Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-9M2

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Functie 'Hi Frequency Flicker' (Hoge flikkerfrequentie): vermindert de impact van flikkeringen van kunstmatige lichtbronnen (bijv. digitale schermen, elektronische uithangborden, ledlampen, enz.) door de sluitertijd fijner aan te passen
  Opmerking: Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile en Remote Camera Tool worden niet ondersteund. (Vanaf 9 april 2020)
 • Verbeteringen in het gebruik van de functie Face/Eye Priority in AF (Prioriteit voor gezicht/ogen bij AF):
  - Face/Eye Priority (Prioriteit voor gezicht/ogen) kan worden in- of uitgeschakeld wanneer u op een aangepaste toets drukt
  - Als een aangepaste toets al is ingesteld op Face/Eye Priority (Prioriteit voor gezicht/ogen), is deze verbetering beschikbaar nadat de camera wordt bijgewerkt
 • Software van Remote Camera Tool: het scherpstelkader, inclusief AF-tracking, kan voor bijna alle scènes worden weergegeven
  Opmerking: Remote Camera Tool moet worden bijgewerkt naar versie 2.00 of nieuwer. Werk bij naar de nieuwste softwareversie.
 • Verbeterde bediening van ftp-overdrachtsfunctie
 • Het MAC-adres van de camera kan nu worden weergegeven als QR-code
 • Andere verbeteringen
  • Wanneer de camera wordt uitgeschakeld, wordt de sluiter gesloten om te voorkomen dat stofdeeltjes en vuil bij het verwisselen van lenzen op de beeldsensor kunnen komen
  • Aangepaste camera-instellingen kunnen worden opgeslagen in en geladen naar My MENU (Mijn menu)
  • Verbeteringen aan de algehele stabiliteit van de camera

Raadpleeg de helpgids voor informatie over het gebruik van bijgewerkte functies.
Bovendien is er op de handleiding een revisie uitgevoerd volgens deze update. De meest recente handleiding kan worden gedownload van onze website.

Vorige voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update.

 • FTP-overdracht kan eerder worden gestart na het maken van foto's
 • Verbetert de algehele stabiliteit en prestaties van de camera:
  • Corrigeert een specifieke situatie waarin de camera soms kan worden uitgeschakeld wanneer RAW-afbeeldingen worden afgespeeld
  • De JPEG-beeldkwaliteit is consistenter bij het maken van opnamen onder specifieke omstandigheden

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van systeemsoftware (firmware) versie 2.00 (Mac) voor ILCE-9M2

Bestandsversie

 • 2.00

Bestandsgrootte

 • 327 MB (327,035,788 bytes)

Releasedatum

 • 09-04-2020

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de systeemsoftwareversie Ver.2.00 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu → Setup subpage [6] (Instellingen, subpagina [6]) → Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

  Systeemsoftwareversie

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update compatibel met de volgende versies van Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera
  Volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau Batterijvermogen (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen (NP-FZ100).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update, omdat de camera door het plotselinge verlies van het vermogen onbruikbaar kan worden.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 15 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • 'About This System Software Updater' (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu van de updater NIET openen. Hierdoor kan de software van de updater crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.

De updater downloaden:

 1. Klik na het lezen van de disclaimer op de downloadknop.
 2. Het bestand [Update_ILCE9M2V200.dmg] wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE9M2V200.dmg]. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: Als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. [Update_ILCE9M2V200] is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram [UpdateSetting Tool] (Tool voor instellingen update). UpdateSetting-tool
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
  Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in

  Nadat het bericht van het systeem wordt weergegeven, wordt het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) weergegeven.
  • Als het volgende bericht wordt weergegeven voordat 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK].
   Druk op de knop OK
  • Open het tabblad 'General' ('Algemeen') op het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') en sta het lezen van systeemsoftware van 'Sony Corporation' toe.
   Scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy)
   Opmerking: Het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) wordt niet weergegeven als u al een keer eerder goedkeuring hebt gegeven.
  • Als u wordt gevraagd om macOS opnieuw op te starten nadat u op de knop [Allow] (Toestaan) hebt geklikt, moet u het systeem opnieuw opstarten en de updateprocedure opnieuw beginnen.
  • Als de knop [Allow] (Toestaan) grijs wordt weergegeven, klikt u op het vergrendelpictogram om de knop te ontgrendelen en vervolgens op [Allow] (Toestaan).
  • Als de knop [Allow] (Toestaan) niet wordt weergegeven, maakt u verbinding met internet en probeert u het opnieuw vanaf het begin van 'Stap 1: Start de Updater'.
  • Sluit het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') als het niet vanzelf afsluit.
  • Als zowel het weergegeven bericht en het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') niet vanzelf sluiten, sluit u beide met de knop [OK].
   Scherm System Extension Blocked (Systeemextensie geblokkeerd)

 6. Sluit de camera aan op de computer.
  • Er wordt een dialoogvenster voor USB-aansluiting weergegeven.
   Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer
  • Sluit de camera met behulp van de (meegeleverde) USB-kabel aan op de pc. 'USB Mode' (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
   Opmerking: Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat het dialoogvakje voor USB-aansluiting werd weergegeven, verwijdert u de USB-kabel en begint u opnieuw vanaf 'Stap 1. Start de Updater'.
  • Klik op [OK]. Als de melding wordt weergegeven, sluit u deze met de knop [OK].
   Druk op de knop OK
   Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 7. De systeemsoftware-updater start.
  Systeemsoftware-updater
  Opmerking: Als de systeemsoftware-updater niet start, dubbelklikt u op [System Software Updater] (Systeemsoftware-updater) in de map [Update_ILCE9M2V200] — [Recources] (Bronnen) om de updater te starten.

 8. Zet de camera aan.
 9. Volg de instructies in het venster van de systeemsoftware-updater. Selecteer op de camera Menu → Setup subpage [3] (Instellingen, subpagina [3]) → USB Connection (USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere stand dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
  Instellingen[3] - Mass Storage (Massaopslag)

 10. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. "USB Mode" (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht 'Could not find the camera for this update' (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.

  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten.
  Verwijder in dit geval de batterijen uit de camera, herstart de computer en volg de procedures vanaf '2. Start de System Software Updater'.

 11. Klik op [Next] (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie Ver. 1.01 of ouder' klik op [Next] (Volgende). Als de huidige systeemsoftwareversie 2.00 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren.In dit geval koppelt u de camera los van de computer en klikt u op Finish (Voltooien). Schakel de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen terug en schakel de camera in.

  De update is vereist
  Huidig en bijgewerkt versienummer

  De update is niet vereist
  De update is niet vereist

 12. De camera wordt automatisch gereset.
  Het volgende scherm verschijnt.
  De camera wordt automatisch gereset
  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

 13. Start de update.
  Er wordt automatisch gereset. Daarna verschijnt het volgende scherm en wordt de update gestart. De voortgangsbalk wordt weergegeven tijdens het bijwerken (het proces duurt ongeveer 15 minuten).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Voortgangsbalk voor bijwerken

 14. Voltooi de update.
  Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat. Klik op Finish (Voltooien) wanneer het lcd-scherm aangaat en koppel de USB-kabel los.
  Klik op Finish (Voltooien)
  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.
  Gegevens worden hersteld. Even geduld...

Stap 2: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw apparaat Ver. 2.00 is.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) → Version (Versie)
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Systeemsoftwareversie is bijgewerkt

Vragen en antwoorden

De update kan niet worden voltooid en de camera

Volg deze stappen als de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.