoftware wordt uitgevoerd, sluit u het updateprogramma. Koppel de USB-kabel los, zet de camera uit en ga terug naar stap 1, 'Open het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware'.
  • Indien het bericht 'Could not find camera with the lens for this update mounted.' (De camera met de bevestigde lens voor deze update kon niet worden gevonden.) verschijnt, controleert u of uw camera wordt vermeld in het gedeelte 'Relevant Products' (Relevante producten) en of de camera met de USB-kabel op de computer is aangesloten.
 10. Klik op Next (Volgende) in het updateprogramma voor de lenssysteemsoftware. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Indien de huidige versie van de lenssysteemsoftware versie .02 of hoger is, is de update niet nodig. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.

  Update is vereist  Update is niet nodig 11. Controleer of [Current version] (Huidige versie) .01 is en klik op [Next] (Volgende). De gegevens worden overgedragen naar de camera (dit duurt ongeveer 5 seconden).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 12. Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven:


  Klik op Finish (Voltooien).
 13. Het updateproces wordt gestart en op de camera wordt de voortgangsbalk weergegeven (dit duurt circa 30 seconden).

 14. Het updateproces is voltooid wanneer het bericht 'Lens update complete.' (Lensupdate voltooid.) op de camera wordt weergegeven.
  Indien u de QX-serie gebruikt, is het updateproces voltooid wanneer het scherm van de QX-serie verdwijnt.
 15. Koppel de USB-kabel los.
  Opmerking: Is de update voltooid, zet dan de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.

Stap 2: controleer of de systeemsoftwareversie van uw lens Ver.02 is.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup → Version (Menu → Instellingen → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie van uw lens wordt zoals hieronder weergegeven.