Over deze download

Over deze upgrade:

Dit hulpprogramma updatet de firmware van de BDV-IT1000 naar versie 010 en biedt de volgende verbeteringen:

Verbeteringen ten opzichte van versie 006:

 • Verbeterde BD-Java-compatibiliteit om de interactiviteit met bepaalde BD-ROM's te verbeteren.
 • Verbeterde prestaties van BD-Live om de interactiviteit te vergroten.

Waarschuwing:

 • Dit hulpprogramma is alleen bestemd voor de BDV-IT1000 die wordt verkocht in Europa. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Volg de instructies van UPDATE_BDV1000_VER010.EXE aandachtig. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat het UPDATE_BDV1000_VER010.EXE updateproces wordt onderbroken en dat het Home-Theatresysteem niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u het systeem niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, zal het systeem mogelijk niet meer reageren of zal het moeten worden gerepareerd.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Bestandsgrootte

 • -

Voorbereiding

Er zijn twee procedures om de firmware-update van de BDV-IT1000 uit te voeren:

 • Netwerk-update:
  • De netwerkupdate is eenvoudig, zodat u het sterk aanbevolen is dat u deze methode kiest.
  • U moet de BDV-IT1000 met een Ethernet-kabel aansluiten op uw internetbron.
 • Een updateschijfje maken om in uw BDV-IT1000 te plaatsen.
  • Gebruik een nieuwe, beschrijfbare CR-R voor het branden van de firmware-update. Een vuile disc of een disc met krassen zal mogelijk niet correct worden gelezen door het Home-Theatresysteem.
  • U hebt een computer nodig met een CD-schrijfstation en software voor het branden.
  • Het gedownloade bestand zal een ISO-beeld maken. Een ISO-beeld (.iso) is een schijfkopie van een ISO 9660-bestandssysteem.
  • De meeste CD-authoringprogramma's kunnen ISO-bestanden schrijven naar een disc. Voor meer informatie raadpleegt u de helpbestanden van uw CD-authoringsoftware.
   GEBRUIK GEEN CD-RW. Wij raden sterk aan een CD-R te gebruiken.

Controleer de firmwareversie van het Home-Theatresysteem:

 • Schakel de televisie in en zorg ervoor dat die is afgestemd op het kanaal van de BDV-IT1000.
 • Schakel het BDV-IT1000 Home-Theatresysteem in.
 • Als het Home-Theatresysteem een disc begint af te spelen, drukt u op de stoptoets en wacht u totdat het blauwe Sony Blu-ray Disc™ beeld wordt weergegeven op het televisiescherm. Vervolgens gaat u verder.
 • Gebruik op de "xross media bar" (XBM™) de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup" > "System Settings" (Setup > Systeeminstellingen) te kiezen. Druk op ENTER.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "System Information" (Systeeminformatie) te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "System Information" (Systeeminformatie) te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
 • De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de BDV-IT1000 wordt weergegeven op het televisiescherm:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Als het versienummer 010 of hoger is, moet u deze firmware-update niet installeren.

De netwerkupdate is eenvoudig, zodat u het sterk aanbevolen is dat u deze methode kiest om de firmware van de BDV-IT1000 te updaten.

Als u de BDV-IT1000 niet op uw internetbron kunt aansluiten, gebruikt u de onderstaande methode met een updateschijfje.

 • Gelieve alle informatie aandachtig en grondig te lezen voor u een bestand downloadt en installeert. Als u de instructies niet uitvoert, is het mogelijk dat het BV/DVD Home Theatresysteem niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 • Om deze updatemethode te gebruiken, moet het systeem correct aangesloten zijn op een actieve internetverbinding.
 • Om de firmware te kunnen updaten, moet het systeem correct aangesloten zijn op een compatibel televisietoestel.

De update van de firmware duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de netwerkverbinding.

 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat die is afgestemd op het kanaal van het BD/DVD Home-Theatresysteem.
 2. Sluit de LAN-terminal van het systeem met een een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 3. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 4. Als er een disc in het station aanwezig is, verwijdert u deze.
 5. Gebruik op de "xross mediabar" (XBM) de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup - Network Update (Setup -Netwerkupdate) te kiezen en druk op ENTER.
 6. Het bericht Perform version update? (Versie updaten?) wordt getoond. 7. Selecteer OK en druk vervolgens op de knop ENTER.
 8. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt weergegeven.
  Op het televisiescherm en het scherm van het systeem verschijnt DOWNLOAD */9 ("*" verandert van "0" naar "9", als teken van de voortgang). 9. Na de download begint de update en verschijnt UPDATE op het scherm van het systeem.
 10. Tijdens de update:
  Op het scherm van het systeem verschijnt UPDATE */9 ("*" verandert van "0" naar "9", als teken van de voortgang).
 11. De firmware-update is voltooid wanneer COMPLETE! op het scherm van het systeem verschijnt.
  Gebruik het systeem niet en schakel het niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u dit zou doen, is het mogelijk dat het BV/DVD Home Theatresysteem niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 12. Het BD/DVD Home-Theatresysteem zal zichzelf automatisch uitschakelen.
 13. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 14. Controleer de firmware-versie:Mogelijke problemen met de netwerkupdate

Op het scherm van het systeem verschijnt "SYSTEM ERR" of "UPDATE NG".

 1. Neem de stekker uit het stopcontact en plaats hem terug.
 2. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Voer de netwerkupdate opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede update niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.

Tijdens de uitvoering van de netwerkupdate toont het televisiescherm "Connection status cannot be confirmed" en u kunt de firmware niet updaten.

Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn. Controleer of de netwerkinstellingen van het Home-Theatresysteem correct zijn.

 1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
 2. Controleer de netwerkinstelling en verifieer of het BD/DVD Home-Theatresysteem zijn eigen IP-adres heeft. Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.
 3. Voer de netwerkupdate opnieuw uit.

Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.

Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem weer in. Voer de netwerkupdate opnieuw uit.

De netwerkupdate gebeurt in twee stappen, eerste de download en daarna de update. Als de download geslaagd is maar het updateproces van de firmware na meer dan 30 minuten nog altijd niet voltooid is.
Neem contact op met Sony.

Als u de BDV-IT1000 niet op uw internetbron kunt aansluiten, gebruikt u de onderstaande methode met een updateschijfje.
Als u de BDV-IT1000 met de bovenstaande procedure met succes hebt geüpdatet, moet u deze procedure niet uitvoeren.

 • Lees de volgende instructies aandachtig. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat het updateproces wordt onderbroken en dat het Home-Theatresysteem niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u het systeem niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware, zal het systeem mogelijk niet meer reageren of zal het moeten worden gerepareerd.
 • Gebruik een nieuwe, beschrijfbare CR-R voor het branden van de firmware-update. Een vuile disc of een disc met krassen zal mogelijk niet correct worden gelezen door het Home-Theatresysteem.
 • Aanbevolen besturingssysteem van de computer die de firmware-update downloadt:
  • Microsoft® Windows® 98SE of later is vereist.
  • Windows® Vista®, Windows® XP, of Windows® 2000 (Service Pack 4) is aanbevolen.
 • U hebt een computer nodig met een CD-schrijfstation en software voor het branden.
 • De meeste CD-authoringprogramma's kunnen ISO-bestanden schrijven naar een disc. Voor meer informatie raadpleegt u de helpbestanden van uw CD-authoringsoftware.

Downloadprocedure:

 1. Download het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie).
 2. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en controleer of de bestandsgrootte van het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE 51.284.992 bytes is.
 3. Klik rechts op het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE en klik op "Eigenschappen".
 4. Controleer in het scherm "Eigenschappen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE" of "Grootte:" "49,4 MB (51.284.992 bytes)" is. 5. Dubbelklik op het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE om het updatebestand uit te pakken.
 6. Typ in het dialoogvenster UPDATE_BDV1000_VER010.EXE een locatie of klik op de knop "Bladeren" om een locatie voor de uitgepakte update te selecteren en klik op "OK". Het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE wordt uitgepakt op de gekozen locatie.
 7. Gebruik de optie "Burn Image" (Beeld branden) van uw software voor het branden van cd's om op basis van het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE het updateschijfje te maken.

  Belangrijke opmerkingen:
  • Zorg ervoor dat de disc is gefinaliseerd.
  • Zorg ervoor dat het maken van de disc correct en zonder fouten is verlopen. In geval van twijfel maakt u een nieuwe updatedisc.
  • De updatedisc mag niet worden gebrand met packet-writing-software. ("Packet-writing" of "pakket schrijven" is een technologie voor het beschrijven van optische discs waarmee beschrijfbare cd's min of meer zoals een diskette kunnen worden gebruikt.)
  • De updatedisc moet worden gemaakt op de hierboven beschreven manier.

Procedure voor de firmware-update:

 • Tijdens het updateproces mag u het systeem niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat het systeem beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, waardoor het mogelijk zal moeten worden gerepareerd.
 • Tijdens het updateproces mag u niet op de toetsen van de afstandsbediening of de knoppen van de speler drukken, tenzij dit wordt vermeld in de instructies. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat het systeem beschadigd raakt en niet meer kan worden gebruikt, waardoor het mogelijk zal moeten worden gerepareerd.
 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat die is afgestemd op het kanaal van het BD/DVD Home-Theatresysteem.
 2. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Plaats het updateschijfje in het systeem en sluit de lade.
 4. Na het laden van het schijfje verschijnt de vraag Perform version update? (Versie updaten?). 5. Selecteer OK en druk vervolgens op de knop ENTER.
 6. De update begint en "UPDATE" verschijnt op het scherm van het systeem.
 7. Tijdens de update:
  Op het scherm van het systeem verschijnt UPDATE */9 ("*" verandert van "0" naar "9", als teken van de voortgang). 8. De firmware-update is voltooid wanneer COMPLETE! op het scherm van het systeem verschijnt.
  Gebruik het systeem niet en schakel het niet uit tot dit bericht verschijnt. Als u dit zou doen, is het mogelijk dat het BV/DVD Home Theatresysteem niet meer reageert of gerepareerd moet worden.
 9. Verwijder de updatedisc uit het systeem.
 10. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 11. Controleer de firmware-versie:Mogelijke problemen met de methode met updateschijfje

Op het scherm van het systeem verschijnt "SYS ERR" of "UPDATE NG".

 1. Neem de stekker uit het stopcontact en plaats hem terug.
 2. Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Voer de instructies voor het updateschijfje opnieuw uit.
 4. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Sony.

Wanneer het updateschijfje geplaatst wordt, verschijnt geen bericht "UPDATE" op het scherm van het systeem.

Neem het schijfje uit het systeem en verwijder de updatebestanden van uw computer. Download de update opnieuw en herhaal de volledige procedure om een nieuw updateschijfje te maken en de update van de firmware te installeren.

Hoe kan ik verifiëren of het updateschijfje gebrand is
Controleer na het maken van het updateschijfje of de naam van het schijfje in uw computer "BV10-00010" is.

Het toestel is tijdens de update uitgeschakeld.
Schakel het BD/DVD Home-Theatresysteem weer in en voer de instructies voor het updateschijfje opnieuw uit.

Wanneer ik dubbelklik op het bestand UPDATE_BDV1000_VER010.EXE dat ik van de updatesite gedownload heb, wordt geen bestand UPDATE_BDV1000_VER010.ISO gemaakt en verschijnt het volgende foutbericht: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Mogelijk is er een fout opgetreden tijdens het downloaden. Verwijder het gedownloade bestand en download het updatebestand opnieuw.

De update van de firmware is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.
Neem contact op met Sony.