Over deze downloadDank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

Sony biedt een firmware-update aan voor het Digital Photo Frame DPF-E710.

Klanten die deze service wensen, worden verzocht het programmabestand met de update volgens de onderstaande procedure te dowloaden.

Van toepassing op de volgende modellen:

 • DPF-E710

Van toepassing op de firmware-versie:

 • V1.08.1.00 of lager

Zo bepaalt u de firmware-versie:

 1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de knop Power (aan/uit) te drukken.

 2. Druk op de knop MENU.

 3. Selecteer Settings (Instellingen) met de richtingsknoppen .

 4. Selecteer System Information (Systeeminformatie) met de richtingsknoppen en druk op de knop ENTER.

 5. Controleer de firmware-versie.  • Als de versie weergegeven wordt als "1.08.1.00" of lager, moet u de firmware updaten volgens de procedures vanaf "Stap 2. Voorbereidingen voor de update van de firmware".

 6. Druk op de knop ENTER nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.

 7. Druk op de knop MENU.

 8. Schakel het digitale fotolijstje uit.

Verbeteringen

Deze firmware-update biedt een oplossing voor de volgende problemen:

 • Verbeterde stabiliteit tijdens de weergave van een diavoorstelling.

Voorbereiding

Belangrijke opmerking:

Voor u de update start, raden wij aan een back-up op een computer of geheugenkaart te maken van de afbeeldings- en muziekgegevens die in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaard zijn. Klik op "Een back-up van afbeeldings- en muziekgegevens maken" hierna voor meer details.

Een back-up van afbeeldings- en muziekgegevens maken.

Installeren

Belangrijke opmerkingen:

 • Tijdens de update (terwijl de hierna beschreven stappen 7-(4) en 7-(5) uitgevoerd worden), moet u ervoor zorgen dat het digitale fotolijstje en de netspanningsadapter op een stabiele plaats staan, zodat de netspanningsadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt.
  Verlies van stroom tijdens de update kan ertoe leiden dat het digitale fotolijstje slecht functioneert.

 • Voor u de update start, raden wij aan een back-up op een computer of geheugenkaart te maken van de afbeeldings- en muziekgegevens die in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaard zijn. Raadpleeg "Een back-up van afbeeldings- en muziekgegevens maken" in het gedeelte Belangrijke opmerking hierboven voor meer details.


Stap 1. Controleer de firmware-versie.

 1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de knop Power ( aan/uit) te drukken.

 2. Druk op de knop MENU.

 3. Selecteer Settings (Instellingen) met de richtingsknoppen .

 4. Selecteer System Information (Systeeminformatie) met de richtingsknoppen en druk op de knop ENTER.

 5. Controleer de firmware-versie.  • Als de versie weergegeven wordt als "1.08.1.00" of lager, moet u de firmware updaten volgens de procedures vanaf "Stap 2. Voorbereidingen voor de update van de firmware".

 6. Druk op de knop ENTER nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.

 7. Druk op de knop MENU.

 8. Schakel het digitale fotolijstje uit.

Stap 2. Voorbereiding van de firmware-update.

Voor u de firmware downloadt, moet u controleren of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en moet u een van de volgende opnamemedia voorbereiden.

 • Vereist besturingssysteem

  • Windows® 7
  • Windows Vista® met Service Pack 2 (SP2)
  • Mac OS X (10.4) of later
  Opmerkingen:

  De werking wordt niet gegarandeerd voor alle computers met een compatibel besturingssysteem.

 • Opnamemedium  Een van de volgende types opnamemedia (geheugencapaciteit tussen 32 MB en 32 GB).
  • "Memory Stick" / "Memory Stick Duo"
  • SD-geheugenkaart

  Raadpleeg "Over de geheugenkaarten" in de gebruikershandleiding bij het apparaat voor compatibele opnamemedia.
  Opmerkingen

  De werking wordt niet gegarandeerd voor alle "Memory Stick"-media of SD-geheugenkaarten.

Stap 3. Download het updatebestand.

 1. Zorg dat geen andere programma's dan uw internetbrowser actief zijn.

 2. U moet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onderaan de pagina accepteren.
  Klik op "Downloaden" nadat u de overeenkomst hebt gelezen.

 3. De download van het bestand DFE710V2.zip 4.91MB (5,157,341 bytes) zal beginnen.

 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).


Opmerking: Dit is het specifieke updatebestand voor alleen DPF-E710. U kunt dit bestand niet met andere digitale fotolijstjes van Sony gebruiken.

Stap 4. Pak het gedownloade bestand uit.

 • Met Windows® 7 / Windows Vista®
  1. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade zip-bestand (DFE710V2.zip).

  2. Klik op "Alles uitpakken".

  3. Klik op "Uitpakken" in het venster "Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken" dat geopend is.

   De map DFE710V2 is nu op het bureaublad van uw computer geopend.


 • Met Mac OS
  • Dubbelklik op het opgeslagen bestand (DFE710V2.zip).

   De map DFE710V2 wordt op uw bureaublad aangemaakt.
De uitgepakte map XR100_V122 bevat de volgende updatebestanden:

 • DFE710V2.VUP


Opmerkingen:

 • Afhankelijk van uw besturingssysteem is het mogelijk dat bepaalde bestandsextensies (.VUP / .vup) niet weergegeven worden.

 • Afhankelijk van uw besturingssysteem, is het mogelijk dat het bestand automatisch uitgepakt wordt wanneer u het downloadt. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk dat u het bestand niet aan de hand van de boven beschreven procedures kunt uitpakken. Gebruik in dat geval een uitpaktool.

Stap 5. Bereid een opnamemedium voor.

Het volgende gedeelte beschrijft hoe u een update uitvoert met een Memory Stick/Memory Stick Duo. Als u een SD-geheugenkaart gebruikt, vervangt u Memory Stick/Memory Stick Duo door de geheugenkaart die u gebruikt in de onderstaande uitleg.

Bereid een geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo voor. Voor details over het initialiseren (formatteren) van de stick, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw digitale camera.

Opmerkingen:

 • Gebruik alleen een Memory Stick/Memory Stick Duo die met uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is of die geïnitialiseerd (geformatteerd) is met de specifieke software voor het formatteren van Memory Sticks "Memory Stick Formatter".

 • Gebruik een SD-geheugenkaart die met uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is.

 • Wij raden niet aan de stick of kaart met een computer te initialiseren (formatteren), aangezien het mogelijk is dat de DPF-E710 het opnamemedium niet herkent, afhankelijk van het type van de formattering. Als u niet anders kunt dan een opnamemedium gebruiken dat met een computer geïnitialiseerd is, kopieert u een JPEG-afbeeldingsbestand en controleert u of het correct wordt weergegeven op de DPF-E710.


Belangrijke opmerking:

 • De update van de firmware kan mislukken als de Memory Stick/Memory Stick Duo naast de updatebestanden andere bestanden bevat. Daarom moet u altijd gebruik maken van een Memory Stick/Memory Stick Duo die net geïnitialiseerd (geformatteerd) is.


Stap 6. Kopieer de updatebestanden naar het opnamemedium.

Kopieer de updatebestanden met een van de volgende methoden naar de Memory Stick/Memory Stick Duo:

 • Als uw computer een slot voor een Memory Stick heeft

  1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw computer.

  2. Open de map DFE710V2 op uw bureaublad en kopieer de updatebestanden in de map naar de Memory Stick/Memory Stick Duo.

   Verplaats de updatebestanden met slepen en neerzetten naar de hoofdmap van de Memory Stick/Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.


 • Als uw computer geen slot voor een Memory Stick heeft.

  1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw digitale camera.

  2. Sluit uw digitale camera met een USB-kabel op uw computer aan.

  3. Open de map DFE710V2op uw bureaublad en kopieer de updatebestanden in de map naar de Memory Stick/Memory Stick Duo die u in uw digitale camera geplaatst hebt.

   Verplaats de updatebestanden met slepen en neerzetten naar de hoofdmap van de Memory Stick/Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.

Stap 7. Update de firmware.

Voer stappen 1 tot 6 uit met behulp van de knoppen op het digitale fotolijstje. U kunt deze stappen niet met de afstandsbediening uitvoeren.

 1. Controleer of het digitale fotolijstje uitgeschakeld is (de Power-knop (aan/uit) moet rood zijn).

 2. Plaats de Memory Stick/Memory Stick Duo met het gekopieerde updatebestand in de Memory Stick-slot van uw digitale fotolijstje.

 3. Schakel het digitale fotolijstje in door op de Power-knop (aan/uit) te drukken terwijl u de knop "View Mode" (Beeldmodus) ingedrukt houdt.

  Houd de knop "View Mode" (Beeldmodus) ingedrukt tot de volgende boodschap wordt weergegeven.

 4. Druk op de knop "Enter".

  Zorg dat het volgende bericht wordt weergegeven op het LCD-scherm.  Opmerking: Indien de bovenstaande weergave na ten minste 3 minuten niet op het LCD-scherm verschijnt, of als de weergave vervormd is, verwijdert u de netspanningsadapter uit het digitale fotolijstje en plaatst u hem terug.

  Controleer of de POWER-knop (aan/uit) groen is, druk op de aan/uit-knop om de stroom uit te schakelen en start het updateproces opnieuw vanaf "Stap 7. Update de firmware".

  Raadpleeg uw plaatselijk SONY-servicecentrum als deze weergave nog altijd niet op het LCD-scherm verschijnt.

 5. Druk op de knop "Enter".

  Het LCD-scherm verandert naar het scherm "Update…" en de firmware-update begint.

  Het duurt ongeveer 1 minuut om de firmware uit te voeren.

  Belangrijke opmerking:

  Zorg dat het digitale fotolijstje en de netspanningsadapter tijdens de uitvoering van deze updateprocedures op een stabiele plaats staan zodat de netspanningsadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt.
  Zorg er ook voor dat de Memory Stick/Memory Stick Duo tijdens de update goed in het digitale fotolijstje geplaatst is, zodat hij er niet uit kan vallen.
  Het digitale fotolijstje zou slecht kunnen functioneren als tijdens de update de stroom uitvalt of de Memory Stick/Memory Stick Duo verwijderd wordt tijdens de update.

 6. Wanneer de melding "Completed" (Voltooid) op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de POWER-knop (aan/uit) om de stroom van het digitale fotolijstje uit te schakelen. 7. Verwijder de Memory Stick/Memory Stick Duo uit het digitale fotolijstje.


Stap 8. Controleer de firmware-versie van de geüpdatete firmware.

Opmerkingen:

 • De eerste keer dat u de stroom inschakelt na de update zal het langer duren dan normaal om het digitale fotolijstje op te starten.

 1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de knop Power (aan/uit) te drukken.

 2. Druk op de knop MENU.

 3. Selecteer Settings (Instellingen) met de richtingsknoppen .

 4. Selecteer System Information (Systeeminformatie) met de richtingsknoppen en druk op de knop ENTER.

 5. Controleer of de firmware-versie "1.20.1.00" is.

  Opmerking:
  • Als de weergegeven versie niet "1.20.1.00" is of als geen versienummer wordt weergegeven:
   was de firmware-update niet correct uitgevoerd. Voer de firmware-update opnieuw uit vanaf het begin

 6. Druk op de knop ENTER nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.

 7. Druk op de knop MENU.

 8. Schakel het digitale fotolijstje uit.

De firmware-update is nu voltooid.Opmerkingen:

 • U hebt het updatebestand in de MemoryStick/Memory Stick Duo niet meer nodig nadat u de firmware-update hebt uitgevoerd. Verwijder het van uw MemoryStick/Memory Stick Duo.

 • Als de afbeeldings- en muziekgegevens in het interne geheugen na de update van de firmware hetzelfde zijn als voor de update van de firmware, hoeft u de afbeeldings- en muziekgegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet terug te zetten.

 • Controleer dus de afbeeldings- en muziekgegevens in het interne geheugen van het apparaat voor u de back-up van de afbeeldings- en muziekgegevens naar het interne geheugen probeert terug te zetten.

  Klik hier voor details over het terugzetten van afbeeldings- en muziekgegevens naar het interne geheugen van het digitale fotolijstje.