Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • DPF-WA700

Over deze download

 • Naam: Firmware-update Ver.1.40.43 voor DPF-WA700
 • Lanceringsdatum:29/09/2016
 • Voordelen en verbeteringen
  • Update needed to continue using the photo frame in accordance with Facebook' specification changes
 • Controleer of je digitale fotolijstje een update nodig heeft

  Ga als volgt te werk om de versie van de systeemsoftware te controleren. Als de firmwareversie al [Ver.1.40.43] is, hoef je de update niet uit te voeren.

  1. Druk op MENU aan de achterkant van het digitale fotolijstje. Het menu verschijnt.

  2. Tik op [Settings] (Instellingen). Het menu Settings (Instellingen) wordt weergegeven.

  3. Sleep met je vinger om door de lijst te scrollen en tik om [System Information] (Systeeminformatie) te selecteren.

   System Information (Systeeminformatie) wordt weergegeven.
  4. Controleer [Version] (Softwareversie).


   Als het versienummer 1.34 of lager is, moet je de firmware updaten.

Systeemvereisten

Voorbereiding van de firmware-update.

Voor u de firmware downloadt, moet u controleren of uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruikt en moet u een van de volgende opnamemedia voorbereiden.

 • Vereist besturingssysteem

  • Windows® 10
  • Windows® 8 / 8.1
  • Windows® 7 with Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista® with Service Pack 2 (SP2)
  • Mac OS X (10.4)or later
 • Opnamemedium  Een van de volgende soorten opnamemedia (De geheugencapaciteit ligt tussen 128 MB en 32 GB):
  • Memory Stick Duo
  • SD-geheugenkaart
  • USB-flashstation

  Raadpleeg "Compatible Memory Card/USB flash drive" " in de gebruikershandleiding bij het apparaat voor compatibele opnamemedia.

Downloaden

Belangrijke opmerking:

 • Voor u de update start, raden wij aan een back-up op een computer of geheugenkaart te maken van de afbeeldingsgegevens die in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaard zijn Raadpleeg "Een back-up van afbeeldingsgegevens maken" hierna voor meer details.

Een back-up van afbeeldingsgegevens maken

De methoden voor het maken van een back-up van in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaarde afbeeldingen worden hier uitgelegd.

Installeren

U kunt voor de update een van de twee volgende methoden gebruiken.

Opmerking: Als u de firmware-versie "1.04.20" hebt, kunt u de firmware niet updaten met een geheugenkaart/USB-flashstation. Voer de firmware-update uit via het Wi-Fi-netwerk.

1. Updaten via het Wi-Fi-netwerk

 • Het digitale fotolijstje is uitgerust met een wireless LAN-functie. U kunt de firmware van dit digitale fotolijstje naar de nieuwste versie updaten door via een wireless LAN-netwerk verbinding te maken met het internet.
 • Volg de richtlijnen wanneer de firmware-update op het scherm verschijnt.
 • Wanneer de nieuwste firmware-versie gevonden wordt, zal ze automatisch worden weergegeven.

2. Updaten met geheugenkaart/USB-flashstation

Stap 1. Download het updatebestand.

 1. Zorg dat geen andere programma's dan uw internetbrowser actief zijn.

 2. U moet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onderaan de pagina accepteren.
  Klik op "Download" (Downloaden) nadat u de overeenkomst hebt gelezen.

 3. De download van het bestand DSF70V08.zip zal beginnen.

 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Opmerking: Dit is het specifieke updatebestand voor alleen DPF-WA700. U kunt dit bestand niet met andere digitale fotolijstjes van Sony gebruiken.

Stap 2. Pak het gedownloade bestand uit.

 • Met Windows® 10 / Windows® 8/8.1 / Windows® 7 / Windows Vista®
  1. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade zip-bestand (DSF70V08.zip ).

  2. Klik op "Alles uitpakken".

  3. Klik op "Uitpakken" in het venster "Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken" dat geopend is.

   De map DSF70V08 is nu op het bureaublad van uw computer geopend.


 • Met Mac OS
  • Dubbelklik op het opgeslagen bestand (DSF70V08.zip ).

   De map DSF70V08 wordt op uw bureaublad aangemaakt.
De uitgepakte map DSF70V08 bevat de volgende updatebestanden:

 • DSF70V08.DUP


Opmerkingen:

 • Afhankelijk van uw besturingssysteem is het mogelijk dat bepaalde bestandsextensies (.DUO / .dup ) niet weergegeven worden.

 • Afhankelijk van uw besturingssysteem, is het mogelijk dat het bestand automatisch uitgepakt wordt wanneer u het downloadt. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk dat u het bestand niet aan de hand van de boven beschreven procedures kunt uitpakken. Gebruik in dat geval een uitpaktool.

Stap 3. Bereid een opnamemedium voor.

Het volgende gedeelte beschrijft hoe u een update uitvoert met een Memory Stick Duo. Als u een SD-geheugenkaart of een USB Flash Drive gebruikt, vervangt u Memory Stick Duo door de geheugenkaart die u gebruikt in de onderstaande uitleg.

Bereid een geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick Duo voor. Voor details over het initialiseren (formatteren) van de stick, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw digitale camera.

Opmerkingen:

 • Gebruik alleen een Memory Stick Duo die met uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is of die geïnitialiseerd (geformatteerd) is met de specifieke software voor het formatteren van Memory Sticks "Memory Stick Formatter".

 • Gebruik een SD-geheugenkaart die met uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is.

 • Format the USB flash drive with the formatter provided by the manufacturer.


Belangrijke opmerking:

 • De update van de firmware kan mislukken als de Memory Stick Duo naast de updatebestanden andere bestanden bevat. Daarom moet u altijd gebruik maken van een Memory Stick Duo die net geïnitialiseerd (geformatteerd) is.


Stap 4. Kopieer de updatebestanden naar het opnamemedium.

Kopieer de updatebestanden met een van de volgende methoden naar de Memory Stick Duo:

 • Als uw computer een slot voor een Memory Stick heeft

  1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw computer.

  2. Open de map DSF70V08 op uw bureaublad en kopieer de updatebestanden in de map naar de Memory Stick Duo.

   Verplaats de updatebestanden met slepen en neerzetten naar de hoofdmap van de Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.


 • Als uw computer geen slot voor een Memory Stick heeft.

  1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw digitale camera.

  2. Sluit uw digitale camera met een USB-kabel op uw computer aan.

  3. Open de map DSF70V08op uw bureaublad en kopieer de updatebestanden in de map naar de Memory Stick Duo die u in uw digitale camera geplaatst hebt.

   Verplaats de updatebestanden met slepen en neerzetten naar de hoofdmap van de Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.

Stap 5. Update de firmware.

Tijdens de uitvoering van de update moet u ervoor zorgen dat het digitale fotolijstje en de gelijkstroomadapter op een stabiele plaats staan, zodat de gelijkstroomadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt.
Zorg er ook voor dat de Memory Stick/Memory Stick Duo tijdens de update goed in het digitale fotolijstje geplaatst is, zodat hij er niet uit kan vallen.
Het digitale fotolijstje zou slecht kunnen functioneren als tijdens de update de stroom uitvalt of de Memory Stick Duo verwijderd wordt tijdens de update.

 1. Sluit de plug van de gelijkstroomadapter aan op de DC IN ingang aan de achterkant van het digitale fotolijstje en steek de stroomstekker in een stopcontact. Het fotolijstje wordt automatisch ingeschakeld.
 2. Plaats de Memory Stick Duo met het gekopieerde updatebestand in de Memory Stick-slot van het digitale fotolijstje.
 3. DrukMENUaan de achterkant van het digitale fotolijstje. Het menu verschijnt.
 4. Tik op Settings (Instellingen). Het menu Instellingen wordt weergegeven.
 5. Sleep met uw vinger om door de lijst te scrollen en tik omSystem Information (Systeeminformatie) te selecteren.
 6. System Information (Systeeminformatie) wordt weergegeven. Tik op Update Firmware (Firmware updaten).
 7. Tik op Download (Downloaden). Het updatebestand wordt naar het interne geheugen van het digitale fotolijstje gekopieerd.
  • Hoewel op het scherm "Download" verschijnt, wordt het updatebestand niet gedownload maar naar het interne geheugen van het digitale fotolijstje gekopieerd.
  • De tekst die op het digitale fotolijstje verschijnt kan afhankelijk van de firmware-versie verschillen.


 8. Nadat het updatebestand gekopieerd is, tikt u op Restart (Herstarten) om de update uit te voeren.

 9. Wanneer het apparaat herstart, zal de update automatisch beginnen. Wanneer de update geïnstalleerd is, zal het digitale fotolijstje automatisch herstarten.
  Opmerking: De eerste keer dat u de stroom inschakelt na de update zal het langer duren dan normaal om het digitale fotolijstje op te starten.

Verwijder de Memory Stick Duo uit het digitale fotolijstje.

Controleer de firmware-versie van de geüpdatete firmware.

 1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de knop Power (aan/uit) te drukken.
 2. Druk op de knop MENU.
 3. Tik op Settings(Instellingen). Het menu Instellingen wordt weergegeven.

 4. Sleep met uw vinger om door de lijst te scrollen en tik om System Information(Systeeminformatie) te selecteren. De systeeminformatie wordt weergegeven.
 5. Controleer of de firmware-versie1.40.43 is.
 6. Controleer de firmware-versie en tik op Back (Terug).
 7. Tik nogmaals op Back (Terug).
 8. Schakel het digitale fotolijstje uit.

De firmware-update is nu voltooid.
U hebt het updatebestand in de Memory Stick Duo niet meer nodig nadat u de firmware-update hebt uitgevoerd. Verwijder het van uw Memory Stick Duo.