Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw Blu-ray-speler.

 • Releasedatum: 12/04/2012
 • Naam: Firmware-update van de Blu-ray-speler naar versie 6.20
 • Van toepassing op de volgende modellen: BDP-S300
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Verbetert BD-Java-compatibiliteit om de interactiviteit van sommige BD-ROM's te verhogen
 • Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte Blu-ray-spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Systeemvereisten

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Blu-ray-model hebt. Als het versienummer 6.20 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.
 2. Schakel de Blu-ray-speler in. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op STOP en wacht u tot het Sony Blu-ray-scherm op het televisiescherm verschijnt.
 3. Druk op de afstandsbediening op de knop SYSTEM MENU (Systeemmenu).
 4. Kies Setup op het scherm "SYSTEM MENU" en selecteer ENTER.
 5. Kies Video Setup en selecteer ENTER.
 6. Kies TV Type en selecteer ENTER.
 7. Druk op de afstandsbediening op de BLAUWEknop.
 8. Op het televisiescherm verschijnt de firmwareversie - als het versienummer 6.20 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Installeren

Wat u nodig hebt

 • Een computer met een CD-brander
 • Een gloednieuwe, herschrijfbare CD-R, leeg en zonder krassen

Opmerkingen:

 • Het gedownloade bestand zal een ISO-beeld aanmaken (een schijfkopie van een ISO 9660-bestandssysteem).
 • De meeste software voor het branden van cd's kan ISO-bestanden schrijven naar een disc. Voor meer informatie raadpleegt u de helpfunctie van uw software.

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Download het bestand UPDATE_BDPS300_VER0620.exe naar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte van het bestand 50,1 MB (52.554.752 bytes) is.

  Bestandseigenschappen

De disc maken:

 1. Pak het bestand uit op uw computer door erop te dubbelklikken- een ISO-beeld wordt uitgepakt.
 2. Schrijf het uitgepakte ISO-bestand naar een lege, herschrijfbare CD-R. Gebuikt u software voor het branden van cd's? Zorg dat u de optie "Burn Image" (Beeld branden) selecteert bij het aanmaken van de disc.

De update naar uw speler overbrengen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel de Blu-ray-speler in.
 3. Plaats de disc in de speler en sluit de disclade.

De update overbrengen:

 1. Zodra de disc is geladen, start de update automatisch.
 2. Het bericht DISC-DWLDwordt weergegeven op het display op het voorpaneel.
 3. De speler wordt automatisch uit- en ingeschakeld. - Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot de update is voltooid.
 4. Een reeks berichten verschijnt op het display op het voorpaneel.- Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot de update is voltooid.
 5. Na (ongeveer) 20 minuten wordt de disclade geopend. - U mag de disc niet verwijderen uit de speler en u mag de disclade niet sluiten. De update is nog bezig.
 6. De update is voltooid wanneer het bericht DL OKverschijnt op het display op het voorpaneel.
 7. Verwijder de disc en schakel de speler in. - Het kan ongeveer 90 seconden duren tot de speler beeld op de televisie toont.
 8. Controleer de firmwareversie van de speler opnieuw door de stappen te volgen in Moet ik een update uitvoeren?

Vragen en antwoorden

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler met uw pc en een disc.

 • De updatedisc wordt niet uitgeworpen hoewel "DL OK" wordt weergegeven op het display van het voorpaneel.
  Volg deze stappen:
  1. Schakel de speler in en druk onmiddellijk (binnen de seconde) op de knop STOP van de speler.- Op STOP drukken op de afstandsbediening zal niet lukken.
  2. De disclade wordt geopend en de speler wordt automatisch uitgeschakeld.

 • "WRT FAILED" wordt weergegeven op het display van het voorpaneel van de speler.
  Volg deze stappen:
  1. Houd de "POWER"-toets enkele seconden ingedrukt om de speler uit te schakelen.
  2. Druk opnieuw op de aan-uitknop.
  3. Het proces wordt automatisch opnieuw opgestart.
  Blijft het probleem zich voordoen?
  1. Verwijder de disc uit de speler.
  2. Verwijder het gedownloade updatebestand op uw computer.
  3. Herhaal de volledige updateprocedure vanaf het begin.

 • Het bericht "DISC-DWLD" wordt niet weergeven op het display van het voorpaneel nadat de disc is geplaatst.
  1. Verwijder de disc uit de speler.
  2. Verwijder het gedownloade updatebestand op uw computer.
  3. Herhaal de volledige updateprocedure vanaf het begin.

 • Al mijn persoonlijke instellingen zijn verdwenen na de update
  Dat is normaal. De fabrieksinstellingen van de speler worden hersteld.

 • Hoe kan ik controleren of mijn software voor het branden van cd's de updatedisc correct heeft gemaakt?
  Controleer of de discnaam na het aanmaken "BDPV-00620" is.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de speler opnieuw in, met de updatedisc in de lade. Het updateproces wordt automatisch opnieuw opgestart.

 • Wanneer ik dubbelklik op het gedownloade bestand UPDATE_BDPS300_VER0620.exe, wordt er geen ISO-bestand gemaakt en wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Mogelijk is er een fout opgetreden tijdens het downloaden. Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • Wanneer ik de speler inschakel nadat de update is voltooid, verschijnt er niets op het televisiescherm.
  Als er na 2 minuten nog altijd niets wordt weergegeven, neemt u contact op met de klantenservice van Sony.

 • Wanneer ik de speler inschakel nadat de updateprocedure is voltooid, verschijnt "AAN" op het televisiescherm of op het voorpaneel van het display.
  Neem contact op met de klantenservice van Sony

 • De update is na meer dan 50 minuten nog niet voltooid
  Neem contact op met de klantenservice van Sony

 • De berichten "INCOMPLETE"/"NEED DISC" worden weergegeven op het display van het voorpaneel van de speler.
  De update is niet voltooid.
  1. Plaats de disc terug in de speler.
  2. Schakel de speler uit door vijf seconden op de "POWER"-knop op de speler te drukken.
  3. Schakel de speler opnieuw in om de update automatisch opnieuw te laten starten.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • UPDATE_BDPS300_VER0620.exe