Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

BELANGRIJK: Dit bestand is alleen voor gebruik met vastgelegde modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Verwijdert de Gracenote-functie
 • Verbetert de interoperabiliteit van Miracast™ draadloos

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Lost het probleem op dat sommige Blu-ray-titels niet kunnen worden afgespeeld
 • Verbeterde connectiviteit met BRAVIA Internet Video
 • Verbeterde mogelijkheid voor het afspelen van BD-ROM
 • Verbeterde connectiviteit met andere tv-fabrikanten

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update M21.R.0182 voor BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Bestandsversie

 • M21.R.0182

Bestandsgrootte

 • 105 MB (110.653.212 bytes)

Releasedatum

 • 19-03-2019

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt. Als het versienummer M21.R.0182 of hoger is, hoeft u de update niet uit te voeren.

Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie firmware u hebt:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 is aangesloten. Als de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 dus is aangesloten op het HDMI2-kanaal, kiest u HDMI2 als ingang.
 2. Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in.
 3. Druk herhaaldelijk op FUNCTION totdat BD/DVD verschijnt in het display op het voorpaneel.
 4. Als het afspelen van een schijf wordt gestart, drukt u op HOME en wacht u totdat u het menuscherm XrossMediaBar (XMB) ziet.
 5. Selecteer op de XrossMediaBar de optie Installatie > Systeem settings en selecteer ENTER met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.
 6. Markeer 'Systeeminformatie' op het display en druk op de ENTER-toets
 7. Het versienummer van de firmware ziet er op het tv-scherm als volgt uit:
  Softwareversie M21.R.0182 - als het versienummer M21.R.0182 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Belangrijke kennisgeving

 • Lees de instructies goed door, want anders kunt u de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 beschadigen.
 • Schakel tijdens de update de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
 • Haal tijdens het downloaden of bijwerken van software het netsnoer niet uit het stopcontact en verwijder de netwerkkabel (LAN-kabel) niet.
 • Haal het netsnoer niet uit het stopcontact zolang de update nog niet is voltooid. Als u dat wel doet, kan dat een storing veroorzaken in dit systeem.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware op uw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 bij te werken:


Dit hebt u nodigWaarom deze methode gebruiken?
Internet/netwerk
***AANBEVOLEN***
 • Een Ethernet-kabel om de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 met internet te verbinden
 • Zorg als volgt ervoor dat de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 is aangesloten op:
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibele tv
We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware bij te werken.
USB-opslagapparaat
 • Een computer
 • Een USB-opslagapparaat
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met internet hebt.

Downloaden en installeren

De BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 bijwerken via internet

We raden deze methode aan, omdat deze methode de eenvoudigste manier is om firmware bij te werken. De update duurt gewoonlijk 15-30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download de update vervolgens via internet naar de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Dit hebt u nodig:

 • Een Ethernet-kabel om de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 met internet te verbinden
 • Zorg als volgt ervoor dat de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 is aangesloten op:
  • een actieve internetverbinding (met een Ethernet-kabel of draadloze router)
  • een compatibele tv

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 is aangesloten.(Als de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 dus is aangesloten op de poort HDMI 2, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Sluit de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 aan op uw internetbron via een Ethernet-kabel.
 3. Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in - als er een schijf in de speler zit, verwijdert u deze.
 4. Druk herhaaldelijk op FUNCTION totdat BD/DVD verschijnt in het display op het voorpaneel. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren als de functie BD/DVD is geselecteerd
 5. Selecteer op de XrossMediaBar de optie [Installatie] > [Systeem settings] met de pijltjestoetsen van de afstandsbediening en selecteer vervolgens ENTER.
 6. Selecteer de modus Snel starten met de afstandsbediening - zorg ervoor dat de modus Snel starten is ingesteld op Uit, want anders kan de firmware niet worden bijgewerkt.

Stap 1: Installeer de update

 1. Gebruik op de XrossMediaBar de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om [Installatie] > [Software-update] > [Update via Internet] te selecteren en druk op [ENTER].
 2. Het bericht [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Er is een nieuwe versie van de software gevonden op het netwerk. Wilt u de software bijwerken?) wordt op het tv-scherm weergegeven. Selecteer [OK] met de afstandsbediening en druk op [ENTER].
 3. Het bericht [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Update naar nieuwe softwareversie. Schakel het apparaat niet uit terwijl de update wordt uitgevoerd. Huidige versie M21.R.xxxx Nieuwe versie M21.R.0182) wordt weergegeven op het tv-scherm. Selecteer [Start] met de afstandsbediening en druk op [ENTER].
 4. De update wordt gestart.
 5. Tijdens de update ziet u het bericht [BIJWERKEN] op het display van het voorpaneel.
 6. De firmware-upgrade is voltooid wanneer het bericht [GEDAAN] op het display van het voorpaneel verschijnt.
  Opmerking: Koppel het netsnoer niet los tijdens de update.
 7. Schakel het systeem weer in.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M21.R.0182 is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het bijwerken van de firmware van de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via internet?

 • Het bericht [Update mislukt. ...] wordt weergegeven op het tv-scherm.
  1. De router en alle tussen de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 en de router aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.
  2. Het juiste type kabel (recht of gekruist) tussen de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 en de router wordt gebruikt.
  3. Alle kabels tussen de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 en de router zijn correct aangesloten.
  4. Voer de update opnieuw uit.

  Als u de software-update niet kunt uitvoeren, probeert u de updateprocedure via USB-geheugen.

 • Wanneer de updateprocedure via het internet begonnen is, wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit xxxxxx kB/xxxxx kB en xx%) weergegeven op het tv-scherm, maar de voortgangsbalk op het display is niet veranderd.
  Afhankelijk van de netwerkverbinding kan de update via internet lang duren (tot 60 minuten). Daarom wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit: xxxxxxKB/xxxxxKB en xx%) weergegeven op het tv-scherm en zal de voortgangsbalk op het display lange tijd niet veranderen.
 • Tijdens het uitvoeren van de updateprocedure via het internet wordt op het tv-scherm het bericht [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd. Kan niet communiceren met de server. Probeer het later opnieuw.) en kunt u de firmware-upgrade niet uitvoeren.
  • Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
  • Controleer of de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 een eigen IP-adres heeft in de netwerkinstellingen.(Als u een proxyserver gebruikt, typt u in het veld Proxyserver niet de hostnaam van de proxy, maar het IP-adres van de proxy die u gebruikt.)
  • Voer de update opnieuw uit.
 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in en probeer de update opnieuw uit te voeren.
 • De update is na meer dan 60 minuten nog niet voltooid.
  Als de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via een draadloze verbinding op het netwerk is aangesloten, kunt u via een kabel verbinding met het netwerk maken en de procedure opnieuw uitvoeren.
  Als het probleem aanhoudt, is de transmissiesnelheid over het netwerk misschien laag. In dat geval probeert u uw systeem bij te werken via een USB-geheugen.
 • Het bericht [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Dit toestel is niet met het netwerk verbonden. Voer de netwerkdiagnose in de instellingen van de verbindingsserver uit) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  Controleer of de LAN-kabel is aangesloten op de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Het bericht [Already Updated] (Al bijgewerkt) wordt op het tv-scherm weergegeven.
  De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, is de nieuwste versie.

Update via USB-geheugenapparaat en uw pc

We raden u aan om indien mogelijk de update via internet uit te voeren. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer en draagt deze over naar een USB-geheugenapparaat en vervolgens naar de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Voorbereiding van de firmware-update

Voor u de firmware downloadt, controleert u of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en bereidt u een USB-stick voor.

Besturingssystemen

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Stap 1: Installeer de update

 1. Lees de algemene voorwaarden en ga ermee akkoord.
 2. Download het bestand UPDATA_M21R0182.zip naar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of het bestand 105 MB (110 653 212 bytes) groot is.
Draag de updatebestanden over naar het USB-opslagapparaat:
 1. Pak het updatebestand uit: UPDATA_M21R0182.zip
  1. Ga naar de map waarin het bestand is gedownload en klik met de rechtermuisknop op het bestand UPDATA_M21R0182.zip. Klik vervolgens op Extract All (Alles uitpakken).
   Opmerking: Voor Windows® 8.1 en Windows® 10 wordt het bestand volgens de standaardinstellingen voor Internet Explorer® opgeslagen in de map Downloads.Om de map Downloads te vinden, klikt u in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoekt u het gedownloade bestand met behulp van Windows Verkenner.
  2. Klik in het venster Gecomprimeerde mappen uitpakken op Uitpakken.
  3. Er wordt een nieuwe map gemaakt genaamd 'UPDATE'.
   Opmerking: Er worden vier bestanden uitgepakt: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN en MSB21FW_MB.ID.
 2. Verbind een compatibel USB-opslagapparaat met uw computer.
 3. Draag de map 'UPDATE' over naar het USB-opslagapparaat:
   Ga naar de locatie waar de map is gemaakt, en klik met de rechtermuisknop op de map UPDATE.
  1. Klik in het menu op Verzenden naar... en klik op het station dat met uw USB-apparaat overeenkomt (bijvoorbeeld Verwisselbare schijf E:).
  2. De updatemap wordt naar uw USB-apparaat gekopieerd.
  Opmerking: De update wordt niet uitgevoerd als de map niet naar de hoofdmap van het USB-apparaat is gekopieerd of als de naam van de map wordt gewijzigd.
 4. Koppel het USB-apparaat los van uw computer nadat de map UPDATE is gekopieerd.
De update naar uw speler overdragen

Stel eerst de apparatuur op en draag de update vervolgens over naar de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Zet de apparatuur klaar:
 1. Schakel uw tv in en zorg dat deze is afgestemd op de ingang waarop de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 is aangesloten. (Als de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 dus is aangesloten op de poort HDMI 2, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in.
 3. Druk herhaaldelijk op FUNCTION totdat BD/DVD verschijnt in het display op het voorpaneel.
 4. Als het afspelen van een schijf wordt gestart, drukt u op HOME en wacht u totdat u het menuscherm XrossMediaBar (XMB) ziet.
 5. Selecteer de modus Snel starten met de afstandsbediening - zorg ervoor dat de modus Snel starten is ingesteld op Uit, want anders kan de firmware niet worden bijgewerkt.
 6. Sluit de USB-stick met de vier bestanden aan.
De update overdragen:
 1. Selecteer op de XrossMediaBar de optie [Installatie] > [Software-update] met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening en druk op de ENTER-toets.
 2. Gebruik de pijltjestoetsen om Update via USB Memory (Bijwerken via USB-geheugen) te selecteren en druk op de ENTER-toets.
 3. Het bericht [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (Updatebestanden gevonden in USB-geheugen. Wilt u de software bijwerken? Huidige versie M21.R.XXXX Nieuwe versie M21.R.0182. Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-geheugen niet tijdens de update.) wordt op het tv-scherm weergegeven. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER
 4. Het bericht [Update Caution] (Waarschuwing update) wordt op het tv-scherm weergegeven. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER
 5. De update wordt gestart.
 6. Tijdens de update ziet u het bericht BIJWERKEN op het display van het voorpaneel.
 7. De firmware-update is voltooid wanneer het bericht [Gedaan] op het display van het voorpaneel verschijnt.
  Opmerking: Koppel het netsnoer niet los tijdens de update.
 8. Schakel het systeem weer in.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M21.R.0182 is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat u moet doen als u problemen hebt terwijl u de firmware van de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 bijwerkt met uw pc en een USB-geheugen.

 • De berichten UPDT (BIJWERKEN) en ERROR (FOUT) verschijnen afwisselend op het display van het voorpaneel.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het netsnoer.
  2. Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in.
  3. Verwijder de schijf.
  4. Voer de updateprocedure via USB-geheugen uit.

 • Tijdens de update is de stroom uitgeschakeld.
  Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in en voer de update opnieuw uit via de procedure met een USB-geheugen.

 • Het bestand UPDATA_M21R0182.zip dat ik van de updatewebsite heb gedownload, kan niet worden uitgepakt.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
  2. Schakel de BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in.
  3. Voer de update opnieuw uit.