Van toepassing op de volgende modellen

 • BDP-CX7000ES

Over deze download

Voordelen en verbeteringen:

Dit hulpprogramma updatet de firmware van de Blu-ray Disc™-speler naar versie 024 en biedt de volgende verbeteringen:

 • Verbetert de compatibiliteit om de interactiviteit met bepaalde BD-ROM's te vergroten

Voorbereiding

Controleer de firmware-versie van de speler:

 • Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal van de Blu-ray Disc™-speler.
 • Schakel de Blu-ray Disc™-speler in.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "Setup" - "System Settings" (Systeeminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op ENTER (in het midden van de pijltjestoetsen).
 • Gebruik de pijltoetsen om "Setup" - "System Settings" (Systeeminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op ENTER (in het midden van de pijltjestoetsen).
 • De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de Blu-ray Disc™-speler wordt zoals onder weergegeven op het televisiescherm:

  Software Version xx.x.xxx

  Als het versienummer 020 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

 • Netwerk-update:
  • De netwerkupdate is eenvoudig, zodat u het sterk aanbevolen is dat u deze methode kiest.
  • U moet de Blu-ray Disc™-speler met een Ethernet-kabel aansluiten op uw internetbron.

Klik om de instructies te zien

Klik om de instructies te zien

Updating over the internet 

De netwerkupgrade is eenvoudig, zodat het sterk aanbevolen is dat u deze methode kiest om de firmware van de Blu-ray-speler te upgraden.

 • Gelieve alle informatie aandachtig en grondig te lezen voor u een bestand downloadt en installeert. Als u de instructies niet volgt, is het mogelijk dat de speler tijdens de upgrade niet meer zal reageren of zal moeten worden gerepareerd.
 • Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor de in Europa verkochte Blu-ray-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Om deze upgrademethode te gebruiken, moet de speler correct aangesloten zijn op een actieve internetverbinding.
 • Om de firmware te kunnen upgraden, moet de speler correct aangesloten zijn op een compatibel televisietoestel.
 • De upgrade van de firmware duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de netwerkverbinding.

Instructies:

 • Voordat u begint:
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hijis afgestemd op het kanaal van de Blu-ray Disc™-speler.
 2. Sluit de LAN-terminal van de Blu-ray Disc™-speler met een een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 3. Schakel de Blu-ray Disc™-speler in.
 • De upgrade uitvoeren:
 1. Gebruik op de "Home menu" de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup - Network Update" te kiezen en druk op ENTER.
 2. Het bericht "Perform version update?" (Versie updaten?) wordt op het televisiescherm getoond.
 3. Selecteer "OK" en druk vervolgens op de knop ENTER.
 4. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op de televisie weergegeven.
 5. Tijdens de download verschijnt de melding "DOWNLOAD */9" op de televisie en op het scherm van de speler.
  Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.
 6. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en verschijnt "VERSION UP" op het scherm van de speler.
 7. Terwijl de upgrade geïnstalleerd wordt, verschijnt de melding "VERSION UP */9" op het scherm van de speler.
  Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.
 8. De firmware-upgrade is voltooid wanneer "FINISH" (Voltooien) op het scherm van de speler verschijnt.
  WAARSCHUWING!! Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u dit zou doen, is het mogelijk dat de Blu-ray Disc™-speler niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 9. De Blu-ray Disc™-speler zal automatisch uitgeschakeld worden.
 10. Schakel de Blu-ray Disc™-speler in.
 11. Controleer de huidige huidige firmware-versie om te bevestigen dat de upgrade geslaagd is.
  Opmerking: Als de drie laatste cijfers van het versienummer 020 zijn, is de upgrade van de firmware geslaagd.

Mogelijke problemen met de netwerkupgrade

Op het scherm van de speler verschijnt "SYSTEM ERROR" of "VERSION UP NG".

 1. Druk op de knop "POWER" en blijft ze enkele seconden indrukken, tot het toestel uitgeschakeld is.
 2. Schakel de Blu-ray Disc™-speler weer in.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.


Terwijl u de netwerkupdate uitvoert, toont de televisie een foutmelding en kunt de firmwareupdate niet uitvoeren.

Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn. Controleer of de netwerkinstellingen van de Blu-ray Disc™-speler correct zijn.

 1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
 2. Controleer de netwerkinstelling en verifieer of de Blu-ray Disc™-speler zijn eigen IP-adres heeft. Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.


Het toestel is tijdens de update uitgeschakeld.

Schakel de stroom weer in. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.De firmware-update (niet de download) is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.

Neem contact op met Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Als u uw Blu-ray Disc™-speler met de bovenstaande netwerkupdate met succes hebt geüpdatet, moet u deze procedure niet uitvoeren.

Waarschuwing:

 • Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor de in Europa verkochte Blu-ray Disc™-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Voer de update-instructies zorgvuldig uit. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat het updateproces wordt onderbroken en dat de speler niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u de speler niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-update, zal de speler mogelijk niet meer reageren of zal deze moeten worden gerepareerd.
 • Gebruik een nieuwe, beschrijfbare CR-R voor het branden van de firmware-update. Een vuile disc of een disc met krassen zal mogelijk niet correct worden gelezen door de speler.
 • Aanbevolen besturingssysteem van de computer die de firmware-update downloadt:
  • Windows® Vista®, Windows® XP, of Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 is aanbevolen.
 • U hebt een computer nodig met een CD-schrijfstation.

Downloadprocedure:

 1. Download het bestand UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie).
 2. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en controleer of de bestandsgrootte van het bestand UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE 47.269.888 bytes is.
 3. Klik rechts op UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE en klik op "Eigenschappen".
 4. Controleer in het scherm "Eigenschappen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE" of "Grootte:" "45,0 MB (47.269.888 bytes)" is. 5. Dubbelklik op het bestand UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE om het updatebestand uit te pakken.
 6. Typ in het dialoogvenster UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE een locatie of klik op de knop "Bladeren..." om een locatie voor de uitgepakte update te selecteren en klik op "OK". Het bestand UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO wordt uitgepakt op de gekozen locatie.
 7. Om de disc voor de upgrade van de firmware te maken, schrijft u het uitgepakte bestand (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) naar de root van een CD-R (kies geen ISO9660-indeling als u schrijfsoftware gebruikt).

  Maak geen data disc aan. Opdat de update disc zou werken, moet u ze maken met de optie "Burn Image" van uw software voor het branden van cd's.

Belangrijke opmerkingen:

 • Zorg ervoor dat de disc is gefinaliseerd.
 • Zorg ervoor dat het maken van de disc correct en zonder fouten is verlopen. In geval van twijfel maakt u een nieuwe update-disc.
 • Het gebruik van de ISO9660-indeling kan een verkeerde update disc opleveren.
 • De update-disc moet worden gemaakt op de hierboven beschreven manier.

Procedure voor de firmware-update:

 • Waarschuwing:

  - Tijdens de update mag u de speler niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat de speler beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, waardoor deze mogelijk zal moeten worden gerepareerd.

  - Druk op geen enkele knop van de speler, tenzij dit wordt vermeld in de instructies, tot de update voltooid is. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat de speler beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, waardoor deze mogelijk zal moeten worden gerepareerd.
 • Voordat u begint:
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal van de Blu-ray Disc™-speler.
 2. Schakel de Blu-ray Disc™-speler in.
 3. Druk op de knop OPEN/CLOSE van de afstandsbediening of op het voorpaneel om het paneel te openen.
 4. Plaats de update disc en druk op de knop OPEN/CLOSE van de afstandstbediening of op het voorpaneel om het paneel te sluiten.
 • De update uitvoeren:
 1. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om de update disc te selecteren in "Other Discs" (Andere discs) bij de categoriepictogrammen ("Video" of "Music'" of "Photo") en druk op ENTER (in het midden van de pijltjestoetsen).
 2. Na het laden van de disc verschijnt de vraag "Perform version update?" (Versie updaten?) op het televisiescherm.
 3. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "OK" te selecteren. Druk vervolgens op ENTER (in het midden van de pijltjestoetsen).
 4. De update begint en "VERSION UP */9" verschijnt op het scherm van de speler.
  Opmerking: De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de update.
 5. De firmware-update is voltooid wanneer "FINISH" (Voltooien) op het scherm van de speler verschijnt.
  Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u de speler zou gebruiken of uitschakelen, is het mogelijk dat hij niet meer reageert en gerepareerd moet worden.
 6. De Blu-ray Disc™-speler zal automatisch uitgeschakeld worden.
 7. Schakel de Blu-ray Disc™-speler in.
 8. Verwijder de updatedisc uit de speler.
 9. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer 020 is, is de update van de firmware geslaagd.

Mogelijke problemen met de methode met update disc

"SYSTEM ERROR" of "VERSION UP NG" is verschijnt op het scherm van de speler.

 1. Druk op de knop "POWER" en blijft ze enkele seconden indrukken, tot het toestel uitgeschakeld is.
 2. Schakel de speler in.
 3. Voer de instructies voor het updateschijfje opnieuw uit.
 4. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Sony.


De update disc verschijnt niet bij "Other Discs" op het menu HOME nadat u de update disc hebt geplaatst.

Neem het schijfje uit de speler en verwijder de updatebestanden van uw computer. Download de update opnieuw en herhaal de volledige procedure om een nieuw updateschijfje te maken en de update van de firmware te installeren.Wanneer ik dubbelklik op het bestand UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE dat ik van de updatesite gedownload heb, wordt geen bestand UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO gemaakt en verschijnt het volgende foutbericht: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Mogelijk is er een fout opgetreden tijdens het downloaden. Verwijder het gedownloade bestand en download het updatebestand opnieuw.De update van de firmware is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.

Neem contact op met Sony.