Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

BELANGRIJK: Dit bestand is alleen voor gebruik met vastgelegde modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Verwijdert de Gracenote-functie

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Lost het probleem op dat sommige Blu-ray-titels niet kunnen worden afgespeeld
 • Lost problemen met SSL-beveiliging op
 • Verbetert de afspeelbaarheid van BD-ROM's
 • Verbetert afspelen met Bluetooth®
 • Verbetert de BRAVIA® Internet Video-connectiviteit

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update M17.R.0257 voor BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL

Bestandsversie

 • M17.R.0257

Bestandsgrootte

 • 118 MB (124.382.441 bytes)

Releasedatum

 • 05-03-2019

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt. Als het versienummer M17.R.0257 of hoger is, hoeft u de update niet uit te voeren.

Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie firmware u hebt:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL is aangesloten,als de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL dus is aangesloten op de poort HDMI 2, kiest u HDMI 2 als ingang
 2. Schakel de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL in
 3. Druk herhaaldelijk op FUNCTION totdat BD/DVD verschijnt in het display op het voorpaneel.
 4. Als het afspelen van een schijf wordt gestart, drukt u op STOP en wacht u totdat u het menuscherm XrossMediaBar (XMB) ziet
 5. Selecteer op de XrossMediaBar de optie Installatie > Systeem settings en selecteer ENTER met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.
 6. Markeer 'Systeeminformatie' op het display en druk op de ENTER-toets
 7. Het versienummer van de firmware ziet er op het tv-scherm als volgt uit:
  Softwareversie M17.R.0257 — als het versienummer M17.R.0257 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Belangrijke kennisgeving

 • Lees de instructies goed door, want anders kunt u de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL beschadigen
 • Schakel tijdens het bijwerken de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies
 • Haal tijdens het downloaden of bijwerken van software het netsnoer niet uit het stopcontact en verwijder de netwerkkabel (LAN-kabel) niet.
 • Haal het netsnoer niet uit het stopcontact totdat de update is voltooid. Dit veroorzaakt een systeemfout.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL bij te werken:


Dit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?
Internet/netwerk
***AANBEVOLEN***
 • Een Ethernet-kabel om de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL aan te sluiten op het internet
 • Zorg ervoor dat uw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL is aangesloten op:
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibele tv
We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
Een beschrijfbare cd-r gebruiken
 • Een computer met een cd-schrijver
 • Een gloednieuwe, beschrijfbare cd-r, schoon en niet bekrast
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met internet kunt maken.

Downloaden en installeren

De BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL bijwerken via internet

We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste manier is om firmware bij te werken. De update duurt gewoonlijk 15-30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens via internet de update naar de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Dit hebt u nodig:

 • Een Ethernet-kabel om de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL met internet te verbinden
 • Zorg ervoor dat uw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL is aangesloten op:
  • een actieve internetverbinding (met een Ethernet-kabel of draadloze router)
  • een compatibele tv

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL is aangesloten.(Als de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL dus is aangesloten op de poort HDMI 2, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Sluit de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL aan op uw internetbron via een Ethernet-kabel.
 3. Schakel de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL in - als er een schijf in de speler zit, verwijdert u deze.
 4. Druk herhaaldelijk op FUNCTION totdat BD/DVD verschijnt in het display op het voorpaneel. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren als de functie BD/DVD is geselecteerd
 5. Selecteer op de XrossMediaBar de optie [Installatie] > [Systeem settings] met de pijltjestoetsen van de afstandsbediening en selecteer vervolgens ENTER.
 6. Selecteer de modus Snel starten met de afstandsbediening - zorg ervoor dat de modus Snel starten is ingesteld op Uit, want anders kan de firmware niet worden bijgewerkt.

Stap 1: Installeer de update

 1. Gebruik op de XrossMediaBar de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om [Installatie] > [Network Update] (Netwerkupdate) te selecteren en druk op [Enter].
 2. Het bericht [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Er is een nieuwe versie van de software gevonden op het netwerk. Wilt u de software bijwerken?) wordt op het tv-scherm weergegeven. Selecteer [OK] met de afstandsbediening en druk op [ENTER].
 3. Het bericht [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257] (Update naar nieuwe softwareversie. Schakel het apparaat niet uit terwijl de update wordt uitgevoerd. Huidige versie M17.R.xxxx Nieuwe versie M17.R.0257) wordt weergegeven op het tv-scherm. Selecteer [Start] met de afstandsbediening en druk op [ENTER].
 4. De update wordt gestart.
 5. Tijdens de update ziet u het bericht [BIJWERKEN] op het display van het voorpaneel.
 6. De firmware-upgrade is voltooid wanneer het bericht [GEDAAN] op het display van het voorpaneel verschijnt.
  Opmerking: Koppel het netsnoer niet los tijdens de update.
 7. Schakel het systeem weer in.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M17.R.0257 is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het bijwerken van de firmware van de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL via internet?

 • Het bericht [Update failed. ...] wordt weergegeven op het tv-scherm.
  1. De router en alle tussen de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL en de router aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.
  2. Het juiste type kabel (recht of gekruist) tussen de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL en de router wordt gebruikt.
  3. Alle kabels tussen de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL en de router zijn correct aangesloten.
  4. Voer de update opnieuw uit.

  Als u de software-update niet kunt uitvoeren, probeert u de updateprocedure via een cd-r.

 • Wanneer de updateprocedure via het internet begonnen is, wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit xxxxxx kB/xxxxx kB en xx%) weergegeven op het tv-scherm, maar de voortgangsbalk op het display is niet veranderd.
  Afhankelijk van de netwerkverbinding kan de update via internet lang duren (tot 60 minuten). Daarom wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit: xxxxxxKB/xxxxxKB en xx%) weergegeven op het tv-scherm en zal de voortgangsbalk op het display lange tijd niet veranderen.
 • Tijdens het uitvoeren van de updateprocedure via het internet wordt op het tv-scherm het bericht [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd. Kan niet communiceren met de server. Probeer het later opnieuw.) en kunt u de firmware-upgrade niet uitvoeren.
  • Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
  • Controleer of de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL een eigen IP-adres heeft in de netwerkinstellingen.Als u een proxyserver gebruikt, typt u in het veld Proxyserver niet de hostnaam van de proxy, maar het IP-adres van de proxy die u gebruikt.
  • Voer de update opnieuw uit.
 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL in en probeer de update opnieuw uit te voeren.
 • De update is na meer dan 60 minuten nog niet voltooid.
  Als de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL via een draadloze verbinding op het netwerk is aangesloten, kunt u via een kabel verbinding met het netwerk maken en de procedure opnieuw uitvoeren.
  Als het probleem aanhoudt, is de transmissiesnelheid over het netwerk misschien laag. In dat geval probeert u uw systeem bij te werken via een cd-r.
 • Het bericht [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Dit toestel is niet met het netwerk verbonden. Voer de netwerkdiagnose in de instellingen van de verbindingsserver uit) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  Controleer of de LAN-kabel is aangesloten op de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • Het bericht [Already Updated] (Al bijgewerkt) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL, is de nieuwste versie.

Bijwerken via cd-r en uw pc

We raden u aan om indien mogelijk de update via internet uit te voeren. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer en draagt deze over naar een cd-r en vervolgens naar de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Voorbereiding van de firmware-update

Voor u de firmware downloadt, controleert u of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en bereidt u een cd-r voor.

Besturingssystemen

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Stap 1: Installeer de update

 1. Lees de algemene voorwaarden en ga ermee akkoord.
 2. Download het bestand UPDATA_M17R0257.zip naar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of het bestand 118 MB (124 382 441 bytes) groot is.
Maak de schijf:
 1. Pak het updatebestand uit: UPDATA_M17R0257.zip
  1. Ga naar de map waarin het bestand is gedownload en klik met de rechtermuisknop op het bestand UPDATA_M17R0257.zip. Klik vervolgens op Extract All (Alles uitpakken).
   Opmerking: Voor Windows® 8.1 en Windows® 10 wordt het bestand volgens de standaardinstellingen voor Internet Explorer® opgeslagen in de map Downloads.Om de map Downloads te vinden, klikt u in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoekt u het gedownloade bestand met behulp van Windows Verkenner.
  2. Klik in het venster Gecomprimeerde mappen uitpakken op Uitpakken.
  3. Er wordt een nieuwe map gemaakt genaamd 'UPDATE'.
   Opmerking: Er worden vier bestanden uitgepakt: MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN en MSB17FW_MB.ID.
 2. Schrijf deze vier bestanden naar een lege beschrijfbare cd. Gebruikt u software voor het branden van cd's? Selecteer UDF (Universal Disc Format).
  Als u de ISO9660-indeling gebruikt, verkrijgt u mogelijk een onjuiste updateschijf.
De update naar uw speler overdragen

Stel eerst de apparatuur op en draag de update vervolgens over naar de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Zet de apparatuur klaar:
 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL is aangesloten. (Als de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL dus is aangesloten op de poort HDMI 2, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL in.
 3. Druk herhaaldelijk op FUNCTION totdat BD/DVD verschijnt in het display op het voorpaneel.
 4. Als het afspelen van een schijf wordt gestart, drukt u op STOP en wacht u totdat u het menuscherm XrossMediaBar (XMB) ziet.
 5. Selecteer de modus Snel starten met de afstandsbediening - zorg ervoor dat de modus Snel starten is ingesteld op Uit, want anders kan de firmware niet worden bijgewerkt.
 6. Plaats de schijf in de speler en sluit de lade.
De update overdragen:
 1. Nadat de schijf is geladen ziet het bericht [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] (De updateschijf is geplaatst. Wilt u de software bijwerken? Huidige versie M17.R.xxxx Nieuwe versie M17.R.0257 Schakel de stroom nooit uit tijdens de update.) op de tv.
 2. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER
 3. De update wordt gestart.
 4. Tijdens de update ziet u het bericht BIJWERKEN op het display van het voorpaneel.
 5. De firmware-upgrade is voltooid wanneer het bericht [GEDAAN] op het display van het voorpaneel verschijnt.
  Opmerking: Koppel het netsnoer niet los tijdens de update.
 6. Schakel het systeem weer in.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M17.R.0257 is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat u moet doen als u problemen hebt terwijl u de firmware van de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL bijwerkt met uw pc en een cd-r.

 • De berichten UPDATE (BIJWERKEN) en ERROR (FOUT) verschijnen afwisselend op het display van het voorpaneel.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het netsnoer.
  2. Schakel de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL in.
  3. Verwijder de schijf.
  4. Voer de updateprocedure via de cd-r uit.

 • Het bericht BIJWERKEN wordt niet weergegeven op het voorpaneel als de updateschijf wordt geplaatst.
  Schakel het systeem opnieuw zonder de upgradeschijf uit de lade te verwijderen. De upgrade wordt automatisch opnieuw gestart.

 • Tijdens de update is de stroom uitgeschakeld.
  Schakel het systeem opnieuw zonder de upgradeschijf uit de lade te verwijderen. De upgrade wordt automatisch opnieuw gestart.

 • Het bestand UPDATA_M17R0257.zip dat ik van de updatewebsite heb gedownload, kan niet worden uitgepakt.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
  2. Schakel de BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL in.
  3. Voer de update opnieuw uit.