Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw Blu-ray-speler.

 • Releasedatum: 02/01/2015
 • Naam: Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem firmware naar versie M07.R.0631
 • Van toepassing op de volgende modellen: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Verbeter de veiligheid van de versleuteling
 • Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte Blu-ray-spelers/DVD Home-Theatresystemen. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Voorbereiding

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Blu-ray-model/DVD Home-Theatresysteemmodel hebt. Als het versienummer M07.R.0631 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw tv en het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in. Controleer of hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.
 2. Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt.
 3. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op STOP en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt.
 4. Gebruik op de XrossMediaBarTM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te kiezen en druk op ENTER .
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en druk op ENTER.
 6. Op het televisiescherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt: "Software Version M07.R.0631" - als het versienummer M07.R.0631 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te updaten:

Manieren om de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te updaten
Wat u nodig hebtWaarom deze methode gebruiken?
Internet/netwerk
***AANBEVOLEN***

 • Een Ethernet-kabel om uw Blu-ray-speler/DVD Home Theatresysteem met het internet te verbinden
 • Om te zorgen dat uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten op:
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibele tv
Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware te updaten.
Een herschrijfbare CD-R gebruiken
 • Een computer met een CD-brander
 • Een gloednieuwe, herschrijfbare CD-R, leeg en zonder krassen
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met het internet hebt.

Update met een herschrijfbare CD-R en uw pc

Wij raden u aan via het internet te updaten, indien mogelijk. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, brandt ze op een lege schijf en plaats deze in uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem.

Wij raden de volgende besturingssystemen aan: Windows® Vista®, of Windows® 7.

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Download het bestand UPDATA_M07R0631.ZIPnaar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte van het bestand 70,8 MB (74,277,177 bytes) is.

  Bestandseigenschappen

De disc maken:

 1. Pak het bestand uit op uw computer. De uitgepakte bestanden heten MSB07-FW.BIN en MSB07-FW.ID
 2. Schrijf de bestanden MSB07-FW.BIN en MSB07-FW.ID naar een lege, herschrijfbare cd. Gebruikt u software voor het branden van cd's? Selecteer de UDF-indeling (Universal Disc Format).
  Het gebruik van de ISO9660-indeling kan een verkeerde updatedisc opleveren.

De update naar uw speler overbrengen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler/DVDDVD Home-Theatresysteem is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
 3. Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren wanneer de functie "BD/DVD" is geselecteerd. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op STOP en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt.
 4. Selecteer "Quick Start Mode" (Snelstartmodus) met de afstandsbediening - en controleer of "Quick Start Mode" op "Off" (Uit) staat, zo niet is het mogelijk dat de upgrade van de firmware mislukt.
 5. Plaats de disc in de speler en sluit de disclade.

De update overbrengen:

 1. Na het laden van het de disc wordt het bericht Perform version update?(Versie updaten?) op het televisiescherm getoond.
 2. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER.
 3. De update wordt gestart.
 4. Tijdens de update ziet u het bericht UPDATINGop het scherm van het voorpaneel.
 5. Wanneer het bericht COMPLETE (voltooid) verschijnt op het scherm van het voorpaneel is de update voltooid. De speler wordt automatisch uitgeschakeld.- Gebruik het systeem niet of of schakel het niet uit tot de update is voltooid.
 6. Schakel het systeem weer in.
 7. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M07.R.0631 is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem met uw pc en een disc.

 • De berichten "UPDATE" en "ERROR" (Fout) verschijnen afwisselend op het scherm van het voorpaneel.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het stroomsnoer.
  2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
  3. Verwijder de disc.
  4. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony

 • Wanneer het updateschijfje geplaatst wordt, verschijnt geen bericht "UPDATING" op het scherm van het voorpaneel.
  Schakel het systeem opnieuw in, met de upgradedisc in de lade. De upgrade zou automatisch opnieuw moeten starten.
 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld
  Schakel de speler opnieuw in, met de updatedisc in de lade. Het updateproces wordt automatisch opnieuw opgestart.

 • Het bestand UPDATA_M07R0631.ZIP dat ik van de updatewebsite heb gedownload kan niet uitgepakt worden.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
  3. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony

Sony Home audio en video: firmware downloaden  

Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste manier is om de update uit te voeren. De update duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens de update naar uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem via het internet.

Wat u nodig hebt:

 • een Ethernet-kabel om uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem met het internet te verbinden
 • een actieve internetverbinding
 • een compatibele tv

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Stel de apparatuur op:

 • Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speleler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 • Sluit met een Ethernet-kabel de LAN-terminal van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem aan op uw internetbron.
 • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem in - Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u deze.
 • Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren wanneer de functie "BD/DVD" is geselecteerd.
 • Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te selecteren en druk op ENTER.
 • Selecteer "Quick Start Mode" (Snelstartmodus) met de afstandsbediening - en controleer of "Quick Start Mode" op "Off" (Uit) staat, zo niet is het mogelijk dat de upgrade van de firmware mislukt.

Voer de update uit:

 • Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > Network Update (Netwerkupdate) te selecteren en druk op ENTER.
 • Het bericht Perform version update? (Versie updaten?) wordt op het televisiescherm getoond.
 • Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER.
 • Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op de televisie weergegeven.
 • Tijdens de download verschijnt de melding DL */9op de televisie. De * verandert van 0 naar 9 tijdens het downloadproces.
 • Wanneer het downloaden is voltooid, begint de update.
 • Tijdens de update ziet u het bericht UPDATINGop het scherm van het voorpaneel.
 • Wanneer het bericht COMPLETE (voltooid) verschijnt op het scherm van het voorpaneel is de update voltooid. De speler wordt automatisch uitgeschakeld.- Gebruik het systeem niet of of schakel het niet uit tot de update is voltooid.
 • Schakel het systeem weer in.
 • Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M07.R.0631 is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem via het internet.

 • De berichten "UPDATE" en "ERROR" (Fout) verschijnen afwisselend op het scherm van het voorpaneel.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het stroomsnoer.
  2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
  3. Voer de update opnieuw uit. Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony

 • Het televisiescherm toont het bericht "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden).
  Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.
  1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
  2. Controleer in de netwerkinstelling of u al dan niet bevestigd hebt of uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem zijn eigen IP-adres heeft. (Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.)
  3. Voer de update opnieuw uit.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel de speler opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid.
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in.
  3. Voer de update opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony