Over deze download

We danken u voor uw vertrouwen in de producten van Sony.

Sony heeft altijd aandacht voor kwaliteit en klanttevredenheid. Daarom biedt het een firmware-update aan voor de DSLR-A230. Raadpleeg het gedeelte "Download- en installatieprocedure" van dit document voor informatie over het downloaden en installeren van de firmware-update.

Nadat u de informatie over de firmware hebt gelezen, klikt u op "Aanvaarden om de download van de firmware voor uw model van camera te beginnen.

Over deze download

Lanceringsdatum
 • 05/11/2009
Van toepassing op de volgende modellen
 • DSLR-A230
Van toepassing op de firmware-versie:
 • Ver. 1.00
Verbeteringen tegenover vorige firmware-versies

Wanneer [Metering mode] (meetmodus) ingesteld is op [Center weighted] (centerweging) of [Spot], wordt de belichting geblokkeerd terwijl de scherpstelling wordt bevestigd. (In AF-modus).

Voorbereiding

Controleer de firmware-versie als volgt:

Als de firmware-versie al Ver.1.10 is, moet u de firmware niet updaten.

 1. Zet de aan/uitschakelaar van de camera op ON
 2. Druk op de knop MENU om het menu te openen.
 3. Selecteer Tab 3 van het Setup Menu, met de horizontale knoppen van de bedieningsknop
 4. Selecteer "Version" (versie) door op de knop "neer" van de bedieningsknop te drukken. 5. Druk op het midden van de bedieningsknop
 6. De firmware-versie wordt op het LCD-scherm weergegeven. 7. Druk op het midden van de bedieningsknop om de weergave van de versie te sluiten

Systeemvereisten

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Stroombron voor de camera
  Een volledig geladen accu NP-FH50 of de netadapter AC-PW10AM (apart verkocht).
  U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met drie of meer batterijpictogrammen. Wij raden het gebruik van een voldoende geladen batterij of van de ACPW10AM (apart verkocht) aan.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel
  U hebt de kabel nodig als uw computer geen kaartsleuf voor het opnamemedium heeft.

  Wij kunnen niet garanderen dat de update correct wordt uitgevoerd als u een andere USB-kabel gebruikt.
 • Opnamemedium
  Een van de volgende soorten opnamemedia: Memory Stick PRO Duo of Memory Stick PRO-HG Duo SD Memory Card of SDHC Memory Card

  Formatteer het opnamemedium vooraf op de camera. Maak voor het formatteren een reservekopie van de gegevens op het opnamemedium.

Installeren

 • Stap 1 - Download de firmware-update naar uw computer  • Zorg ervoor dat uw internetbrowser het enige actieve programma is.
  • U dient de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onder aan de pagina te accepteren. Klik op "Accept" [Akkoord] nadat u de overeenkomst gelezen hebt. Er verschijnt een venster.
  • Klik op de koppeling "Downloaden" die met uw besturingssysteem overeenkomt.
  • Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

 • Stap 2 - Pak het gedownloade bestand uit.  Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te pakken. Afhankelijk van de instellingen van uw besturingssysteem is het mogelijk dat het bestand automatisch uitgepakt wordt nadat u het hebt gedownload.  Deze figuur illustreert de download van het update-bestand voor DSLR-A380 (voorWindows ®) .De bestandsnaam van het update-bestand voor DSLR-A230 is DSCA230V110.exe; voor DSLR-A330 is hij DSCA330V110.exe.

  Na het uitpakken moet het volgende bestand aangemaakt zijn:
  (*) Afhankelijk van uw computer is het mogelijk dat de extensie ".APP" niet wordt weergegeven.
  (*) Aangezien dit bestand firmware voor de camera is, moet u het niet openen.
 • Stap 3 - Kopieer het update-bestand naar het opnamemedium (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card)  • Bereid het opnamemedium (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card) voor op het gebruik van de update.
   Formatteer het opnamemedium op de camera.

   Opmerkingen:

   • Als het opnamemedium niet geformatteerd is, is het mogelijk dat de update van de firmware niet wordt gestart.
   • Merk op dat alle gegevens, inclusief beschermde foto's, zullen worden gewist tijdens het formatteren. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld.

   Om het opnamemedium te formatteren:

   1. Schakel de camera uit en plaats het voorbereide opnamemedium in de camera. Zorg dat de schakelaar op de geheugenkaart zich aan de zijkant van het medium bevindt.   2. Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
   3. Druk op de knop MENU om het menu te openen, selecteer met de bedieningsknop het Playback menu-1.
   4. Selecteer met de bedieningsknop "Format" [Formatteren] in het menu Playback-1 [Afspelen-1] en druk op de middelste knop van de bedieningsknop.
   5. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven. Selecteer met de bedieningsknop [OK] en druk op de middelste knop van de bedieningsknop.
   6. Wanneer het formatteren voltooid is, drukt u op de knop MENU om het menu uit te schakelen.

  • Kopieer het update-bestand naar het opnamemedium.
   Kopieer het update-bestand "DSCAxxx.APP" op het geformatteerde opnamemedium (Memory Stick Pro Duo / SD Memory Card).
  • Als uw computer een kaartsleuf voor het opnamemedium heeft.

   • Plaats het opnamemedium dat u met de camera geformatteerd hebt in de kaartsleuf van uw computer.
   • Kopieer het uitgepakte updatebestand (DSCAxxx.APP) naar de hoofdmap van het opnamemedium.    Opmerking: het opnamemedium MOET vooraf met de camera geformatteerd zijn. Maak een reservekopie van uw gegevens voor u het formatteert, want tijden het formatteren zullen alle gegevens (ook de beschermde foto's) onherstelbaar gewist worden.

   • Als uw computer geen kaartsleuf heeft die compatibel is met Memory Stick Duo:

    Controleer de UBS-verbinding voor u het bestand kopieert.
    • Plaats de batterij in de camera (of sluit de netadapter AC-PW10AM aan)
    • Plaats een geformatteerd opnamemedium in de camera (zorg dat het opnamemedium met de camera en niet met de computer geformatteerd is).
    • Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
    • Druk op de knop MENU om met de bedieningsknop 3 van het Setup Menu te tonen.
    • Controleer of "USB connection" (USB-verbinding) op "Mass Storage" (Massaopslag) staat.    • Sluit de camera met een USB-kabel op uw computer aan.    • Selecteer het uitgepakte updatebestand (DSCAxxx.APP) en kopieer het bestand van de computer naar de hoofdmap van het opnamemedium in de camera.    • Sluit de USB-verbinding nadat het bestand volledig gekopieerd is.
 • Stap 4 - De camera-firmware updaten.  Belangrijk: Tijdens de update van de firmware moet u een volledig geladen accu NP-FH50 of de netadapter AC-PW10AM (apart verkocht) gebruiken.
  Verwijder de batterij of de netadapter niet tijdens de update van de firmware. Dit zou de camera blijvend kunnen beschadigen.

  1. Schakel de camera uit en plaats het voorbereide opnamemedium in de camera. Zorg dat de schakelaar op de geheugenkaart zich aan de zijkant van het medium bevindt.  2. Druk op de knop MENU en schakel de stroom in terwijl u MENU ingedrukt blijft houden.

  3. Wanneer het volgende bevestigingsvenster verschijnt, gebruikt u de bedieningsknop om "OK" te selecteren en drukt u op het midden van de knop om de selectie te bevestigen.   Als het bevestigingvenster niet op de LCD-monitor verschijnt:

   • Als het opnamemedium niet geformatteerd is, is het mogelijk dat de update van de firmware niet wordt gestart.
   • Controleer of het updatebestand (DSCAxxx.APP) zich in de hoofdmap van het opnamemedium bevindt.
  4. De update zal beginnen en u zult het volgende scherm zien.  5. Schakel de camera niet uit voor de update voltooid is. (De update zal ongeveer 30 sec. duren).
  6. Wanneer de update van de firmware voltooid is, ziet u het volgende scherm. Wacht tot de camera automatisch herstart, wat na ongeveer 10 seconden zal gebeuren.  7. Nadat de camera herstart is, schakelt u hem uit en verwijdert u het opnamemedium. Controleer nu of de firmware-versie van de camera correct gepdatet is.
 • Step 5 - Controleer de firmware-versie.
  1. Zet de aan/uitschakelaar van de camera op ON
  2. Druk op de knop MENU om het menu te openen.
  3. Selecteer Tab 3 van het Setup Menu, met de horizontale knoppen van de bedieningsknop
  4. Selecteer "Version" (versie) door op de knop "neer" van de bedieningsknop te drukken.  5. Druk op het midden van de bedieningsknop
  6. De firmware-versie wordt op het LCD-scherm weergegeven: Controleer of de weergegeven versie "Ver.1.10" is  7. Druk op het midden van de bedieningsknop om de weergave van de versie te sluiten

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • DSCA230V110.exe