Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ICD-TX800
BELANGRIJK: Dit bestand is alleen voor gebruik met vastgelegde modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de IC-recorder of de afstandsbediening is uitgeschakeld na het gebruik van REC Remote op een apparaat met iOS 13

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de firmware-update is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:
BELANGRIJK: Wordt alleen ondersteund door onderstaande besturingssystemen.

Doelpc-omgevingen

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • ICD-TX800_V101.exe

Bestandsversie

 • 1.01

Bestandsgrootte

 • 12,2 MB

Releasedatum

 • 06-08-2020

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

ICD-TX800 met een firmwareversie lager dan 1.01. Als de firmwareversie van het apparaat al 1.01 is, hoeft u deze firmware-update niet uit te voeren.

Het model en de firmwareversie controleren

Controleer aan de hand van de onderstaande stappen het model en de firmwareversie.

 • Druk op de knop BACK/HOME op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat het menu Home (Start) wordt weergegeven
 • Selecteer Instellingen → Algemene instellingen → Systeeminformatie

Controleer het modelnummer en de firmwareversie.

Downloaden

Belangrijke opmerkingen

 • Na de update kan de firmware niet worden teruggezet naar een eerdere versie
 • Maak van tevoren op de computer een back-up van alle gegevens van het apparaat, omdat de gegevens tijdens het bijwerken verloren kunnen gaan. We kunnen niet garanderen dat de gegevens niet worden beschadigd of verwijderd door deze update
 • Tijdens de update heeft het toestel ongeveer 40 MB vrije ruimte nodig. Controleer de vrije ruimte aan de hand van de onderstaande stappen
 • Wanneer u het programma downloadt en de firmware bijwerkt, meldt u zich bij de computer aan met de beheerdersaccount
 • Als het venster [User Account Control] (Gebruikersaccountbeheer) wordt weergegeven, bevestigt u de inhoud van het venster en klikt u op [Yes] (Ja)

Installeren

Details

Updateprocedure
 1. Start de IC-recorder opnieuw op. (Schuif de HOLD/Power-schakelaar naar Power en houd deze daar acht seconden.)
 2. Het downloaden van het updateprogramma begint door op de knop Download te klikken
 3. Als de download is voltooid, sluit u uw Ic-recorder aan op uw computer met behulp van een USB-verbinding
 4. Sluit alle actieve software op uw computer af
 5. Dubbelklik op het opgeslagen bestand en volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven
  OPMERKINGEN:
  • Verbreek tijdens de update de verbinding tussen het toestel en de computer niet
  • Tijdens het updateproces wordt de USB-verbinding automatisch geregeld en wordt de aanduiding 'Connecting USB' (USB wordt verbonden) niet weergegeven
  • Op sommige computers wordt mogelijk een bericht weergegeven dat aangeeft dat er geen USB-apparaat is aangesloten
 6. Wanneer het bericht dat de update voltooid is verschijnt, klikt u op de knop [Finish] (Voltooien)
Na de update

Controleer na de update of de nieuwe versie correct is geïnstalleerd door de stappen in [Check the firmware version] (De firmwareversie controleren) te doorlopen.
Als de aangeduide firmwareversie '1.01' is, is de upgrade geslaagd.