WACHT — Lees de sectie Vereiste bestanden voordat u dit bestand downloadt.

Vereiste downloads

Tenzij anders vermeld, moet het bestand hieronder vóór Update van systeemsoftware (firmware) versie 2.00 (Mac) voor DSC-RX10M4 worden geïnstalleerd om goed te werken. Als er meer dan één vereist bestand wordt vermeld, installeer ze dan in de op deze pagina aangegeven volgorde.

Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • DSC-RX10M4

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Realtime eye-autofocus voor dieren toegevoegd [*]
 • Biedt de mogelijkheid om de realtime eye-autofocus te bedienen door de sluiterknop in te drukken
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

 • [*]
  • Het is niet mogelijk om gelijktijdig menselijke en dierlijke ogen te detecteren.
  • Afhankelijk van de omgeving, het type dier of de beweging van het dier, kunnen de ogen mogelijk niet worden gedetecteerd.
   Raadpleeg de ondersteuningswebsite voor meer informatie.

Raadpleeg de helpgids voor informatie over het gebruik van bijgewerkte functies.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van systeemsoftware (firmware) versie 2.00 (Mac) voor DSC-RX10M4

Bestandsversie

 • 2.00

Bestandsgrootte

 • 282.4 MB (282.373.673 bytes)

Releasedatum

 • 14-11-2019

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de systeemsoftwareversie Ver.2.00 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu --> Setup subpage [6] (Instellingen, subpagina [6]) --> Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.


Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update compatibel met de volgende versies van Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Belangrijk:
  Controleer voor macOS 11 – 12 of de "System Software Update Helper" is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt.

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera
  Een volledig opgeladen NP-FW50-batterij of de AC-PW20-netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Gebruik een volledig opgeladen NP-FW50-batterij of de AC-PW20-netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update, omdat de camera door het plotselinge verlies van het vermogen onbruikbaar kan worden.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.

De updater downloaden:

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op de downloadknop.
 3. Het bestand [Update_DSCRX10M4V200.dmg] wordt gedownload.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_DSCRX10M4V200.dmg]. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: Als u de camera op een computer hebt aangesloten, verwijdert u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. [Update_DSCRX10M4V200.dmg] is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram [UpdateSetting Tool] ([Tool voor instellingen update]).
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.

   Nadat het bericht van het systeem wordt weergegeven, wordt het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) weergegeven.
  • Als het volgende bericht wordt weergegeven voordat 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK].
  • Open het tabblad 'General' ('Algemeen') op het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') en sta het lezen van systeemsoftware van 'Sony Corporation' toe.

   Opmerking: Het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) wordt niet weergegeven als u al een keer eerder goedkeuring hebt gegeven.
  • Als u wordt gevraagd om macOS opnieuw op te starten nadat u op de knop [Allow] (Toestaan) hebt geklikt, moet u het systeem opnieuw opstarten en de updateprocedure opnieuw beginnen.
  • Sluit het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') als het niet vanzelf afsluit.
  • Als zowel het weergegeven bericht en het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') niet vanzelf sluiten, sluit u beide met de knop [OK].

 6. Sluit de camera aan op de computer
  • Er wordt een dialoogvenster voor USB-aansluiting weergegeven.
  • Sluit de camera met behulp van de (meegeleverde) USB-kabel aan op de computer. 'USB Mode' (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
   Opmerking: Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat het dialoogvenster voor USB-aansluiting werd weergegeven, verwijdert u de USB-kabel en begint u opnieuw vanaf 'Stap 1. Start de Updater'
  • Klik op [OK]. Als de melding wordt weergegeven, sluit u deze met de knop [OK].

   Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 7. De System Software Updater start.


 8. Zet de camera aan.
 9. Volg de instructies in het venster van de System Software Updater. Op de camera: selecteer Menu > Setup subpage [3] (Instellingen, subpagina 3) > USB Connection (USB-aansluiting), en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere stand dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).


 10. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. "USB Mode" (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht 'Could not find the camera for this update' (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.

  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten. Verwijder in dit geval de batterijen uit de camera, herstart de computer en volg de procedures vanaf '2. Start de System Software Updater'.
 11. Klik op [Next] (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie 'Ver.1.00 of ouder' is, klikt u op Next (Volgende). Als de huidige systeemsoftwareversie 2.00 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. In dit geval koppelt u de camera los van de computer en klikt u op Finish (Voltooien). Schakel de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen terug en schakel de camera in.
  De update is vereist


  De update is niet vereist


 12. De camera wordt automatisch gereset.
  Het onderstaande scherm wordt weergegeven.

  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

 13. Start de update
  Er wordt automatisch gereset. Daarna verschijnt het volgende scherm en wordt de update gestart. De voortgangsbalk wordt weergegeven tijdens het bijwerken (het proces duurt ongeveer 10 minuten).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.


 14. Voltooi de update
  Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat. Klik op Finish (Voltooien) wanneer het lcd-scherm aangaat en koppel de USB-kabel los.

  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 2: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw apparaat Ver.2.00 is.

 1. Selecteer op de camera Menu > Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) > Version (Versie)
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

Vragen en antwoorden

De update kan niet worden voltooid en de camera

Volg deze stappen als de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.