Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • HT-G700
BELANGRIJK: Dit bestand is alleen voor gebruik met vastgelegde modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij geluid mogelijk niet wordt uit de subwoofer komt wanneer deze via Bluetooth is aangesloten op een tv
 • Oplossing voor een probleem waarbij er mogelijk geen geluid is wanneer aangesloten op een tv
 • Oplossing voor een probleem met het aanvragen van een PIN-nummer bij het koppelen met een Windows-computer via Bluetooth

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij in Apple® Mac OS® een piepend of galmend geluid hoorbaar is bij Bluetooth®-audio
 • Verbetert de beveiliging van de Bluetooth-functie
 • Oplossing voor een probleem waarbij er mogelijk geen geluid wordt afgespeeld bij verbinding met een PS4™ of PS4 Pro™
 • Oplossing voor een probleem waarbij het geluid van YouTube™ mogelijk niet wordt afgespeeld

Systeemvereisten

Besturingssystemen

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
OPMERKINGEN:
 • De werking wordt niet gegarandeerd voor alle computers.
 • Het bovenstaande besturingssysteem moet zijn geïnstalleerd wanneer de computer vanuit de fabriek wordt geleverd. Werking wordt niet gegarandeerd voor geüpgradede omgevingen of multi-boot-omgevingen.
 • De werking met de bovenstaande aanbevolen omgeving wordt niet gegarandeerd voor alle computers.Bovendien garanderen we de werking niet voor producten die u op uw eigen computer hebt geïnstalleerd, producten die zijn geüpgraded, multi-boot-omgevingen en omgevingen met meerdere monitoren.

Dit hebt u nodig

 • USB-opslagapparaat: gebruik een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd met FAT32.
  OPMERKING: Gebruik geen USB-opslagapparaat dat niet met FAT32 is geformatteerd.
 • USB-type: USB2.0
 • capaciteit: meer dan 256 MB
OPMERKINGEN:
 • De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-opslagapparaten.
 • Het gebruik wordt niet gegarandeerd met een conversieadapter voor USB-opslagapparaten en een USB-HUB.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update versie 1.062 voor HT-G700

Bestandsversie

 • 1.062

Bestandsgrootte

 • 1.80 MB (1.890.757 bytes)

Releasedatum

 • 01-12-2020

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuwe Soundbar hebt. Als het versienummer 1.062 of hoger is, hoeft u de update niet uit te voeren.

Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie firmware u hebt:

 1. Schakel dit apparaat in en zorg ervoor dat het in de normale opstartstatus staat.
 2. Sluit de subwoofer aan op dit apparaat.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor informatie over het aansluiten van de subwoofer op dit apparaat.
  (Er worden verschillende softwareversies weergegeven afhankelijk van of de subwoofer wel of niet is aangesloten)
 3. Druk op de volgende knoppen op de afstandsbediening in deze volgorde [MENU] → [pijl-omlaag] → 'SYSTEM' (systeem) en [ENTER] .
 4. Houd [pijl-omlaag] ingedrukt om 'VERSION' (versie) en [ENTER] op de afstandsbediening te selecteren.
 5. De versie-informatie van dit apparaat wordt weergegeven door te scrollen.
 6. Controleer de softwareversie. (Als de softwareversie niet de meest recente is, is de software-update nodig)
  Als het versienummer 1.062 of hoger is, hebt u de meest recente firmware al.

Belangrijke kennisgeving

 • Lees de instructies aandachtig om beschadiging van de HT-G700 te voorkomen.
 • Schakel de HT-G700 tijdens de update niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
 • Koppel het netsnoer niet los tijdens de update. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken die moet worden gerepareerd.
 • Tijdens de update dient het appraat niet te worden gebruikt tot de update is voltooid.

De software-update van dit apparaat wordt uitgevoerd met behulp van een USB-opslagapparaat. Zie de volgende procedure voor meer informatie.
OPMERKING: Koppel het netsnoer niet los tijdens de update. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en moet worden gerepareerd.

Downloaden en installeren

Als uw computer verbinding kan maken met internet kunt u de update uitvoeren met een USB-opslagapparaat.Voer hiervoor de onderstaande stappen 1 en 2 uit.

Stap 1: Gebruik de computer om het bijgewerkte softwarebestand naar het USB-opslagapparaat over te brengen

 1. Klik op de knop [Download] (downloaden). Lees en ga akkoord met de voorwaarden en klik vervolgens op [Download] (downloaden). Het downloaden wordt gestart.
 2. Sla het bestand op het bureaublad van de computer of op een willekeurige locatie op zonder de bestandsnaam te wijzigen.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer de grootte van het bestand. Als deze 1,80 MB (1.890.757 bytes) is, is de download voltooid.
  OPMERKING: Als de grootte anders is, bestaat er de mogelijkheid dat het downloaden is mislukt. Verwijder het bestand en probeer het opnieuw te downloaden.
 4. Dubbelklik op het gedownloade bestand en controleer of het bestand 'FW_SB1.BIN' bestaat.
 5. Selecteer 'Extract all' (Alles uitpakken). Als u het updatebestand op het bureaublad van uw computer plaatst, selecteert u 'Extract' (Uitpakken) zonder de uit te vouwen map te wijzigen.
 6. Het uitpakken begint nadat u op 'Extract' (Uitpakken) hebt geklikt. Wanneer het uitpakken is voltooid, wordt de map G700_Update aangemaakt. Controleer of het bestand 'FW_SB1.BIN' bestaat. Het downloaden is voltooid.
 7. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van uw computer. 'USB drive' (USB-station) wordt weergegeven nadat uw computer een USB-opslagapparaat heeft gedetecteerd.
 8. Sleep het gedownloade bestand 'FW_SB1.BIN' direct naar het USB-opslagapparaat.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u het rechtstreeks op het USB-opslagapparaat opslaat. Er mogen geen andere bestanden op staan.
 9. Controleer of het bestand 'FW_SB1.BIN' op het USB-opslagapparaat bestaat. De overdracht van het updatebestand is voltooid. Ga verder met [stap 2: het bijwerken van de software op dit apparaat].

Stap 2: De software van dit apparaat updaten

 1. Sluit de voedingskabel van dit apparaat aan.
 2. Druk op de knop vermogen (aan/uit) van het apparaat of de afstandsbediening en wacht tot het display de vorige invoer aangeeft.
  een voorbeeld als de vorige invoer 'tv' was
  invoer TV
 3. Controleer of er een subwoofer is aangesloten.
  OPMERKING: Als deze niet is aangesloten, sluit hem dan op dit apparaat aan. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor informatie over het aansluiten van de subwoofer op dit apparaat.
 4. Plaats het USB-opslagapparaat voor de software-update in dit apparaat.
 5. Druk achtereenvolgens op de knop [MENU] → [pijl-omlaag] op de afstandsbediening en selecteer 'UPDATE' (updaten) met behulp van de knop [ENTER] op de afstandsbediening.
 6. Selecteer 'START' door op de afstandsbediening op de knop ENTER te drukken.
 7. Het updateproces wordt gestart en het display ziet eruit zoals hieronder wordt weergegeven.
  percentage
 8. Nadat er 'DONE' (Gereed) wordt weergegeven, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart en is het updateproces voltooid.
  OPMERKING: De update duurt ongeveer 3–10 minuten.
 9. Controleer of de softwareversie is bijgewerkt naar de nieuwste versie door de procedure 'De firmwareversie controleren' te raadplegen.
OPMERKINGEN:
 • Koppel het netsnoer niet los tijdens de update. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en moet worden gerepareerd.
 • Tijdens de update dient het appraat niet te worden gebruikt tot de update is voltooid.