Navigatie overslaan

Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie is van toepassing op de volgende modellen Blu-ray Disc / DVD Home Theatre Systems:

 • BDV-N5200W / N7200W / N9200W / N9200WL / NF7220

Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw Blu-ray-speler.

 • Naam: M21.R.0164
 • Releasedatum: 24/12/2014
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Verbetering van de BRAVIA Internet Video-connectiviteit.
  • BD-ROM playback compatibility improvement
 • Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte Blu-ray-spelers/DVD Home-Theatresystemen. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Systeemvereisten

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Blu-ray-model/DVD Home-Theatresysteemmodel hebt. Als het versienummer M21.R.0164of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw tv en het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in. Controleer of hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.
 2. Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt.
 3. Als hij een disc begint af te spelen, drukt u op HOME en wacht u tot het XrossMediaBar (XMB™)-menu verschijnt.
 4. Gebruik op de XrossMediaBarTM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te kiezen en druk op ENTER .
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en druk op ENTER.
 6. Op het televisiescherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt: "Software Version M21.R.0164" - als het versienummer M21.R.0164of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Installeren

There are 2 easy ways to update the firmware on your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system:

 1. Sony Home audio en video: firmware downloaden  

  Wij raden deze methode aan, omdat het de eenvoudigste manier is om de update uit te voeren. De update duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten. Stel eerst de apparatuur op en download vervolgens de update naar uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem via het internet.

  Dit hebt u nodig:

  • een Ethernet-kabel om uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem met het internet te verbinden
  • een actieve internetverbinding
  • een compatibel televisietoestel

  Om de update vlot te doen verlopen

  Updaten is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

  • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem te voorkomen.
  • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
  • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

  Stel de uitrusting in:

  • Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speleler/DVD Home-Theatresysteem is aangesloten. (Dus als het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
  • Sluit met een Ethernet-kabel de LAN-terminal van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem aan op uw internetbron.
  • Schakel de Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem in - Als er een disc in de speler aanwezig is, verwijdert u deze.
  • Druk herhaaldelijk op de knop "FUNCTION" (Functie) tot op het scherm van het voorpaneel "BD/DVD" verschijnt. - U kunt de upgrade alleen uitvoeren wanneer de functie "BD/DVD" is geselecteerd.
  • Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > System Settings (Systeeminstellingen) te selecteren en druk op ENTER.
  • Selecteer "Quick Start Mode" (Snelstartmodus) met de afstandsbediening - en controleer of "Quick Start Mode" op "Off" (Uit) staat, zo niet is het mogelijk dat de upgrade van de firmware mislukt.

  Verkrijg de update:

  • Gebruik op de XrossMediaBar TM de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om Setup > Network Update (Netwerkupdate) te selecteren en druk op ENTER.
  • De melding [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] ?] (Een nieuwe softwareversie is op het netwerk gevonden. Wilt u de software updaten?) wordt op de televisie weergegeven.
  • Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER.
  • De melding [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx] (Update naar nieuwe softwareversie. De stroom nooit uitschakelen tijdens de update. Huidige versie M21.R.xxxx Nieuwe versie M21.R.xxxx) wordt op de tv getoond. Selecteer "START" en druk op "ENTER" om de software-update uit te voeren.
  • Tijdens de update ziet u het bericht UPDATE op het scherm van het voorpaneel.
  • Wanneer het bericht DONE (klaar) verschijnt op het scherm van het voorpaneel is de update voltooid. De speler schakelt zichzelf uit. - Gebruik het systeem niet en schakel het niet uit tot de update is voltooid.
  • Schakel het systeem weer in.
  • Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M21.R.0164is, is de update van de firmware geslaagd.

  Problemen oplossen

  Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem via het internet.

  • De melding ["Update failed. Insert the update disc or connect to the network to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center"] (Update mislukt. Plaats de updateschijf of maak verbinding met het netwerk om opnieuw te proberen. Raadpleeg de klantenservice als de update blijft mislukken) wordt op het televisiescherm weergegeven.

   Controleer het volgende:
   1. Controleer of de router en alle tussen de tv en de router aangesloten toestellen ingeschakeld zijn.
   2. Controleer of u de juiste kabel (recht of gekruist) tussen de tv en de router gebruikt.
   3. Controleer of alle kabels tussen de tv en de router printer goed zijn aangesloten.
   4. Voer de update opnieuw uit. Lukt het nog altijd niet? Neem contact op met de klantendienst van Sony

   Selecteer met de zelfbediening "Retry" (Opnieuw proberen) op het scherm en druk op Enter.
   Als u de netwerkupdate niet kunt uitvoeren, probeert u de update met schijf.

  • Wanneer de netwerkupgrade begonnen is, wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit: xxxxxxKB/xxxxxKB en xx%) in de hoek rechts onder van het televisiescherm weergegeven maar is de voortgangsbalk op het scherm niet veranderd.
   Afhankelijk van uw netwerkverbinding kan de netwerkupgrade lang duren (tot 60 minuten). Daarom wordt de melding [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadcapaciteit: xxxxxxKB/xxxxxKB en xx%) in de hoek rechts onder van het televisiescherm weergegeven en zal de voortgangsbalk op het scherm lange tijd niet veranderen.

  • Tijdens de uitvoering van de netwerkupgrade toont het televisiescherm de melding ["Connection status cannot be confirmed cannot communicate with the server. Please try again later."] (Verbindingsstatus kan niet worden bevestigd kan niet communiceren met de server. Probeer later opnieuw.) en kunt u de firmware-upgrade niet uitvoeren.
   Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.
   1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is.
   2. Controleer in de netwerkinstelling of u al dan niet bevestigd hebt of uw Blu-ray-speler/DVD Home-Theatresysteem zijn eigen IP-adres heeft. (Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.)
   3. Voer de update opnieuw uit.

  • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
   Schakel het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem in en probeer de update opnieuw.

  • De update is na meer dan 60 minuten nog niet voltooid.
   Als uw systeem draadloos met het netwerk verbonden is, probeert u het met een kabel met het netwerk te verbinden en probeert u de procedure opnieuw.
   Als het probleem aanhoudt, is de transmissiesnelheid over het netwerk misschien laag. In dat geval probeert u uw systeem met de schijfprocedure te updaten.

  • De melding [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Dit toestel is niet met het netwerk verbonden. Voer de netwerkdiagnose in de instellingen van de verbindingsserver uit) wordt op het televisiescherm weergegeven.
   Controleer of de LAN-kabel aangesloten is op het Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem.

  • De melding [Already Updated] (Al geüpdatet) wordt op het televisiescherm weergegeven.
   De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op Blu-ray/DVD Home-Theatresysteem is de nieuwste versie.
 2. Update via USB-geheugenapparaat en uw pc


  Update naar versie M21.R.0164 voor Blu-ray-speler

  We recommend you use the internet to update if you can. If not, you can use this method instead. You'll download the update to your computer, transfer it to a USB memory device, then transfer it to your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system.

  We recommend the following operating systems:

  • Windows® Vista®, Windows® 7 or Windows® 8
  • Macintosh® OS X version 10.5 or later version

  How to make sure the update goes smoothly

  Updating is usually very simple. Here's how you can make sure it works first time:

  • Read the instructions carefully or you could end up damaging your Blu-ray player
  • Don't turn the Blu-ray Disc / DVD Home theatre system off- or disconnect it from the power - while it's updating
  • Don't press any buttons, except the ones mentioned in the instructions

  Download the update to your computer:

  1. Read and agree to the terms and conditions
  2. Download the file UPDATA_M21R0164.ZIP to your computer - remembering which directory you download it to
  3. Find the file on your computer, right-click on it and click Properties. Check the size is 106 MB (111,416,842 bytes)

   File properties

  Transfer the update files to the USB storage device:

  1. Extract the file to your computer. The extracted files are called MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN and MSB21-FW_MB.ID
  2. Connect a compatible USB storage device to your computer. - FAT32 and NTFS are supported

  For Windows® operating system:

  1. Go to the directory where the folder was created, and Right-click the UPDATE folder
  2. From the appearing menu, click "Send To..."
  3. Click the drive that represents your USB device (e.g. Removable Disk E:)
  4. The update folder will be copied onto your USB device.

  For Mac OS® X operating system:

  1. Drag and drop UPDATE folder to the root folder of the USB device.

  Note: The update will not be performed if the file is not copied to the root directory of the USB device or if the name of the file is modified.

  Transfer the update to your Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

  First get the equipment ready, then transfer the update to your player.

  Get the equipment ready:

  1. Turn on your TV and check it's tuned to the input your Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System is connected to. (So if the player is connected to the HDMI 2 socket, choose HDMI 2 as the input)
  2. Turn on the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System
  3. Press the FUNCTION button repeatedly until "BD/DVD" function appears in the front panel display - You can only perform the upgrade when the "BD/DVD" function is selected. If it starts to play a disc, press HOME and wait until you see the XrossMediaBar™ (XMB™) menu screen.
  4. Select "Quick Start Mode" using the remote control - make sure that the "Quick Start Mode" is set to "Off", otherwise, the firmware upgrade may not succeed.
  5. Insert the USB storage device containing the update file into USB port located on the front panel of the player

  Transfer the update:

  1. At the xross media bar(tm) menu, use the arrow keys on the remote control to select Setup - Software Updateand then press Enter
  2. Using the remote control, select Update via USB Memory, and then press the ENTER button.
  3. During the update, The message , [Update files found in the USB memory. Do you want to update the software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] is displayed on the television.
  4. Select Start using the remote control, and then press ENTER.
  5. The update starts.
  6. During the update, you see the message UPDATE on the front panel display
  7. The player will reboot itself and the update will continue. - Don't use or turn on yourself the player during this step.
  8. When the message DONE appears on the front panel display and, the update is complete. The player automatically turns off. - Don't use or turn off the system until the update is completed.
  9. Turn the system back on.
  10. Check the firmware version. If the version number is M21.R.0164, the firmware update was successful.

  Troubleshooting

  What to do if you have problems updating your Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System firmware using your PC and a disc.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display.
   1. Turn off the system and disconnect the AC power cord.
   2. Turn on the power of the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.
   3. Take the disc out.
   4. Try the disc update procedure again.
    Still not working? Please contact Sony Customer Support

  • The power went off while the update was in progress
   Turn the player on keeping the update disc in the tray. The update will restart automatically.

  • The UPDATA_M21R0164.ZIP update file I downloaded from the update web site cannot be extracted.
   Did you download the file successfully? Try deleting the file and downloading it again.

  • The update has been going for over 30 minutes and hasn't finished
   1. Disconnect the AC power cord from the mains, then reconnect it after several minutes.
   2. Turn on the Blu-ray Disc / DVD Home theatre system.
   3. Try the disc update procedure again.
    Still not working? Please contact Sony Customer Support

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • UPDATA_M21R0164.ZIP