Over deze download

We danken u voor uw vertrouwen in de producten van Sony.

Sony biedt een firmware update aan voor de Digital Photo Frame DPF-D92.

Klanten die deze service wensen, worden verzocht het programmabestand met de update volgens de onderstaande procedure te dowloaden.

Van toepassing op de volgende modellen:

 • DPF-D92

Van toepassing op de firmware-versie:

 • V2.01 of lager

Zo bepaalt u de firmware-versie:

 1. Druk op de knop MENU.
 2. Druk op , selecteer nstellingen en druk op ENTER
 3. Druk op , selecteer Systeeminformatie en druk op ENTER
 4. De firmware-versie wordt op het scherm weergegeven.
 5. Druk op de knop MENU om de menuweergave te sluiten


  Opmerking: Eenheden met een firmware-versie "2.05 hebben deze update niet nodig.

Verbeteringen

 • Met deze upgrade kunt u om een map selecteren wanneer u een bestand in een andere indeling dan DCF op "Album Size" (Albumgrootte) in het interne geheugen opslaat.

Voorbereiding

Belangrijke opmerking:

 • Voor u de update start, raden wij aan een back-up op een computer of geheugenkaart te maken van de afbeeldingsgegevens die in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaard zijn Raadpleeg "Een back-up van afbeeldingsgegevens maken" hierna voor meer details.

Een back-up van afbeeldingsgegevens maken:

De methoden voor het maken van een back-up van in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaarde afbeeldingen worden hier uitgelegd.

Installeren

Belangrijke opmerkingen:

 • Tijdens de update (terwijl de hierna beschreven stappen 7-(5) en 7-(6) uitgevoerd worden), moet u ervoor zorgen dat het digitale fotolijstje en de gelijkstroomadapter op een stabiele plaats staan, zodat de gelijkstroomadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt. Verlies van stroom tijdens de update kan ertoe leiden dat het digitale fotolijstje slecht functioneert.
 • Voor u de update start, raden wij aan een back-up op een computer of geheugenkaart te maken van de afbeeldingsgegevens die in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaard zijn Raadpleeg "Een back-up van afbeeldingsgegevens maken" in het gedeelte "Voor u begint" hierboven voor meer details.
 1. Controleer de firmware-versie.  1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de aan/uitknop (Power) te drukken.
  2. Druk op de knop "MENU".
  3. Selecteer met de richtingknoppen "instellingen" en druk op de knop "ENTER".
  4. Selecteer met de richtingknoppen "Systeeminformatie" en druk op de knop "ENTER".
  5. Controleer de firmware-versie.
   • Als de versie weergegeven wordt als "2.01", moet u de firmware updaten volgens de procedure vanaf "2. Voorbereidingen voor de update van de firmware".
   • Als de versie weergegeven wordt als "2.05", moet u de firmware niet upgraden.
  6. Druk op de knop "ENTER" nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.
  7. Druk op de knop "MENU".
  8. Schakel het digitale fotolijstje uit.
 2. Voorbereiding van de firmware-update  Voor u de firmware downloadt, moet u controleren of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en moet u een van de volgende opnamemedia voorbereiden.

  • Vereist besturingssysteem

   • Windows® 7
   • Windows Vista® met Service Pack 2 (SP2)
   • Mac OS X (10.4) of later
  • Opnamemedia

   Een van de volgende soorten opnamemedia.
   • Memory Stick/Memory Stick Duo van 32MB of meer
   • SD-geheugenkaart van 32MB of meer
   • xD-Picture-kaart van 32MB of meer
   • CompactFlash-kaart van 32 MB of meer

    Raadpleeg "Over de geheugenkaarten" in de gebruikershandleiding bij het apparaat voor compatibele opnamemedia.
 3. Download het update-bestand.  1. Zorg ervoor dat uw internetbrowser het enige actieve programma is.
  2. U dient de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onder aan de pagina te accepteren. Klik op "I Accept" [Akkoord] nadat u de overeenkomst gelezen hebt.
  3. De download van het bestand D92_V205.zip 11.4MB (11,954,775 bytes) zal beginnen.
  4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Dit update-bestand geldt alleen voor de DPF-D92. U kunt dit bestand niet met andere digitale fotolijstjes van Sony gebruiken.


 4. Pak het gedownloade bestand uit.  • Met Windows Vista®   1. Klik rechts op het gedownloade zip-bestand (D92_V205.zip).
   2. Klik op "Alles uitpakken".
   3. Klik op "Uitpakken" in het venster "Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken" dat geopend is.
    De map D92_V205 is nu op het bureaublad van uw computer geopend.
  • Met Windows® 7   1. Klik rechts op het gedownloade zip-bestand (D92_V205.zip).
   2. Klik op "Alles uitpakken".
   3. Klik op "Uitpakken" in het venster "Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken" dat geopend is.
    De map D92_V205 is nu op het bureaublad van uw computer geopend.
  • Met Mac OS   Dubbelklik op het opgeslagen bestand (D92_V205.zip).
   De map D92_V205 wordt op uw bureaublad aangemaakt.


  De uitgepakte map D92_V205 bevat de volgende update-bestanden:
  • DFD92V02.VUP
  Opmerkingen:

  • Afhankelijk van uw besturingssysteem is het mogelijk dat bepaalde bestandsextensies (*.VUP, *.vup) niet weergegeven worden.
  • Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk het bestand automatisch uitgepakt wordt wanneer u het downloadt. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk dat u het bestand niet aan de hand van de boven beschreven procedures kunt uitpakken. Gebruik in dat geval een uitpaktool.
 5. Bereid een opnamemedium voor.  Het volgende gedeelte beschrijft hoe u een update uitvoert met een Memory Stick/Memory Stick Duo. als u een SD-geheugenkaart gebruikt, een CompactFlash-kaart of een xD Picture-kaart, vervangt u in het onderstaande "Memory Stick/Memory Stick Duo" door de geheugenkaart die u gebruikt.
  Bereid een geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw digitale camera voor details over het initialiseren (formatteren) van de stick.

  Opmerkingen:
  • Gebruik alleen een Memory Stick/Memory Stick Duo die in uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is of die met de specifieke software voor het formatteren van Memory Sticks "Memory Stick Formatter" geformatteerd is.
  • Gebruik een SD-geheugenkaart, een CompactFlash-kaart of een xD Picture-kaart die in uw digitale camera geformatteerd is.
  • Wij raden niet aan de stick of kaart met een computer te initialiseren (formatteren), aangezien het mogelijk is dat de DPF-D92 het opnamemedium niet herkent, afhankelijk van het type van de formattering. Als u niet anders kunt dan een opnamemedium gebruiken dat met een computer geformatteerd is, kopieert u een JPEB-afbeeldingsbestand en controleert u of de DPF-D92 het correct weergeeft.
  Belangrijke opmerking:

  • De update van de firmware kan mislukken als de Memory Stick/Memory Stick Duo naast de update-bestanden andere bestanden bevat. U moet dus altijd een Memory Stick/Memory Stick Duo gebruiken die net geïnitialiseerd (geformatteerd) is.

 6. Kopieer de update-bestanden naar het opnamemedium.  Kopieer de update-bestanden met een van de volgende methoden naar de Memory Stick/Memory Stick Duo:
  • Als uw computer een slot voor een Memory Stick heeft

   1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw computer.
   2. Open de map D92_V205 op uw bureaublad en kopieer de update-bestanden in de map naar de Memory Stick/Memory Stick Duo.


    Verplaats de update-bestanden met slepen en neerzetten naar hoofdmap van de Memory Stick/Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.

    Voorbeeld van een update-bestand dat met Windows Vista®naar de hoofdmap van een opnamemedium gekopieerd is    Opmerking: De schermweergave kan verschillen volgens uw besturingsomgeving.

  • Als uw computer geen slot voor een Memory Stick heeft .

   1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw digitale camera.
   2. Sluit de uw digitale camera met een USB-kabel op uw computer aan.
   3. Open de map D92_V205 op uw bureaublad en kopieer de update-bestanden in de map naar de Memory Stick/Memory Stick Duo in uw digitale camera.


    Verplaats de update-bestanden met slepen en neerzetten naar hoofdmap van de Memory Stick/Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.

    Voorbeeld van een update-bestand dat met Windows Vista®naar de hoofdmap van een opnamemedium gekopieerd is
    Opmerking: De schermweergave kan verschillen volgens uw besturingsomgeving.

 7. Update de firmware.  Voer stappen 1 tot 5 uit met behulp van de knoppen op het digitale fotolijstje. U kunt deze stappen niet met de afstandsbediening uitvoeren.

  1. Controleer of het digitale fotolijstje uitgeschakeld is (de aan/uitknop (Power) moet rood zijn).
  2. Plaats Memory Stick/Memory Stick Duo met het gekopieerde update-bestand in de Memory Stick-slot van uw digitale fotolijstje.
  3. Schakel het digitale fotolijstje in door op de aan/uitknop (Power) te drukken terwijl u de knop "Beeldmodus" ingedrukt houdt.

   Blijf de knop "Beeldmodus" ingedrukt houden tot u de volgende boodschap rechts boven op het LCD-scherm ziet.   Opmerking: Indien de bovenstaande weergave na ten minste 1 minuut niet op het LCD-scherm verschijnt, of als de weergave vervormd is, verwijdert u de gelijkstroomadapter uit het digitale fotolijstje en plaatst u hem terug. Controleer of de aan/uitknop (Power) groen is, druk op de aan/uitknop om de stroom uit te schakelen en start het update-proces opnieuw vanaf "7. Update de firmware".
   Check that the (POWER) button is green, press the (POWER) button to turn off the power, and start the update process again from "7. Update the firmware".
   Raadpleeg uw plaatselijke SONY-servicecentrum als deze weergave nog altijd niet op het LCD-scherm verschijnt.
  4. Druk op de knop "Enter".


   Controleer na 20-30 seconden of de volgende boodschap op het LCD-scherm verschijnt.   Opmerking: Indien de bovenstaande weergave na ten minste 1 minuut niet op het LCD-scherm verschijnt, of als de weergave vervormd is, verwijdert u de gelijkstroomadapter uit het digitale fotolijstje en plaatst u hem terug. Controleer of de aan/uitknop (Power) groen is, druk op de aan/uitknop om de stroom uit te schakelen en start het update-proces opnieuw vanaf "7. Update de firmware".
   Check that the (POWER) button is green, press the (POWER) button to turn off the power, and start the update process again from "7. Update the firmware".
   Raadpleeg uw plaatselijke SONY-servicecentrum als deze weergave nog altijd niet op het LCD-scherm verschijnt.
  5. Druk op de knop "Enter".


   Het LCD-scherm gaat over naar de volgende weergave en het programma voor de firmware-update wordt geschreven.

   Opmerking: Het schrijven van de firmware duurt ongeveer 1 minuut.   Belangrijke opmerking:

   Tijdens de uitvoering van deze update-procedures moet u ervoor zorgen dat het digitale fotolijstje en de gelijkstroomadapter op een stabiele plaats staan, zodat de gelijkstroomadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt.
   Zorg er ook voor dat de Memory Stick/Memory Stick Duo tijdens de update goed in het digitale fotolijstje geplaatst is, zodat er niet uit kan vallen.
   Het digitale fotolijstje zou slecht kunnen functioneren als tijdens de update de stroom uitvalt of de Memory Stick/Memory Stick Duo uit de slot valt.   Opmerkingen:

   • Als de foutmelding "Geen update-bestand gevonden" verschijnt.

    • Oorzaak: Het bestand staat niet op de Memory Stick/Memory Stick Duo.
    • Maatregel: Controleer of de juiste bestanden naar de juiste plaats op de Memory Stick/Memory Stick Duo gekopieerd zijn en herhaal de procedures in "7. Update de firmware" vanaf het begin.

   • Als de foutmelding "Update mislukt. Raadpleeg [Uitleg bij de programma-update]" verschijnt.

    • Oorzaak: De Memory Stick/Memory Stick Duo is tijdens de update uit de slot gevallen.
    • Maatregel: Raadpleeg "Uitleg bij de programma-update" in het gedeelte "Mogelijke problemen" hierna en lees de aanbevelingen.

  6. Wanneer de melding "Completed" (Voltooid) op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de aan/uitknop (POWER) om de stroom van het digitale fotolijstje uit te schakelen.  7. Verwijder de Memory Stick/Memory Stick Duo uit het digitale fotolijstje.


 8. Controleer de firmware-versie van de geüpdatete firmware.

  1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de aan/uitknop (Power) te drukken.
  2. Druk op de knop "MENU".
  3. Selecteer met de richtingknoppen "instellingen" en druk op de knop "ENTER".
  4. Selecteer met de richtingknoppen "Systeeminformatie" en druk op de knop "ENTER".
  5. Controleer of de firmware-versie "2.05" is
  6. Druk op de knop "ENTER" nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.
  7. Druk op de knop "MENU".
  8. Schakel het digitale fotolijstje uit.
De firmware-update is nu voltooid.

Opmerking: Indien in het interne geheugen opgeslagen foto's tijdens de update van de firmware verloren gegaan of beschadigd zijn, bewaart u ze opnieuw in het interne geheugen volgens de procedure in het gedeelte "Afbeeldingsgegevens naar het interne geheugen herstellen".

Uitleg bij de programma-update:Als u tijdens de update van de software van het digitale fotolijstje een foutmelding "Update failed (Update mislukt)" krijgt, moet u de stroom van het digitale fotolijstje uitschakelen en de upgradeprocedure vanaf het begin herhalen.

Als deze procedures de problemen niet oplossen:

 • Herhaal de bovenstaande procedures verscheidene keren.
 • Initialiseer (formatteer) de geheugenkaart die u gebruikt, kopieer de update-bestanden opnieuw naar de geheugenkaart en probeer de bovenstaande procedures nogmaals.
 • Probeer een andere geheugenkaart als er een beschikbaar is.

Als het probleem nog altijd niet opgelost is, raadpleegt u uw plaatselijke SONY-servicecentrum.

Restore

Opmerking:Als het interne geheugen na de update van de firmware hetzelfde is als voor de update van de firmware, hoeft u de afbeeldingsgegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet te herstellen.

Controleer dus de afbeeldingsgegevens in het interne geheugen van het apparaat voor u de back-up van de afbeeldingsgegevens naar het interne geheugen probeert te herstellen.

Afbeeldingsgegevens naar het interne geheugen herstellenDe methoden voor het herstellen van afbeeldingsgegevens naar het interne geheugen van het digitale fotolijstje worden hier uitgelegd.