Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Ondersteunt de wijzigingen van de specificaties in Spotify-service
 • Verbetert de connectiviteit en bediening met USB DAC-producten
 • Verbetert de stabiliteit wanneer de toepassing 'HDD Audio Remote' lang achter elkaar wordt gebruikt
 • Lost een probleem op waarbij muziekbestanden niet worden overgedragen van pc's met Windows 10 wanneer deze instelling op de pc is ingeschakeld
 • Opmerking:
  als u de toepassing 'HDD Audio Remote' gebruikt, moet u de toepassing ook bijwerken.
  De nieuwste versie van de toepassing 'HDD Audio Remote' biedt geen ondersteuning voor de volgende besturingssysteemversies.

  • Android 3 of lager
  • iOS 8 of lager

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Verbeterde afspeelkwaliteit voor digitale uitvoer via USB
 • Verbeterde netwerkverbinding met de toepassing 'HDD Audio Remote' of 'HAP Music Transfer'
 • Verbeterde veilige communicatie
 • Ondersteunt de volgende functies:
  • Mediaserverfunctie
  • Functie voor digitale USB-uitgang (USB-hub voor het aansluiten van 1 HDD-station, 1 cd-station en 1 USB DAC)
  • Bedieningen zoeken
  • Functie voor in-/uitfaden
  • Voegt de functie 'Go to genre/artist/album/folder' (Naar genre/artiest/album/map gaan) toe aan het menu Options (Opties)
 • Voegt de volgende stappen toe:
  • Het muzieknummer wordt aan de wachtrij voor afspelen toegevoegd na het huidige nummer; het muzieknummer wordt aan het eind van de wachtlijst toegevoegd
  • Het muzieknummer verwijderen uit de wachtrij voor afspelen
  • Een afspeellijst maken van de wachtrij voor afspelen
  • De afspeellijst verwijderen
  • Het muzieknummer verwijderen uit de afspeellijst
  • De informatie van de losgekoppelde externe vaste schijf verwijderen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update 18444R voor HAP-S1 / HAP-Z1ES

Bestandsversie

 • Versie 18444R

Releasedatum

 • 16-10-2018

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw HAP-S1 / HAP-Z1ES-model hebt. Als het versienummer 18444Rof hoger is, moet u de firmware niet updaten.

Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie van de firmware u hebt:

 1. Schakel de HAP-S1 / HAP-Z1ES in
 2. Druk opHOME op de HAP-S1 / HAP-Z1ES en wacht tot het startmenu op het lcd-scherm verschijnt voor u verder gaat
 3. Selecteer Settings (Instellingen) op het menu Home en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 4. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) op het menu Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en selecteer ENTER
 6. Het versienummer van de firmware ziet er op het lcd-scherm als volgt uit:
  "Software Version 18444R" - als het versienummer 18444R of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Dit hebt u nodig

 • een Ethernet-kabel om uw HAP-S1 / HAP-Z1ES aan te sluiten op het internet, als u een bedrade LAN-verbinding gebruikt
 • een actieve internetverbinding

Belangrijke kennisgeving

Updaten is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw HAP-S1 / HAP-Z1ES te voorkomen
 • Schakel de HAP-S1 / HAP-Z1ES niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies

Downloaden en installeren

Stel de uitrusting in

 1. Verbind de HAP-S1 / HAP-Z1ES met een Ethernet-kabel of met wifi met het internet
 2. Schakel de HAP-S1 / HAP-Z1ES in

Verkrijg de update:

 1. Druk op HOME en wacht tot het startmenu op het lcd-scherm verschijnt voor u verder gaat
 2. Selecteer Settings (Instellingen) op het menu Home en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 3. Selecteer Network Update (Netwerkupdate) op het menu Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 4. Het bericht Perform version update? (Versie updaten?) wordt op het lcd-scherm getoond
 5. Selecteer OK en druk op Enter
 6. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op het lcd-scherm weergegeven
 7. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en ziet u het upgradescherm op het lcd-scherm
 8. De HAP-S1 / HAP-Z1ES zal automatisch herstarten wanneer de update voltooid is Gebruik de HAP-S1 / HAP-Z1ES niet en schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 9. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer 18444R is, is de update van de firmware geslaagd

Vragen en antwoorden

Mogelijk probleem tijdens de update

Wat moet u doen als u problemen hebt met de update van de firmware van uw HAP-S1 / HAP-Z1ES via het internet?

De melding "Cannot connect to server" (Kan geen verbinding maken met server) verschijnt op het lcd-scherm.
Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.

 1. Controleer in het geval van een bedrade LAN-verbinding of de LAN-kabel goed aangesloten is
 2. Controleer in de netwerkinstellingen of u al dan niet bevestigd hebt of uw HAP-S1 / HAP-Z1ES zijn eigen IP-adres heeft
 3. Probeer de update opnieuw

Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
Schakel de HAP-S1 / HAP-Z1ES in en voer de update opnieuw uit.

Het downloadproces (Step 6 in 'Verkrijg de bovenstaande update') duurt al meer dan 60 minuten en is nog steeds niet voltooid.
Annuleer de netwerkupdate en controleer de netwerkverbinding.

Het updateproces (Step 8 in 'Verkrijg de bovenstaande update') duurt al meer dan 60 minuten en is nog steeds niet voltooid.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
 2. Schakel de HAP-S1 / HAP-Z1ES in
 3. Probeer de update opnieuw.

De update van de databank is met een foutbericht gestopt.
Schakel de HAP-S1 / HAP-Z1ES uit en dan weer in. De update van de databank wordt opnieuw gestart.