Navigatie overslaan

Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie is van toepassing op de volgende modellen Blu-ray Disc / DVD Home Theatre Systems:

 • BDV-N5200W / N7200W / N9200W / N9200WL / NF7220

Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw Blu-ray-speler.

Voordelen en verbeteringen:

 • Verbetering van de BRAVIA Internet Video-connectiviteit.
 • BD-ROM playback compatibility improvement

Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte Blu-ray-spelers/DVD Home-Theatresystemen. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • UPDATA_M21R0164.ZIP

Releasedatum

 • 24/12/2014

Voorbereiding

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Blu-ray-model/DVD Home-Theatresysteemmodel hebt. Als het versienummer M21.R.0164of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw tv en het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in. Controleer of hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.
 2. Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt.
 3. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op HOME en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt.
 4. Gebruik op de XrossMediaBarTM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te kiezen en druk op ENTER .
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en druk op ENTER.
 6. Op het televisiescherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt: "Software Version M21.R.0164" - als het versienummer M21.R.0164of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Er zijn twee eenvoudige manieren om de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te updaten:

Manieren om de firmware op uw Blu-ray-speler te updaten
Dit hebt u nodig:Waarom deze methode gebruiken?
Internet/netwerk
***AANBEVOLEN***
 • Een Ethernet-kabel of een draadloze router om uw Blu-ray-speler aan te sluiten op het internet
 • Zorg dat uw Blu-ray-speler verbonden is met:
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibel televisietoestel
Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste en snelste manier is om uw firmware te updaten.
USB-opslagapparaat:
 • Een computer
 • Een USB-opslagapparaat:
Update uw firmware op deze manier als u geen verbinding met het internet hebt.

Installeren

Sony Home audio en video: firmware downloaden  

Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste manier is om de update uit te voeren. De update duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens de update naar uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem via het internet.

Dit hebt u nodig:

 • een Ethernet-kabel om uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem met het internet te verbinden
 • een actieve internetverbinding
 • een compatibel televisietoestel

Om de update vlot te doen verlopen

Updaten is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Stel de uitrusting in:

 • Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speleler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten. (Dus als het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 • Sluit met een Ethernet-kabel de LAN-terminal van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem aan op uw internetbron.
 • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem in - Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u deze.
 • Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren wanneer de functie "BD/DVD" is geselecteerd.
 • Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te selecteren en druk op ENTER.
 • Selecteer "Quick Start Mode" (Snelstartmodus) met de afstandsbediening - en controleer of "Quick Start Mode" op "Off" (Uit) staat, zo niet is het mogelijk dat de upgrade van de firmware mislukt.

Verkrijg de update:

 • Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > Network Update (Netwerkupdate) te selecteren en druk op ENTER.
 • De melding [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] ?] (Een nieuwe softwareversie is op het netwerk gevonden. Wilt u de software updaten?) wordt op de televisie weergegeven.
 • Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER.
 • De melding [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx] (Update naar nieuwe softwareversie. De stroom nooit uitschakelen tijdens de update. Huidige versie M21.R.xxxx Nieuwe versie M21.R.xxxx) wordt op de tv getoond. Selecteer "START" en druk op "ENTER" om de software-update uit te voeren.
 • Tijdens de update ziet u het bericht UPDATE op het scherm van het voorpaneel.
 • Wanneer het bericht DONE (klaar) verschijnt op het scherm van het voorpaneel is de update voltooid. De speler schakelt zichzelf uit. - Gebruik het systeem niet en schakel het niet uit tot de update is voltooid.
 • Schakel het systeem weer in.
 • Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M21.R.0164is, is de update van de firmware geslaagd.

Problemen oplossen

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem via het internet.

 • De melding ["Update failed. Insert the update disc or connect to the network to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center"] (Update mislukt. Plaats de updateschijf of maak verbinding met het netwerk om opnieuw te proberen. Raadpleeg de klantenservice als de update blijft mislukken) wordt op het televisiescherm weergegeven.

  Controleer het volgende:
  1. Controleer of de router en alle tussen de tv en de router aangesloten toestellen ingeschakeld zijn.
  2. Controleer of u de juiste kabel (recht of gekruist) tussen de tv en de router gebruikt.
  3. Controleer of alle kabels tussen de tv en de router printer goed zijn aangesloten.
  4. Voer de update opnieuw uit. Lukt het nog altijd niet?
   Neem contact op met de klantendienst van Sony

  Selecteer met de zelfbediening "Retry" (Opnieuw proberen) op het scherm en druk op Enter.
  Als u de netwerkupdate niet kunt uitvoeren, probeert u de update met USB.

 • Wanneer de netwerkupgrade begonnen is, wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit: xxxxxxKB/xxxxxKB en xx%) in de hoek rechts onder van het televisiescherm weergegeven maar is de voortgangsbalk op het scherm niet veranderd.
  Afhankelijk van uw netwerkverbinding kan de netwerkupgrade lang duren (tot 60 minuten). Daarom wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit: xxxxxxKB/xxxxxKB en xx%) in de hoek rechts onder van het televisiescherm weergegeven en zal de voortgangsbalk op het scherm lange tijd niet veranderen.

 • Tijdens de uitvoering van de netwerkupgrade toont het televisiescherm de melding ["Connection status cannot be confirmed cannot communicate with the server. Please try again later."] (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd kan niet communiceren met de server. Probeer later opnieuw.) en kunt u de firmware-upgrade niet uitvoeren.
  Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.
  1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
  2. Controleer in de netwerkinstelling of u al dan niet bevestigd hebt of uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem zijn eigen IP-adres heeft. (Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.)
  3. Voer de update opnieuw uit.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
  Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in en probeer de update opnieuw.

 • De update is na meer dan 60 minuten nog niet voltooid.
  Als uw systeem draadloos met het netwerk verbonden is, probeert u het met een kabel met het netwerk te verbinden en probeert u de procedure opnieuw.
  Als het probleem aanhoudt, is de transmissiesnelheid over het netwerk misschien laag. In dat geval probeert u uw systeem met de USBprocedure te updaten.

 • De melding [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Dit toestel is niet met het netwerk verbonden. Voer de netwerkdiagnose in de instellingen van de verbindingsserver uit) wordt op het televisiescherm weergegeven.
  Controleer of de LAN-kabel aangesloten is op het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem.

 • De melding [Already Updated] (Al geüpdatet) wordt op het televisiescherm weergegeven.
  De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem is de nieuwste versie.

Update via USB-geheugenapparaat en uw pc

Update naar versie M21.R.0164 voor Blu-ray-speler

Wij raden u aan via het internet te updaten, indien mogelijk. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, brandt ze op een lege schijf en plaats deze in uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem.

Wij raden de volgende besturingssystemen aan:

 • Windows® Vista® / Windows® 7 / Windows® 8
 • Macintosh OS X versie 10.5 of later

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Download het bestand UPDATA_M21R0164.ZIP naar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte van het bestand 106 MB (111,416,842 bytes) is.

  Bestandseigenschappen

Breng de updatebestanden over naar het USB-opslagapparaat:

 1. Pak het bestand uit op uw computer - De uitgepakte map heet 'UPDATE'
 2. Zorg dat u deze vier bestanden zich in de map 'UPDATE' bevinden: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN en MSB21-FW_MB.ID
 3. Verbind een compatibel USB-opslagapparaat met uw computer. Raadpleeg een lijst van compatibele USB-opslagapparaten en instructies voor de formattering
  - FAT31 en NTFS worden ondersteund

Voor een Windows; besturingssysteem:

 1. Ga naar de directory waar de map is aangemaakt en klik rechts op de map UPDATE
 2. Klik in het menu dat verschijnt op 'Verzenden naar...'
 3. Klik op het station dat met uw USB-apparaat overeenkomt (bv. Verwijderbare schijf E:)
 4. De updatemap wordt naar uw USB-apparaat gekopieerd.

Voor een Mac OS; X besturingssysteem:

 1. Sleep de map UPDATE naar de hoofdmap van het USB-apparaat

Opmerking: De update wordt niet uitgevoerd als het bestand niet naar de hoofdmap van het USB-apparaat gekopieerd is of als de bestandnaam wordt gewijzigd.

De update naar uw speler overdragen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler/DVDDVD Home-Theatresysteem is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in
 3. Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren wanneer de functie "BD/DVD" is geselecteerd. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op STOP en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt
 4. Selecteer "Quick Start Mode" (Snelstartmodus) met de afstandsbediening - en controleer of "Quick Start Mode" op "Off" (Uit) staat, zo niet is het mogelijk dat de upgrade van de firmware mislukt
 5. Plaats de disc in de speler en sluit de disclade

De update overbrengen:

 1. Gebruik in het menu xross media bar(tm) de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup (Instellen) > Software Update (Software-update) te kiezen en druk vervolgens op Enter
 2. Gebruik de afstandsbediening en selecteer Update via USB Memory (Bijwerken via USB-geheugen) en druk vervolgens op de ENTER-toets.
 3. Tijdens de update wordt het bericht [Update files found in the USB memory. Do you want to update the software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (Updatebestanden gevonden in USB-geheugen. Wilt u de software bijwerken? Huidige versie M21.R.xxxx Nieuwe versie M21.R.xxxx. Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-geheugen niet tijdens de update.) op het tv-scherm weergegeven.
 4. Selecteer Start met de afstandsbediening en druk op ENTER.
 5. De update start
 6. Tijdens de update ziet u het bericht UPDATE op het scherm van het voorpaneel
 7. De speler wordt automatisch opnieuw opgestart en de update wordt voortgezet. - Gebruik de speler niet of schakel hem niet zelf in tijdens deze stap
 8. Wanneer het bericht DONE (klaar) verschijnt op het scherm van het voorpaneel is de update voltooid. De speler wordt automatisch uitgeschakeld.- Gebruik het systeem niet of of schakel het niet uit tot de update is voltooid.
 9. Schakel het systeem weer in
 10. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M21.R.0164is, is de update van de firmware geslaagd

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem met uw pc en een disc.

 • De berichten "UPDATE" en "ERROR" (Fout) verschijnen afwisselend op het scherm van het voorpaneel.
  1. Schakel het systeem uit. Verwijder het stroomsnoer
  2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in
  3. Verwijder de disc.
  4. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld
  Schakel de speler opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.

 • Het bestand UPDATA_M21R0164.ZIP dat ik van de updatewebsite heb gedownload kan niet uitgepakt worden.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
  2. Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in
  3. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony