Over deze download

Dank u voor uw interesse in onze producten.

Sony heeft kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en biedt daarom deze firmware-update voor de DSLR-A700. Raadpleeg de sectie "Download- en installatie-instructies" op deze pagina voor informatie over hoe u de firmware-update kunt downloaden en installeren.

Belangrijk:

Als u de firmware-update niet kunt uitvoeren, neemt u contact op met Sony. Wanneer de update voor de camera is voltooid, formatteert u het opnamemedium of verwijdert u het updatebestand (DSCA700.app) van het opnamemedium.

Verbeteringen en oplossingen
 • De mogelijkheid om reeksopnamen te maken met automatische belichting (enkelvoudig & continu), met 3 opnamen in 2 EV-stappen te selecteren is toegevoegd.
 • De mogelijkheid om de functie High ISO NR uit [Off] te schakelen is toegevoegd.
 • Verbetering van de beeldkwaliteit bij hoge ISO-instellingen
 • Verbetering van de autoamtische witbalans en de Dynamisch-bereikoptimalisatie.
 • Verbetering van de betrouwbaarheid van de communicatie tussen de camerabehuizing en de verticale greep.
Bestemd voor de volgende modellen:
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H
Van toepassing op de firmware-versies:
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3
Controleer wat de huidige firmwareversie is:
 1. Schuif de POWER-schakelaar in de stand ON.
 2. Druk op de MENU-knop.
 3. Druk op de knop DISP (Beeld) terwijl het menu wordt weergegeven.
 4. Een venster met de firmwareversie wordt weergegeven op het lcd-scherm.
 5. Druk op het midden van de multi-selectieschakelaar om het venster te sluiten.

Opmerking: Als de weergegeven firmwareversie al Ver.4 is, hoeft u de firmware-update niet uit te voeren.

Computer- en hardwarevereisten
 1. U hebt een computer nodig die aan de volgende vereisten voldoet:

  • Een van de volgende besturingssystemen:
   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
   3. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)
   4. (*) De 64-bits versies en Starter-versie worden niet ondersteund.
  • Een USB-poort
  • Een geheugenkaartsleuf die compatibel is met het opnamemedium dat u gebruikt voor de update
  • Ten minste 5 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Ten minste 32 MB RAM-geheugen

 2. Voeding

  Wanneer u de firmware-update uitvoert, zorgt u ervoor dat de accu NP-FM500H volledig opgeladen is of dat de camera is aangesloten op een stopcontact via de netspanningsadapter/acculader AC-VQ900AM.

 3. Opnamemedium

  U hebt een van de volgende opnamemedia nodig:

  • Een Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* met een capaciteit van 16 MB of meer
   * De term "Memory Stick Duo" zal in deze rubriek worden gebruikt.
  • Een CF-kaart (CompactFlash) met een capaciteit van 16 MB of meer
  • Een MicrodriveOpmerking: Het opnamemedium MOET vooraf geformatteerd zijn met behulp van de camera. Tijdens het formatteren worden alle gegevens op het opnamemedium definitief gewist (ook beveiligde afbeeldingen). Maak daarom een back-up van uw gegevens alvorens het opnamemedium te formatteren.
 4. USB-kabel

  Gebruik de oorspronkelijke USB-kabel die is meegeleverd bij de camera. Wij kunnen niet garanderen dat de update correct wordt uitgevoerd als u een andere USB-kabel gebruikt dan de oorspronkelijke.

  Opmerking: De USB-kabel is alleen vereist wanneer u een computer gebruikt die geen geheugenkaartsleuf heeft die compatibel is met het opnamemedium.

 • Stap 1 - Download de firmware-update naar de computer
  • Zorg ervoor dat alle programma's behalve de internetbrowser zijn afgesloten.
  • U dient de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onder aan deze pagina te accepteren. Klik op Akkoord nadat u deze overeenkomst hebt gelezen. Er wordt een venster weergegeven.
  • Klik op de koppeling Download it die naast uw besturingssysteem wordt weergegeven.
  • Sla het bestand op het bureaublad van de computer op (aanbevolen).

 • Stap 2 - Pak het gedownloade bestand uitDubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te pakken. Afhankelijk van het besturingssysteem is het mogelijk dat het bestand automatisch wordt uitgepakt na het downloaden.

  Het volgende bestand wordt gemaakt: DSCA700.app [bestandsgrootte: 4.719.092 bytes]*
  (*) Afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem wordt de bestandsextensie mogelijk niet weergegeven.
 • Stap 3 - Kopieer het updatebestand naar het opnamemedium (Memory Stick Duo/CF-kaart/Microdrive)
  • Maak het opnamemedium klaar (Memory Stick Duo / CF-kaart / Microdrive) dat u voor de update zult gebruiken en formatteer het met de camera.
   Opmerkingen:

   • Als het niet geformatteerd is, is het mogelijk dat de update van de firmware niet wordt gestart.
   • Merk op dat alle gegevens, inclusief beschermde foto's, zullen worden gewist tijdens het formatteren. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld.   Om het opnamemedium te formatteren:

   1. Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
   2. Druk op de knop MENU en controleer in het menu Setup-2 [Instellingen-2] of "Memory card" [Geheugenkaart] ingesteld is op het type dat u voor de update gebruikt (Memory Stick Duo / CF card / Microdrive).
   3. Selecteer met de multiselector "Format" [Formatteren] in het menu Playback-1 [Afspelen-1] en druk op de middelste knop van de multiselector.
   4. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven. Selecteer met de multiselector [OK] en druk op de middelste knop van de multiselector.
   5. Wanneer het formatteren voltooid is, drukt u op de knop MENU om het menu uit te schakelen.

  • Als uw computer een geheugenkaartsleuf heeft die compatibel is met een Memory Stick Duo, een CF-kaart of een Microdrive:
   • Plaats het opnamemedium, dat u met behulp van de camera hebt geformatteerd, in de geheugenkaartsleuf van de computer.
   • Kopieer het updatebestand (DSCA700.app) naar de hoofdmap (root directory) van het opnamemedium.

    Opmerking: Het opnamemedium MOET vooraf geformatteerd zijn met behulp van de camera. Tijdens het formatteren worden alle gegevens op het opnamemedium definitief gewist (ook beveiligde afbeeldingen). Maak daarom een back-up van uw gegevens alvorens het opnamemedium te formatteren.

   • Als uw computer geen geheugenkaartsleuf heeft die compatibel is met een Memory Stick Duo, een CF-kaart of een Microdrive:
    • Plaats een geformatteerd opnamemedium in de camera. Zorg ervoor dat het opnamemedium met behulp van de camera (en niet met behulp van de computer) is geformatteerd.
    • Plaats een volledig opgeladen accu (NP-FM500H) in de camera of sluit de camera via de netspanningsadapter aan op een stopcontact.
    • Schuif de POWER-schakelaar in de stand ON.
    • Druk op de MENU-knop om naar het Menu Opname te gaan.
    • Selecteer pagina 2 van het Menu Setup met de multi-selectieschakelaar en controleer of USB-verbinding is ingesteld op Massaopslag.    • Als dit niet het geval is, stelt u het in op Massaopslag. Ga hierbij als volgt te werk:

     • Selecteer USB-verbinding met de multi-selectieschakelaar.
     • Druk op het midden van de multi-selectieschakelaar.
     • Selecteer Massaopslag met de multi-selectieschakelaar en druk op het midden van de multi-selectieschakelaar.

    • Druk op de MENU-knop om het menu te sluiten.
    • Sluit de camera aan op de computer via de USB-kabel die bij de camera is meegeleverd.
    • Kopieer het updatebestand (DSCA700.app) naar de hoofdmap (root directory) van het in de camera geplaatste opnamemedium.
    • Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u de USB-kabel los.

 • Stap 4 - Voer de update voor de camerafirmware uitBelangrijk: Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen accu (NP-FM500H) of de netspanningsadapter/acculader AC-VQ900AM (afzonderlijk verkrijgbaar).
  Tijdens het firmware-updateproces mag de accu niet worden verwijderd of mag de netspanningsadapter niet worden losgekoppeld. Hierdoor kan de camera immers permanent beschadigd raken.

  1. Schuif de POWER-schakelaar in de stand ON en selecteer het type opnamemedium dat u gebruikt voor de update (Memory Stick Duo/CF-kaart/Microdrive). Schuif de POWER-schakelaar vervolgens in de stand OFF.
  2. Plaats het opnamemedium met het updatebestand in de camera. Druk op de MENU-knop, houd die ingedrukt en schuif de POWER-schakelaar tegelijkertijd in de stand ON.  3. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.  4. Als het bevestigingvenster niet op de LCD-monitor verschijnt:

   • Als het opnamemedium niet geformatteerd is, is het mogelijk dat de update van de firmware niet wordt gestart.
   • Controleer of het updatebestand (DSCA700.APP) zich in de hoofdmap van het opnamemedium bevindt.
  5. Selecteer OK met de multi-selectieschakelaar en druk op het midden van de multi-selectieschakelaar om uw selectie te bevestigen. Als u Nee selecteert, wordt de bewerking geannuleerd.
  6. De updateprocedure wordt gestart.  7. Wanneer de updateprocedure is voltooid, wordt een bericht weergegeven dat meldt dat de update is voltooid en dat de camera opnieuw zal worden opgestart na ongeveer 10 seconden.  8. Nadat de camera opnieuw is opgestart, schuift u de POWER-schakelaar in de stand OFF en verwijdert u het opnamemedium.
 • Stap 5 - Controleer de firmwareversie  • Schuif de POWER-schakelaar in de stand ON.
  • Druk op de MENU-knop. Het menu wordt weergegeven op het lcd-scherm.
  • Druk op de knop DISP (Beeld).
  • Een venster met de firmwareversie wordt weergegeven op het lcd-scherm. De weergegeven versie dient Ver.4 te zijn.

  • Druk op het midden van de multi-selectieschakelaar om het venster te sluiten.

   Belangrijk: Als u de firmware-update niet kunt uitvoeren, neemt u contact op met Sony. Wanneer de update voor de camera is voltooid, formatteert u het opnamemedium of verwijdert u het updatebestand (DSCA700.app) van het opnamemedium.