Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • SRS-X88

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. de vorige update

 • BELANGRIJK: U moet deze firmware-update in de juiste volgorde uitvoeren om het muziekdistributiesysteem Spotify te kunnen blijven gebruiken.
  Verbetert de operationele stabiliteit tijdens het afspelen van muziekbestanden op een lokaal netwerk

Vorige voordelen en verbeteringen

 • De operationele stabiliteit verbeteren wanneer u een muziekdistributieservice via internet gebruikt.
 • Google Cast voor audio-inhoud:
  • Google Multi-room-functie wordt nu ondersteund
 • Verbeteringen van de werking en stabiliteit

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update naar versie 1.60.2994

Bestandsversie

 • 1.60.2994

Releasedatum

 • 31-08-2017

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Moet ik dit downloaden? Je hoeft deze update niet uit te voeren als je persoonlijke audiosysteem al is geüpdatet naar firmwareversie 1.60.XXXX.
Als je twijfelt, kun je gemakkelijk controleren welke versie van de firmware je hebt:

 1. Sluit het apparaat aan op de pc met een LAN-kabel (niet meegeleverd).
 2. Sluit het (meegeleverde) netsnoer aan op de (meegeleverde) netspanningsadapter. Druk op de knop (on/standby) om het apparaat in te schakelen.

  Wacht tot de LINK-indicator ophoudt met knipperen en roze blijft branden
 3. Geef Sony Network Device Setting weer op je pc
  1. Open een browser
  2. Typ de volgende URL in in de adresbalk: http://169.254.1.1

 1. Selecteer de taal in Language Setup (Taalinstelling) als het wordt weergegeven
 2. "X.XX.X.XX" is de Versie van de System Software Version (Softwareversie van het systeem) in het menu Device Details (Apparaatdetails)

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw SRS-X88 bij te werken:

Dit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?
Internet/netwerk
***AANBEVOLEN***
 • Een Ethernet-kabel of een draadloze router om uw SRS-X88 aan te sluiten op internet
 • Zorg dat uw SRS-X88 verbonden is met:
  • een actieve internetverbinding
We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
USB-opslagapparaat
 • Een computer
 • Een USB-opslagapparaat
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met internet hebt.

Installeren

Uw SRS-X88 bijwerken via internet

We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste manier is om firmware bij te werken. De update duurt gewoonlijk 3-10 minuten.
Opmerking: Je kunt niet naar de laatste software updaten, als de set NIET is verbonden met het internet (netwerk).

Installeer de update

 1. Maak verbinding met het internet (netwerk)
  Opmerking: Wanneer de luidspreker direct met een pc is verbonden met de LAN-kabel om de versie te controleren, verwijder je de LAN-kabel en sluit je die opnieuw aan op een Access Point.
 2. Als de luidspreker is ingeschakeld, drukt u op de knop (aan/stand-by) om deze uit te schakelen
 3. Druk op de knop (aan/stand-by) om het apparaat in te schakelen.
 4. Wacht tot de LINK-indicator ophoudt met knipperen en oranje of roze blijft branden. Wanneer een software-update beschikbaar wordt, licht de UPDATE-knop op.Opmerking: De UPDATE-knop licht niet op wanneer je de laatste software al hebt.
 5. Tik op de UPDATE-knop en houd ze ingedrukt tot je piepjes hoort. Wanneer de software-update start, begint de UPDATE-knop te knipperen.Opmerking: De luidspreker werkt niet terwijl de update bezig is

 6. Het knipperen (interval en kleur) van de UPDATE-knop verandert tijdens de update
 7. De UPDATE-knop wordt uitgeschakeld en de luidspreker schakelt automatisch naar de stand-bymodus of de BLUETOOTH/Network stand-bymodus nadat de update is voltooid
 8. Controleer de versie door de stappen te volgen beschreven in je firmwareversie controleren. De software-update is nu voltooid.

Mogelijk probleem tijdens de update

Het licht knippert rood en de knop UPDATE knippert tijdens de update oranje

De software-update is mislukt. Nadat dit gebeurt, kunt u het apparaat niet bedienen of functies gebruiken, met uitzondering van de aan-uitknop. Controleer de luidsprekerstatus met de volgende stappen en voltooi de software-update met behulp van een USB-stick.

 1. Houd de knop ingedrukt om de luidspreker UIT te schakelen.
 2. Tik op de knop om de luidspreken IN te schakelen.
 3. Wacht drie minuten of tot de netwerkverbinding is voltooid en controleer de status van de knop UPDATE op de luidspreker.

Het licht van de knop UPDATE blijft oranje.

De software-update is mislukt. U kunt de firmware-update voor het persoonlijke audiosysteem uitvoeren via USB-flashstation - Procedure A. Ga daartoe naar de volgende koppeling:

Het lampje knippert rood en de UPDATE-knop knippert oranje

De software-update is mislukt. U kunt de firmware-update voor het persoonlijke audiosysteem uitvoeren via USB-flashstation - Procedure B. Ga daartoe naar de volgende koppeling:

Opmerking:

 • Zorg dat de luidspreker tijdens de update verbonden blijft met de stroomtoevoer en het netwerk
 • Verwijder de netadapter NIET tot de update is voltooid
 • Schakel het apparaat NIET uit tijdens de update
 • De update duurt normaal 3 tot 10 minuten. Het kan langer duren afhankelijk van uw netwerkomgeving

Update via USB-geheugenapparaat en uw pc

We raden u aan om indien mogelijk de update via internet uit te voeren. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer en draagt hem over naar een USB-geheugenapparaat en vervolgens naar uw SRS-X88.

Voorbereiding van de firmware-update

Voor u de firmware downloadt, controleert u of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en de juiste USB-vereisten heeft:

Ondersteunde besturingssystemen

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 met Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) of nieuwer
Opmerking: Indien u Windows® 8.1 gebruikt, dient u de bureaubladmodus te gebruiken. De werking wordt niet gegarandeerd voor alle pc's waarop een compatibel besturingssysteem is geïnstalleerd.

Opnamemedia

 • De USB-stick dient een opslagcapaciteit te hebben van meer dan 256 MB
Opmerking: De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-sticks.

Firmware-update voor Personal Audio System via USB-flashstation - Procedure A

Opmerking:Na de software-update kan de vorige softwareversie niet worden hersteld.

Zo downloadt u de firmware:

 1. Sluit alle overige vensters en programma's die worden uitgevoerd behalve deze pagina.
 2. Lees de algemene voorwaarden op deze pagina en vink het selectievakje aan om te bevestigen dat u ermee akkoord gaat.
 3. Download de firmware-update. Het bestand SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op.
  Opmerking: Als u Windows 10 of 8.1 gebruikt, is het mogelijk dat het updatebestand automatisch in de map Downloads wordt opgeslagen. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het downloadbestand in de map Downloads.

Opmerking: Dit update-bestand geldt alleen voor de SRS-X88. U kunt dit bestand niet met andere Personal Audio Systems gebruiken.

Het gedownloade bestand voorbereiden:

 • Met Windows
  1. Klik rechts op het gedownloade zip-bestand SRSX88V1602994.zip
  2. Klik op "Alles uitpakken"
  3. Klik op Uitpakken in het venster Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken dat geopend is
  4. De map SRSX88V1602994 is nu op het bureaublad van uw computer geopend
  5. In het bestand "UPDATE" ziet u 4 bestanden: ”LUTE02-FW.BIN”, ”LUTE02-FW.ID”, ”LUTE02-FW_MB.BIN” en ”LUTE02-FW_MB.ID”
 • Met Mac OS
  1. Dubbelklik op het opgeslagen bestand SRSX88V1602994.zip
  2. De map SRSX88V1602994 wordt op uw bureaublad aangemaakt.

Opmerking: Afhankelijk van uw besturingssysteem, is het mogelijk dat het bestand automatisch uitgepakt wordt wanneer u het downloadt. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk dat u het bestand niet aan de hand van de boven beschreven procedures kunt uitpakken. Gebruik in dat geval een uitpaktool.

Kopieer de update-bestanden naar het USB-flashstation:

 1. Plaat het geïnitialiseerde (geformatteerde) USB-flashstation de USB-sleuf van uw computer.
 2. Kopieer de map UPDATE naar het USB-flashstation.
 3. Zie het onderstaande diagram:

Het audiosysteem bijwerken via USB:

 1. Sluit de netadapter (meegeleverd) aan op de DC IN 18 V-aansluiting van de luidspreker.
 2. Steek de stekker van de netadapter in een stopcontact. Stel de schakelaar NETWORK OFF/ON op de achterzijde in op ON
 3. Druk op de knop (on/standby) om het apparaat in te schakelen
 4. Wacht totdat het LINK-lampje traag begint te knipperen na ongeveer 4 minuten
 5. Houd de knop AUDIO IN en de knop "volume lager" tegelijk ingedrukt.
 6. De knop UPDATE licht op nadat u pieptonen hoort. Opmerking: indien u bent verbonden met het netwerk, ziet u de knop UPDATE wellicht al oranje oplichten. Ook als dat het geval is, voert u de procedure uit zoals op deze pagina is beschreven en wacht u tot u pieptonen hoort.
 7. Plaats het USB-flashstation in de DC-OUT ONLY (USB)-sleuf op de achterzijde van de luidspreker terwijl het UPDATE-lampje brandt.
 8. Wanneer de software-update start, begint de UPDATE-knop te knipperen
  Opmerking: De luidspreker werkt niet terwijl de update bezig is
 9. Het knipperen (interval en kleur) van de UPDATE-knop verandert tijdens de update
 10. De UPDATE-knop wordt uitgeschakeld en de luidspreker schakelt automatisch naar de stand-bymodus of de BLUETOOTH/Network stand-bymodus nadat de update is voltooid
 11. Controleer de versie door de stappen beschreven in de firmwareversie controleren uit te voeren. De software-update is nu voltooid.

Opmerking:

 • Zorg dat de luidspreker tijdens de update verbonden blijft met de stroomtoevoer en het netwerk
 • Verwijder de netadapter NIET tot de update is voltooid
 • Schakel het apparaat NIET uit tijdens de update
 • De update duurt normaal 10 minuten.

Firmware-update voor Personal Audio System via USB-flashstation - Procedure B

Als het -lampje rood knippert en de updateknop oranje knippert, betekent dit dat het bijwerken van de software is mislukt.
U moet de firmware opnieuw downloaden naar uw computer, opslaan naar een USB-flashstation drive en vervolgens naar de luidspreker uploaden.
Voer de hieronder beschreven stappen uit om dit te doen:Opmerking:na het bijwerken van de software kan niet meer worden teruggekeerd naar een eerdere sotwareversie.

Zo downloadt u de firmware:

 1. Sluit alle overige vensters en programma's die worden uitgevoerd behalve deze pagina.
 2. Lees de algemene voorwaarden op deze pagina en vink het selectievakje aan om te bevestigen dat u ermee akkoord gaat.
 3. Download de firmware-update. Het bestand SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op.
  Opmerking: Als u Windows 10 of 8.1 gebruikt, is het mogelijk dat het updatebestand automatisch in de map Downloads wordt opgeslagen. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het downloadbestand in de map Downloads.

Opmerking: Dit update-bestand geldt alleen voor de SRS-X88. U kunt dit bestand niet met andere Personal Audio Systems gebruiken.

Het gedownloade bestand voorbereiden:

 • Met Windows
  1. Klik rechts op het gedownloade zip-bestand SRSX88V1602994.zip
  2. Klik op "Alles uitpakken"
  3. Klik op Uitpakken in het venster Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken dat geopend is
  4. Op het bureaublad verschijnt een map met de naam Update met daarin de volgende bestanden: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.ID
 • Met Mac OS
  1. Dubbelklik op het opgeslagen bestand SRSX88V1602994.zip
  2. Op het bureaublad verschijnt een map met de naam Update met daarin de volgende bestanden: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.

Opmerking: Het gedownloade bestand kan automatisch worden uitgepakt als u een van de bovenstaande besturingssystemen gebruikt. Als u de bestanden niet kunt uitpakken door middel van deze procedure, is het mogelijk dat u afzonderlijke decompressiesoftware moet gebruiken.

Kopieer de update-bestanden naar het USB-flashstation:

 1. Plaats het flashstation in een van de USB-poorten van de computer
 2. Sleep de map Update van het bureaublad naar het flashstation.
 3. Zie het onderstaande diagram:

Het audiosysteem bijwerken via USB:

 1. Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met de bijgeleverde netadapter
 2. Zet de netwerkschakelaar op de achterzijde van de luidspreker in de positie "on" (aan)
 3. Schakel de luidspreker uit wanneer het lampje rood knippert en de updateknop oranje knippert.
 4. Plaats het flashstation met de updatebestanden in de DC-OUT ONLY (USB)-poort van de luidspreker
 5. Zet de luidspreker weer aan
 6. Opmerking: Voer de stappen 3 tot en met 5 uit binnen de 3 minuten.
 7. Het downloaden van de firmware-update wordt gestart van zodra de updateknop begint te knipperen.
  Opmerking: De luidspreker kan niet worden gebruikt tijdens het downloaden.
 8. Tijdens het downloaden gaat de knop steeds trager knipperen. Het knipperen houdt op wanneer het bijwerken voltooid is
 9. De luidspreker wordt automatisch naar de stand-bymodus of Bluetooth/netwerk stand-bymodus geschakeld wanneer de update is voltooid.
 10. Controleer dat het bijwerken voltooid is met behulp van de Softwareversiecontrole voor het SRS-X88 draadloze luidsprekersysteem. Zo bepaalt u de firmware-versie. De software-update is nu voltooid.