Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende tv-modellen:
 • DPF-XR100
 • DPF-VR100

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Het afspelen van 60p/50p-video's die zijn opgenomen met een Sony digitale videocamera of een Sony digitale fotocamera is nu mogelijk
 • Verbeterde compatibiliteit met videobestandsformaten.

Controleer de firmware-versie

 1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de knop Power (aan/uit) te drukken.
 2. Druk op de knop MENU.
 3. Selecteer Settings (Instellingen) met de richtingsknoppen .
 4. Selecteer System Information (Systeeminformatie) met de richtingsknoppen en druk op de knop ENTER.
 5. Controleer de firmware-versie.

  Als de versie weergegeven wordt als "1.13" of lager, moet u de firmware updaten volgens de procedures vanaf "Voorbereidingen voor de update van de firmware".
 6. Druk op de knop ENTER nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.
 7. Druk op de knop MENU.
 8. Schakel het digitale fotolijstje uit.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

 • Windows® 7
 • Windows Vista® met Service Pack 2 (SP2)
 • Mac OS X (10.4) of later

Opnamemedium

Een van de volgende soorten opnamemedia.

 • Memory Stick/Memory Stick Duo van 256 MB of meer
 • SD-geheugenkaart van 256 MB of meer
 • xD-Picture-kaart van 256 MB of meer
 • CompactFlash-kaart van 256 MB of meer

Raadpleeg "Over de geheugenkaarten" in de gebruikershandleiding bij het apparaat voor compatibele opnamemedia.

Voorbereiding

Belangrijke opmerkingen:

Voor u de update start, raden wij aan een back-up op een computer of geheugenkaart te maken van de afbeeldings- en muziekgegevens die in het interne geheugen van het digitale fotolijstje bewaard zijn. Klik op "Een back-up van afbeeldings- en muziekgegevens maken" hierna voor meer details.
Een back-up van afbeeldings- en muziekgegevens maken.

Als de afbeeldings- en muziekgegevens in het interne geheugen na de update van de firmware hetzelfde zijn als voor de update van de firmware, hoeft u de afbeeldings- en muziekgegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet terug te zetten.
Controleer dus de afbeeldings- en muziekgegevens in het interne geheugen van het apparaat voor u de back-up van de afbeeldings- en muziekgegevens naar het interne geheugen probeert terug te zetten.
Klik hier voor details over het terugzetten van afbeeldings- en muziekgegevens naar het interne geheugen van het digitale fotolijstje.

 • Het te downloaden bestand is hetzelfde voor zowel DPF-XR100 als DPF-VR100. U kunt het bestand XR100_V122.zip gebruiken om de firmware te updaten of DPF-VR100.
 • Tijdens de update (terwijl de hierna beschreven stappen 7-(5) en 7-(6) uitgevoerd worden), moet u ervoor zorgen dat het digitale fotolijstje en de netspanningsadapter op een stabiele plaats staan, zodat de netspanningsadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt.
  Verlies van stroom tijdens de update kan ertoe leiden dat het digitale fotolijstje slecht functioneert.

Downloaden

Download het updatebestand.

 1. Zorg dat geen andere programma's dan uw internetbrowser actief zijn.
 2. U moet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onderaan de pagina accepteren.
  Klik op "Accept" (Akkoord) nadat u de overeenkomst hebt gelezen.
 3. De download van het bestand XR100_V122.zip 117 MB (123.554.811 bytes) zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Opmerking: Dit is het specifieke updatebestand voor alleen DPF-XR100 / DPF-VR100. U kunt dit bestand niet met andere digitale fotolijstjes van Sony gebruiken.

Pak het gedownloade bestand uit.

 • Met Windows® 7 / Windows Vista®
  1. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade zip-bestand (XR100_V122.zip).
  2. Klik op "Alles uitpakken".
  3. Klik op "Uitpakken" in het venster "Gecomprimeerde (gezipte) mappen uitpakken" dat geopend is.

   De map XR100_V122 is nu op het bureaublad van uw computer geopend.
 • Met Mac OS
  • Dubbelklik op het opgeslagen bestand (XR100_V122.zip).

   De map XR100_V122 wordt op uw bureaublad aangemaakt.


De uitgepakte map XR100_V122 bevat de volgende updatebestanden:

 • XR10001.VUP

Opmerkingen:

 • Het bestand XR10001.VUP is hetzelfde voor zowel DPF-XR100 / DPF-VR100. U kunt het bestand XR10001.VUP gebruiken om de firmware te updaten of DPF-VR100.
 • Afhankelijk van uw besturingssysteem is het mogelijk dat bepaalde bestandsextensies (.VUP / .vup) niet weergegeven worden.
 • Afhankelijk van uw besturingssysteem, is het mogelijk dat het bestand automatisch uitgepakt wordt wanneer u het downloadt. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk dat u het bestand niet aan de hand van de boven beschreven procedures kunt uitpakken. Gebruik in dat geval een uitpaktool.

Bereid een opnamemedium voor.

Het volgende gedeelte beschrijft hoe u een update uitvoert met een Memory Stick/Memory Stick Duo. Als u een SD-geheugenkaart, een CompactFlash-kaart of een xD-Picture-kaart gebruikt, vervangt u Memory Stick/Memory Stick Duo door de geheugenkaart die u gebruikt in de onderstaande uitleg.

Bereid een geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo voor. Voor details over het initialiseren (formatteren) van de stick, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw digitale camera.

Opmerkingen:

 • Gebruik alleen een Memory Stick/Memory Stick Duo die met uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is of die geïnitialiseerd (geformatteerd) is met de specifieke software voor het formatteren van Memory Sticks "Memory Stick Formatter".
 • Gebruik een SD-geheugenkaart, een CompactFlash-kaart of een xD-Picture-kaart die met uw digitale camera geïnitialiseerd (geformatteerd) is.
 • Wij raden niet aan de stick of kaart met een computer te initialiseren (formatteren), aangezien het mogelijk is dat de DPF-XR100 / DPF-VR100 het opnamemedium niet herkent, afhankelijk van het type van de formattering. Als u niet anders kunt dan een opnamemedium gebruiken dat met een computer geïnitialiseerd is, kopieert u een JPEG-afbeeldingsbestand en controleert u of het correct wordt weergegeven op de DPF-XR100 / DPF-VR100.

Belangrijke opmerking:

 • De update van de firmware kan mislukken als de Memory Stick/Memory Stick Duo naast de updatebestanden andere bestanden bevat. Daarom moet u altijd gebruik maken van een Memory Stick/Memory Stick Duo die net geïnitialiseerd (geformatteerd) is.

Kopieer de updatebestanden naar het opnamemedium.

Kopieer de updatebestanden met een van de volgende methoden naar de Memory Stick/Memory Stick Duo:

 • Als uw computer een slot voor een Memory Stick heeft
  1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw computer.
  2. Open de map XR100_V122 op uw bureaublad en kopieer de updatebestanden in de map naar de Memory Stick/Memory Stick Duo.

   Verplaats de updatebestanden met slepen en neerzetten naar de hoofdmap van de Memory Stick/Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.
 • Als uw computer geen slot voor een Memory Stick heeft.
  1. Plaats de geïnitialiseerde (geformatteerde) Memory Stick/Memory Stick Duo in de Memory Stick-slot van uw digitale camera.
  2. Sluit uw digitale camera met een USB-kabel op uw computer aan.
  3. Open de map XR100_V122op uw bureaublad en kopieer de updatebestanden in de map naar de Memory Stick/Memory Stick Duo die u in uw digitale camera geplaatst hebt.

   Verplaats de updatebestanden met slepen en neerzetten naar de hoofdmap van de Memory Stick/Memory Stick Duo, zonder er een nieuwe map voor aan te maken.

Installeren

Update de firmware.

Voer stappen 1 tot 5 uit met behulp van de knoppen op het digitale fotolijstje. U kunt deze stappen niet met de afstandsbediening uitvoeren.

 1. Controleer of het digitale fotolijstje uitgeschakeld is (de Power-knop (aan/uit) moet rood zijn).
 2. Plaats de Memory Stick/Memory Stick Duo met het gekopieerde updatebestand in de Memory Stick-slot van uw digitale fotolijstje.
 3. Schakel het digitale fotolijstje in door op de Power-knop (aan/uit) te drukken terwijl u de knop "View Mode" (Beeldmodus) ingedrukt houdt.

  Houd de knop "View Mode" (Beeldmodus) ingedrukt tot de volgende boodschap wordt weergegeven.  Onderhoudmodus is ingeschakeld.

  Opmerking: Indien de bovenstaande weergave na ten minste 3 minuten niet op het LCD-scherm verschijnt, of als de weergave vervormd is, verwijdert u de netspanningsadapter uit het digitale fotolijstje en plaatst u hem terug.

  Controleer of de POWER-knop (aan/uit) groen is, druk op de aan/uit-knop om de stroom uit te schakelen en start het updateproces opnieuw vanaf "Update de firmware".

  Raadpleeg uw plaatselijk SONY-servicecentrum als deze weergave nog altijd niet op het LCD-scherm verschijnt.
 4. Druk op de knop om "Firmware updaten" te selecteren en druk op de knop "Enter".

  Zorg dat het volgende bericht wordt weergegeven op het LCD-scherm.

 5. Druk op de knop "Enter".

  Zorg dat het volgende bericht wordt weergegeven op het LCD-scherm.  Opmerking: Indien de bovenstaande weergave na ten minste 3 minuten niet op het LCD-scherm verschijnt, of als de weergave vervormd is, verwijdert u de netspanningsadapter uit het digitale fotolijstje en plaatst u hem terug.

  Controleer of de POWER-knop (aan/uit) groen is, druk op de aan/uit-knop om de stroom uit te schakelen en start het updateproces opnieuw vanaf "Update de firmware".

  Raadpleeg uw plaatselijk SONY-servicecentrum als deze weergave nog altijd niet op het LCD-scherm verschijnt.
 6. Druk op de knop "Enter".

  Het LCD-scherm verandert naar het volgende scherm en de firmware-update begint.

  Het duurt ongeveer 3 tot 4 minuten om de firmware uit te voeren.  Belangrijke opmerking:
  Zorg dat het digitale fotolijstje en de netspanningsadapter tijdens de uitvoering van deze updateprocedures op een stabiele plaats staan zodat de netspanningsadapter niet verwijderd wordt en het digitale fotolijstje niet uitgeschakeld wordt.
  Zorg er ook voor dat de Memory Stick/Memory Stick Duo tijdens de update goed in het digitale fotolijstje geplaatst is, zodat hij er niet uit kan vallen.
  Het digitale fotolijstje zou slecht kunnen functioneren als tijdens de update de stroom uitvalt of de Memory Stick/Memory Stick Duo verwijderd wordt tijdens de update.


  Opmerkingen:
  • Als de foutmelding "Geen updatebestand gevonden" verschijnt.
   • Oorzaak: Het bestand staat niet op de Memory Stick/Memory Stick Duo.
   • Maatregel: Controleer of de juiste bestanden naar de juiste plaats op de Memory Stick/Memory Stick Duo gekopieerd zijn en herhaal de procedures van "Update de firmware" vanaf het begin.
  • Als de foutmelding "Update mislukt. Raadpleeg [Uitleg bij de programma-update]" verschijnt.
   • Oorzaak: De Memory Stick/Memory Stick Duo is tijdens de update verwijderd of losgekomen.
   • Maatregel: Raadpleeg "Uitleg bij de programma-update" in het gedeelte "Mogelijke problemen" hierna en lees de aanbevelingen.
  • Als de stroom uitgeschakeld wordt tijdens de update.
   • Maatregel: Raadpleeg "Uitleg bij de programma-update" in het gedeelte "Mogelijke problemen" hierna en lees de aanbevelingen.
 7. Wanneer de melding "Completed" (Voltooid) op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de POWER-knop (aan/uit) om de stroom van het digitale fotolijstje uit te schakelen. 8. Verwijder de Memory Stick/Memory Stick Duo uit het digitale fotolijstje.

Controleer de firmware-versie van de geüpdatete firmware.

Opmerkingen:

 • De eerste keer dat u de stroom inschakelt na de update zal het langer duren dan normaal om het digitale fotolijstje op te starten.
 • Als uw fotolijstje niet opstart na een paar minuten, moet u de "Uitleg bij de programma-update" raadplegen in het gedeelte "Mogelijke problemen" hierna en de aanbevelingen lezen.
 1. Schakel het digitale fotolijstje in door op de knop Power (aan/uit) te drukken.
 2. Druk op de knop MENU.
 3. Selecteer Settings (Instellingen) met de richtingsknoppen .
 4. Selecteer System Information (Systeeminformatie) met de richtingsknoppen en druk op de knop ENTER.
 5. Controleer of de firmware-versie "1.22" is.  Opmerking:
  • Als de weergegeven versie niet "1.22" is of als geen versienummer wordt weergegeven:
   was de firmware-update niet correct uitgevoerd. Voer de firmware-update opnieuw uit vanaf het begin
 6. Druk op de knop ENTER nadat u de firmware-versie gecontroleerd hebt.
 7. Druk op de knop MENU.
 8. Schakel het digitale fotolijstje uit.

De firmware-update is nu voltooid.


Opmerkingen:

 • U hebt het updatebestand in de MemoryStick/Memory Stick Duo niet meer nodig nadat u de firmware-update hebt uitgevoerd. Verwijder het van uw MemoryStick/Memory Stick Duo.
 • Indien in het interne geheugen opgeslagen foto's tijdens de update van de firmware verloren gegaan of beschadigd zijn, bewaart u ze opnieuw in het interne geheugen volgens de procedures in het gedeelte "Afbeeldingsgegevens naar het interne geheugen herstellen" hieronder.

Vragen en antwoorden

[Uitleg bij de programma-update]


Indien een van de volgende fouten optreedt tijdens de firmware-update van uw DPF-XR100 / DPF-VR100, moet u de onderstaande instructies onder "[Procedure]" volgen.

 • Een foutmelding zoals "Update mislukt. Raadpleeg [Uitleg bij de programma-update]" verschijnt. • De stroom werd uitgeschakeld tijdens de update.

 • Het digitale fotolijstje kan niet opgestart worden na de update.

[Procedure]

 1. Schakel de stroom van het digitale fotolijstje uit en verwijder de stekker van de netspanningsadapter uit de achterkant van het digitale fotolijstje.

  Opmerking: Als de stroom niet uitgeschakeld wordt, zelfs wanneer de aan/uit-knop ingedrukt is, moet u de stekker van de netspanningsadapter verwijderen uit de achterkant van het digitale fotolijstje.

 2. Controleer of de geheugenkaart waarnaar het updatebestand gekopieerd was, correct geplaatst is in het kaartslot van het digitale fotolijstje.

 3. Sluit de stekker van de netspanningsadapter aan op de DC IN 9V-ingang aan de achterkant van het digitale fotolijstje terwijl u de knop "VIEW MODE" (Beeldmodus) ingedrukt houdt.

  Het digitale fotolijstje start op in onderhoudsmodus.

 4. Voer de upgradeprocedure opnieuw uit vanaf het begin.

Opmerkingen:

 • De bewerking zal niet corrrect uitgevoerd worden als de stroom is ingeschakeld zoals normaal. Zorg dat u bovenstaande procedures volgt om het digitale fotolijstje in te schakelen in onderhoudsmodus.
 • Als deze procedure de problemen niet oplost:
  • Initialiseer (formatteer) de geheugenkaart die u gebruikt, kopieer de updatebestanden opnieuw naar de geheugenkaart en probeer de bovenstaande procedures nogmaals.
  • Probeer een andere geheugenkaart als er een beschikbaar is.

Als het probleem nog altijd niet opgelost is, raadpleegt u uw plaatselijk SONY-servicecentrum.