Voorbereiding

Over deze upgrade (24/05/2011) :

Dit hulpprogramma upgradet de firmware van de speler van het Blu-ray Disc/DVD Home-Theatresysteem naar versie M03.R.752 en biedt de volgende verbeteringen:


 • Verbetering van het afspelen van BD-ROM

Voordelen van vroeger updates die opgenomen zijn in versie 011:

 • Voegt vertraagd afspelen toe aan Blu-ray en dvd.
 • Voegt beeld per beeld afspelen toe aan Blu-ray en dvd.
 • Verbetert de compatibiliteit om de interactiviteit met bepaalde BD-ROMS te vergroten.
 • Verbetering van het afspelen van BD-ROM

Van toepassing op de volgende modellen:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Selecteer de methode die u wilt gebruiken om uw Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler te updaten:


 • Netwerkupgrade:
  • De netwerkupgrade is eenvoudig, zodat u het sterk aanbevolen is dat u deze methode kiest.
  • U moet de Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler met een Ethernet-kabel aansluiten op uw internetbron.

Klik om de instructies te zien

Klik om de instructies te zien

Netwerkupgrade:

bdp
 • Gelieve alle informatie aandachtig en grondig te lezen voor u een bestand downloadt en installeert. Als u de instructies niet volgt, is het mogelijk dat de speler tijdens de upgrade niet meer zal reageren of zal moeten worden gerepareerd.
 • Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor de in Europa verkochte Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System spelers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Om deze upgrademethode te gebruiken, moet de speler correct aangesloten zijn op een actieve internetverbinding.
 • Om de firmware te kunnen upgraden, moet de speler correct aangesloten zijn op een compatibel televisietoestel.
 • De upgrade van de firmware duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de netwerkverbinding.

Instructies:

 • Voordat u begint:
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hijis afgestemd op het kanaal van de Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler.
 2. Sluit de LAN-terminal van de Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler met een een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 3. Schakel de Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler in.
 4. Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u ze.
 • De upgrade uitvoeren:
 1. Gebruik op de "xross mediabar" de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup - Network Update" te kiezen en druk op ENTER.
 2. Het bericht "Perform version update?" (Versie updaten?) wordt op het televisiescherm getoond.
 3. Selecteer "OK" en druk vervolgens op de knop ENTER.
 4. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op de televisie weergegeven.
 5. Tijdens de download verschijnt de melding "*/9" op de televisie en op het scherm van de speler.

  Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.

 6. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en verschijnt "UPDATING" op het scherm van de speler.
 7. Terwijl de upgrade geïnstalleerd wordt, verschijnt de melding "UPDATING" op het scherm van de speler.
 8. De firmware-upgrade is voltooid wanneer "COMPLETE" op het scherm van de speler verschijnt.

  WAARSCHUWING!! Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u dit zou doen, is het mogelijk dat de Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 9. De Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler zal automatisch uitgeschakeld worden.
 10. Schakel de Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler in.
 11. Controleer de huidige huidige firmware-versie om te bevestigen dat de upgrade geslaagd is.

  Opmerking: Als de drie laatste cijfers van het versienummer 011 zijn, is de upgrade van de firmware geslaagd.

Mogelijke problemen met de netwerkupdate

De berichten "UPDATE" en "INCOMPLETE" (Onvolledig) verschijnen afwisselend op het scherm van het voorpaneel.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
 2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.


Tijdens de uitvoering van de netwerkupgrade toont het televisiescherm "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden) en u kunt de firmware niet upgraden.

Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn. Controleer of de netwerkinstellingen van het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem correct zijn.

 1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
 2. Controleer de netwerkinstelling en verifieer of het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem zijn eigen IP-adres heeft. Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.


Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.

Schakel het systeem opnieuw in. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.Wanneer het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem wordt ingeschakeld na het voltooien van de upgrade, verschijnt telkens opnieuw het bericht "WELCOME" (Welkom) op het scherm van het toestel.

Neem contact op met Sony.De firmware-update (niet de download) is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
 2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.


Het systeem geeft geen 3D signaal na de 3D update, ook niet wanneer het op een 3D compatibel televisietoestel aangesloten is.


Sluit het 3D compatibele televisietoestel aan met een HDMI-aansluiting.

Ga als volgt te werk:

 1. Druk op "HOME".
  Het menu HOME verschijnt op het televisiescherm.
 2. Druk op om "Setup" (Instellingen) te selecteren.
 3. Druk op om "Screen Settings" (Scherminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 4. Druk op om "Output Video Format" (Videoformaat output) te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 5. Druk op om "HDMI" (Scherminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 6. Selecteer "Auto" en volg de instructies op uw scherm om de installatie te voltooien.

Een upgrade-disc maken om in uw Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-speler te plaatsen

Als u uw Blu-ray-systeem met de bovenstaande netwerkupgrade met succes hebt geüpgraded, moet u deze procedure niet uitvoeren.

Van toepassing op de volgende modellen:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Als dit niet uw model van BD-systeem is, klikt u hier om het juiste model te selecteren.

Waarschuwing:

 • Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor het in Europa verkochte Blu-ray Disc/DVD Home-Theatresysteem. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Volg de instructies voor de upgrade zorgvuldig. Als u de instructies niet volgt, is het mogelijk dat het upgradeproces wordt onderbroken en dat het systeem niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u het systeem niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-upgrade, zal het systeem mogelijk niet meer reageren of moeten worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces worden de fabrieksinstellingen van uw Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem hersteld. Na de installatie van de upgrade moet u uw systeem opnieuw configureren.
 • Gebruik een nieuwe, beschrijfbare CR-R voor het branden van de firmware-upgrade. Een vuile disc of een disc met krassen zal mogelijk niet correct worden gelezen door het systeem.
 • Aanbevolen besturingssysteem van de computer die de firmware-upgrade downloadt:
  • Windows® Vista®, Windows® XP of Windows® 7 is aanbevolen.
 • U hebt een computer nodig met een CD-schrijfstation.

Controleer de firmwareversie van het Home-Theatresysteem:

 • Schakel de televisie in en zorg ervoor dat die is afgestemd op het kanaal van de BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Schakel het BDV-E300/E800W/E801/Z7 Home-Theatresysteem in.
 • Als het Home-Theatresysteem een disc begint af te spelen, drukt u op de stoptoets en wacht u totdat het blauwe Sony Blu-ray Disc™ beeld wordt weergegeven op het televisiescherm. Vervolgens gaat u verder.
 • Gebruik op de "xross media bar" (XBM™) de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup" > "System Settings" (Setup > Systeeminstellingen) te kiezen. Druk op ENTER.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "System Information" (Systeeminformatie) te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
 • De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de BDV-E300/E800W/E801/Z7 wordt weergegeven op het televisiescherm:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Als het versienummer 011 of hoger is, moet u deze firmware-upgrade niet installeren.

Downloadprocedure:

 1. Download het bestand UPDATA_13x011.ZIP naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie).
 2. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en controleer of de bestandsgrootte van UPDATA_13x011.ZIP 48,165,706 bytes is.
 3. Klik rechts op UPDATA_13x011.ZIP en klik op "Eigenschappen".
 4. Controleer op het scherm met de eigenschappen van UPDATA_13x011.ZIP of "Grootte:" "46,9 MB (48,165,706 bytes)" is. 5. Pak het bestand UPDATA_13x011.ZIP uit op een locatie naar keuze.
 6. De uitgepakte bestanden heten "BD13-VUD.BIN" en "SONY_VUP.ID"
 7. Om de disc voor de upgrade van de firmware te maken, schrijft u de uitgepakte bestanden ("BD13-VUD.BIN" en "SONY_VUP.ID") naar de root van een CD-R (kies geen ISO9660-indeling als u schrijfsoftware gebruikt).

Belangrijke opmerkingen:

 • Selecteer UDF-indeling wanneer u de software voor het branden van dvd's/cd's gebruikt.
 • Zorg ervoor dat de disc is gefinaliseerd.
 • Zorg ervoor dat het maken van de disc correct en zonder fouten is verlopen. In geval van twijfel maakt u een nieuwe update-disc.
 • Het gebruik van de ISO9660-indeling kan een verkeerde upgrade-disc opleveren.
 • De update-disc moet worden gemaakt op de hierboven beschreven manier.

Procedure voor de firmware-upgrade:

 • Waarschuwing:

  - Tijdens het upgradeproces mag u het systeem niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat het systeem beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, zodat het gerepareerd zou moeten worden.

  - Druk op geen enkele knop tot de upgrade voltooid is, tenzij dit wordt vermeld in de instructies. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat het systeem beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, zodat het gerepareerd zou moeten worden.
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat die is afgestemd op het kanaal van het BD/DVD Home-Theatresysteem.
 2. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Plaats het upgradeschijfje in het systeem en sluit de lade.
 4. Na het laden van het schijfje verschijnt de vraag Perform version update? (Versie upgraden?). 5. Selecteer OK en druk vervolgens op de knop ENTER.
 6. De upgrade begint en "UPDATE" verschijnt op het scherm van het systeem.
 7. Tijdens de upgrade:
  Op het scherm van het systeem verschijnt UPDATE */9 ("*" verandert van "0" naar "9", als teken van de voortgang). 8. De firmware-upgrade is voltooid wanneer COMPLETE! op het scherm van het systeem verschijnt.
  Gebruik het systeem niet en schakel het niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u dit zou doen, is het mogelijk dat het BV/DVD Home Theatresysteem niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 9. Verwijder de upgradedisc uit het systeem.
 10. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 11. Controleer de firmware-versie:Mogelijke problemen met de methode met upgrade-disc

Op het scherm van het systeem verschijnt "SYS ERR" of "UPDATE NG".

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
 2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, neemt u de disc uit het systeem en verwijdert u de upgradebestanden van uw computer.
 4. Download de upgrade opnieuw en herhaal de volledige procedure om een nieuw upgrade-disc te maken en de upgrade van de firmware te installeren.
 5. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Sony.


Wanneer de upgrade-disc geplaatst wordt, verschijnt geen bericht "UPDATE" op het scherm van het voorpaneel.

Neem de upgrade-disc uit het systeem en verwijder de upgradebestanden van uw computer. Download de upgrade opnieuw en herhaal de volledige procedure om een nieuw upgrade-disc te maken en de upgrade van de firmware te installeren.Het toestel is tijdens de update uitgeschakeld.

Schakel het systeem opnieuw in, met de upgrade-disc in de lade. De upgrade zou automatisch opnieuw moeten starten.Het bestand UPDATA_13x011.ZIP dat ik van de upgrade-website heb gedownload kan niet uitgepakt worden.

Mogelijk is er een fout opgetreden tijdens het downloaden. Verwijder het gedownloade bestand en download het upgradebestand opnieuw.De upgrade van de firmware is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
 2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Voer de upgradeprocedure opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.