Installeren

BIOS UpdatePHBSYS-00798007-UN


Met dit programma wordt het BIOS van de onderstaande VAIO modellen bijgewerkt.

PCG-K315Z

PCG-K315M

PCG-K315S

PCG-K315B

Deze BIOS Update lost het volgende probleem op :

- Na het DOS commando wordt meer dan één DOS prompt aangemaakt.

1. Downloadinstructies


1. Download het bestand "PHBSYS-00798007-UN.zip"en bewaar het in een downloaddirectory (bv. C:\Download).
2. Ga naar de downloaddirectory en klik met de rechter muisknop op "PHBSYS-00798007-UN.zip".

3. Selecteer "Extract All ...".

4. Het Extraction Wizard venster verschijnt. Klik op Next om door te gaan.

5. Klik op Next om door te gaan.

6. Controleer of de zin "Show extracted files" is aangevinkt. Klik op Finish.

7. Er verschijnt een venster met de gedecomprimeerde bestanden.


2. Installatie


1. Sluit alle geopende toepassingen.
2. Klik op Browse. Specifieer de directory C:\Download\PHBSYS-00798007-UN\.
3. Selecteer het bestandPHBSYS-00798007-UN.exe. Klik op Open.
4. Er verschijnt een venster. Volg de instructies in dit venster.
5. Klik op de Update-knop om de BIOS-update te starten
6. Wacht tot het BIOS is bijgewerkt.ONDERBREEK DE PROCEDURE NIET!
7. Zet de computer uit wanneer de update is voltooid.
8. Zet de computer aan.

3. Hoe de BIOS versie controleren :

1. Zet de computer aan.

2. Druk op F2 om BIOS Setup te starten wanneer het Sony Logo verschijnt

3.Zie "BIOS Version" in het hoofdmenu.

4. Controleer of de AMIBIOS Version R0105X3 is.

5. Druk op de toets F9 om de BIOS standaardconfiguratie te laden. "Yes" licht op. Druk op Enter ter bevestiging.
6. Druk op de toets F10 om de wijzigingen te bewaren en te sluiten. "Yes" licht op. Druk op Enter ter bevestiging.
7. Vervolgens worden het systeem en Windows opnieuw gestart.

(Opmerkingen)

Lees het volgende aandachtig. Sony Corporation is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen die het gevolg zijn van een onoordeelkundige bediening en het niet volgen van de onderstaande instructies.

1. Volg deze instructies nauwgezet.

2. Dit programma is uitsluitend bedoeld voor de bovenvermelde Sony VAIO notebooks.

3. Dit programma is auteursrechtelijk beschermd.Klanten mogen het niet kopiëren noch gebruiken op een manier die Sony niet toelaat.

4. Sony Corporation is niet verantwoordelijk voor verlies noch schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van dit programma.

Sony, VAIO en het VAIO logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows en het Windows logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

  • PHBSYS-00798007-UN.exe

Bestandsarchitectuur

  • 32 bit

Bestandsgrootte

  • 793.62 Kb

Releasedatum

  • 18/11/2004