Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Verbeterde connectiviteit BRAVIA Sync-functie

Beperkingen

 • Alleen voor gebruik met de producten die in Europa worden verkocht. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • 18VK_M.zip

Bestandsversie

 • 1.12

Bestandsgrootte

 • 2.86 MB (3.004.505 bytes)

Releasedatum

 • 11-04-2018

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuwe Soundbar hebt. Als het versienummer 1.12 of hoger is, hoeft u de update niet uit te voeren.

BELANGRIJK:

Na het controleren van de versie worden alle fabrieksinstellingen hersteld.
Het wordt aanbevolen om de vorige instellingen ter referentie te noteren.
Vervolgens wordt informatie over de Bluetooth-verbinding tussen de smartphone/Bluetooth-tv verwijderd. Opnieuw koppelen is vereist na de versiecontrole.
als tijdens stap [ 3] een andere toets dan [VOLUME+] wordt ingedrukt, gaat de led branden, maar wordt er geen relevante software-informatie weergegeven.

 1. Controleer de normale opstartstatus na het inschakelen.
 2. Druk op de afstandsbediening achtereenvolgens op de toetsen [AFSPELEN/PAUZE] → [AFSPEELMODUS] → [↓(CURSOR OMLAAG)] → [↑(CURSOR OMHOOG)]. De versie kan worden weergegeven. (Alle led's knipperen.)
 3. Druk op de toets [VOLUME+]. Versienummer wordt weergegeven zoals hieronder.
  Weergavepatroon versienummer: A.BC
  • Tv-led knippert: eerste getal (A)
  • BLUETOOTH-led knippert: eerste cijfer van decimaal getal (B)
  • USB-led knippert: tweede cijfer van decimaal getal (C)
   Bijvoorbeeld: versie 1.12
 4. Controleer de softwareversie. (Als de softwareversie up-to-date is, is de software-update niet nodig.)
 5. Druk na het controleren van de versie op de aan-uitknop, sluit de versiecontrolemodus af en druk vervolgens nogmaals op de aan-uitknop om de voeding uit te schakelen.

Installeren

1. Voorbereiding: een USB-opslagapparaat voorbereiden op de firmware-update

Opmerkingen:

 • Gebruik een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd met FAT32. Gebruik geen FAT16-, exFAT-, NTFS-opslagapparaat.
 • Aanbevolen besturingssysteem voor het downloaden van software en overdragen van het updatebestand naar het USB-geheugen:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Sluit het USB-apparaat aan op uw pc en formateer het naar het FAT32-bestandssysteem
 2. Controleer of uw pc verbinding heeft met internet
 3. Download het updatebestand naar uw pc
  • Bestandsnaam: 18VK_M.zip
  • Bestandsgrootte: 2,86 MB (3.004.505 bytes)
 4. Pak het gedownloade zip-bestand uit
 5. Kopieer het bestand met de naam '18VK_M.bin' naar de hoofdmap van het USB-apparaat dat op uw pc is aangesloten
  Opmerking: De update wordt niet uitgevoerd als het bestand niet naar de hoofdmap van het USB-apparaat is gekopieerd of als de bestandsnaam is gewijzigd
 6. Koppel het USB-apparaat los van uw computer

2. Bijwerken: de firmware van het hoofdapparaat bijwerken met het USB-opslagapparaat

Opmerkingen:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de HT-SF200/HT-SF201 te voorkomen
 • Schakel tijdens de update de HT-SF200/HT-SF201 niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
 • Haal het netsnoer niet uit het stopcontact tijdens de update van de software.
 • Haal het netsnoer niet uit het stopcontact zolang de update nog niet is voltooid. Dit kan storing in het systeem veroorzaken.

 1. Schakel de Soundbar in. Wacht tot het led-scherm is teruggekeerd naar de vorige invoerweergave.
  (Voorbeeld van 'TV' geselecteerd in vorige invoer.)
 2. Plaats USB met het updatebestand
 3. Houd de toetsen [BLUETOOTH] + [POWER] op het aanraakscherm samen 5 seconden ingedrukt. Blijf ze ingedrukt houden totdat de USB-led gaat branden.
 4. Het led-scherm wordt weergeven wanneer het updateproces is begonnen. De led wordt weergegeven zoals aangegeven wanneer het bijwerken is begonnen. Na de update gaat de Bar automatisch AAN.
  Het updateproces duurt ongeveer 3 minuten
 5. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer 1.12 is, is de update van de firmware geslaagd.