Over deze download

Over deze update (02/12/2010)

Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

Sony heeft altijd aandacht voor kwaliteit en klanttevredenheid. Daarom biedt het een firmware-update aan voor de DSLR-A850 / DSLR-A900.

Belangrijk:

Als u de firmware-update niet kunt uitvoeren, neemt u contact op met Sony.

Wanneer de update voor de camera voltooid is, formatteert u het opnamemedium of verwijdert u het updatebestand "DSCA850.APP" of "DSCA900.APP" van het opnamemedium.

Controleer wat de huidige firmwareversie is:

 1. Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
 2. Druk op de MENU-knop.
 3. Druk op de knop DISP (beeld) terwijl het menu wordt weergegeven.
 4. Een venster met de firmwareversie wordt weergegeven op het lcd-scherm.
 5. Druk op het midden van de multi-selectieschakelaar om het venster te sluiten.
Opmerking: Als de weergegeven firmwareversie al Ver.2.00 is, hoeft u de firmware-update niet uit te voeren.

Van toepassing op de volgende modellen

 • DSLR-A850 / DSLR-A900 met firmware Ver.1.00

Verbeteringen

Dit hulpprogramma updatet de firmware van de DSLR-A850 / DSLR-A900 naar versie 2.00 en biedt de volgende verbeteringen:

 • De optie [Release w/o Lens] (belichten zonder lens) is toegevoegd aan Custom menu 2

  U kunt belichten als er geen lens op de camera gemonteerd is (modus P/A/S/M en Auto).

 • Het bereik van de belichtingscompensatie is vergroot

  Het bereik van de belichtingscompensatie is vergroot naar ±5 EV (voor de update: ±3 EV).

 • Er is een bijkomende instelling toegevoegd aan de belichtingsstap voor bracketopname

  De volgende instelling is toegevoegd aan de functies continue en enkelvoudige bracketopname:
  De belichtingsbracket kan nu worden ingesteld in stappen van 3 EV en de camera maakt drie opnamen ([3.0 EV- +3.0 EV]). (Voor de update: maximum 2.0 EV).

 • De AF-functie is verbeterd.

  De snelheid van de autofocus is verbeterd. De verbetering is het best merkbaar wanneer men een telelens gebruikt, ook al hangt het effect af van de omstandigheden.

Systeemvereisten

 • Computerhardware
  • Een USB-poort of een geheugenkaartsleuf die compatibel is met het opnamemedium dat u gebruikt.
  • Ten minste 5 MB vrije ruimte op de vaste schijf
  • Ten minste 32 MB RAM-geheugen.

 • Stroombron voor de camera
  • Wanneer u de firmware-update uitvoert, zorgt u ervoor dat de accu NP-FM500H volledig opgeladen is of dat de camera is aangesloten op een stopcontact via de netspanningsadapter/acculader AC-PW10AM (afzonderlijk verkocht).

 • USB-kabel
  • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel.
   (Als uw computer geen kaartsleuf voor het opnamemedium heeft)

   Opmerking: de werking is niet gewaarborgd als u een andere dan de meegeleverde kabel gebruikt.

 • Opnamemedium
  • U hebt een van de volgende opnamemedia nodig:
   • Een Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* met een capaciteit van 16 MB of meer.
    * De term "Memory Stick Duo" zal in deze rubriek worden gebruikt.
   • Een CF-kaart (CompactFlash) met een capaciteit van 16 MB of meer.
   Opmerking: het opnamemedium MOET vooraf met de camera geformatteerd zijn. Tijdens het formatteren worden alle gegevens op het opnamemedium definitief gewist (ook beveiligde afbeeldingen). Maak daarom een back-up van uw gegevens alvorens het opnamemedium te formatteren.

Installeren

 • Stap 1 - Download de firmware-update naar uw computer  • Zorg ervoor dat uw internetbrowser het enige actieve programma is.
  • U moet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers onderaan de pagina accepteren. Klik na het lezen van deze overeenkomst op het selectievakje "I have read the disclaimer and agree to the terms and conditions" (Ik heb de afwijzing van aansprakelijkheid gelezen en aanvaard de voorwaarden) in de downloadrubriek die overeenkomt met uw cameramodel en besturingssysteem.
  • Klik op het pijltje rechts op het scherm.
  • Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

 • Stap 2 - Pak het gedownloade bestand uit  Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te pakken. Afhankelijk van de instellingen van uw besturingssysteem is het mogelijk dat het bestand automatisch uitgepakt wordt nadat u het hebt gedownload.

  Het volgende bestand wordt aangemaakt: "DSCA850.APP"* [Bestandsgrootte: 6.895.968 byte ] of "DSCA900.APP"* [bestandsgrootte: 6.893.472 byte] afhankelijk van het bestand dat u hebt gedownload.
  (*) Afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem wordt de bestandsextensie mogelijk niet weergegeven.


 • Stap 3 - Kopieer de updatebestanden naar het opnamemedium (Memory Stick Duo/CF-kaart)  • Maak het opnamemedium klaar (Memory Stick Duo / CF-kaart) dat u voor de update zult gebruiken en formatteer het met de camera.

   Opmerkingen:
   • Als het niet geformatteerd is, is het mogelijk dat de update van de firmware niet wordt gestart.
   • Merk op dat alle gegevens, inclusief beschermde foto's, zullen worden gewist tijdens het formatteren. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld.

   Om het opnamemedium te formatteren:

   1. Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
   2. Druk op de knop MENU en controleer in het menu Setup-2 [Instellingen-2] of "Memory card" [Geheugenkaart] ingesteld is op het type dat u voor de update gebruikt (Memory Stick Duo / CF card).
   3. Selecteer met de multi-selectieschakelaar "Format" [Formatteren] in het menu Playback-1 [Afspelen-1] en druk op de middelste knop van de multi-selectieschakelaar.
   4. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven. Selecteer met de bedieningsknop [OK] en druk op de middelste knop van de bedieningsknop.
   5. Wanneer het formatteren voltooid is, drukt u op de knop MENU om het menu uit te schakelen.

  • Als uw computer een geheugenkaartsleuf heeft die compatibel is met een Memory Stick Duo of een CF-kaart:

   • Plaats het opnamemedium, dat u met behulp van de camera hebt geformatteerd, in de geheugenkaartsleuf van de computer.
   • Kopieer het updatebestand "DSCA850.APP" of "DSCA900.APP" (afhankelijk van uw cameramodel) naar de hoofdmap (root directory) van het opnamemedium.

    Opmerking: het opnamemedium MOET vooraf met de camera geformatteerd zijn. Maak een reservekopie van uw gegevens voor u het formatteert, want tijdens het formatteren zullen alle gegevens (ook de beschermde foto's) onherstelbaar gewist worden.

  • Als uw computer geen geheugenkaartsleuf heeft die compatibel is met een Memory Stick Duo of een CF-kaart:

   • Plaats een geformatteerd opnamemedium in de camera (zorg dat het opnamemedium met de camera en niet met de computer geformatteerd is).
   • Plaats een volledig opgeladen accu (NP-FM500H) in de camera of sluit de camera via de netspanningsadapter aan op een stopcontact.
   • Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
   • Druk op de MENU-knop om naar het Menu Opname te gaan.
   • Selecteer pagina 2 van het Menu Setup met de multi-selectieschakelaar en controleer of USB-verbinding is ingesteld op "Massaopslag".   • Als dit niet het geval is, stelt u het in op "Massaopslag". Ga hierbij als volgt te werk:

    • Selecteer "USB-verbinding" met de multi-selectieschakelaar.
    • Druk op het midden van de multi-selectieschakelaar.
    • Selecteer "Massaopslag" met de multi-selectieschakelaar en druk op het midden van de multi-selectieschakelaar.

   • Druk op de MENU-knop om het menu te sluiten.
   • Sluit de camera aan op de computer via de USB-kabel die bij de camera is meegeleverd.
   • Kopieer het updatebestand "DSCA850.APP" of "DSCA900.app" (afhankelijk van uw cameramodel) naar de hoofdmap (root directory) van het opnamemedium in de camera..
   • Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u de USB-kabel los.

 • Stap 4 - De camera-firmware updaten  Belangrijk:
  • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen accu NP-FM500H of de netspanningsadapter/acculader AC-PW10AM (afzonderlijk verkrijgbaar).
  • Verwijder de batterij of de netadapter niet tijdens de update van de firmware. Dit zou de camera blijvend kunnen beschadigen.


  1. Schuif de POWER-schakelaar in de stand ON en selecteer het type opnamemedium dat u gebruikt voor de update (Memory Stick Duo/CF-kaart). Schuif de POWER-schakelaar vervolgens in de stand OFF.
  2. Plaats het opnamemedium met het updatebestand in de camera. Druk op de MENU-knop, houd die ingedrukt en schuif de POWER-schakelaar tegelijkertijd in de stand ON.  3. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.   Als het bevestigingsvenster niet op de LCD-monitor verschijnt:

   1. Als het opnamemedium niet geformatteerd is, is het mogelijk dat de update van de firmware niet wordt gestart.
   2. Controleer of het updatebestand "DSCA850.APP" of "DSCA900.APP" zich in de hoofdmap van het opnamemedium bevindt.

  4. Selecteer "OK" met de multi-selectieschakelaar en druk op het midden van de multi-selectieschakelaar om uw selectie te bevestigen. Als u "Cancel" (annuleren) selecteert, wordt de bewerking geannuleerd.


  5. De updateprocedure wordt gestart.  6. Wanneer de updateprocedure is voltooid, wordt een bericht weergegeven dat meldt dat de update is voltooid en dat de camera opnieuw zal worden opgestart na ongeveer 10 seconden.

   Wacht tot de camera opnieuw start.  7. Nadat de camera opnieuw is opgestart, schuift u de POWER-schakelaar in de stand OFF en verwijdert u het opnamemedium.


 • Step 5 - Controleer de firmware-versie.  1. Zet de aan/uit-schakelaar op ON [Aan].
  2. Druk op de MENU-knop.
  3. Druk op de knop DISP (beeld) terwijl het menu wordt weergegeven.
  4. Een venster met de firmwareversie wordt weergegeven op het lcd-scherm.
  5. Druk op het midden van de multi-selectieschakelaar om het venster te sluiten.
  Belangrijk:
  • Als u de firmware-update niet kunt uitvoeren, neemt u contact op met Sony.
  • Wanneer de update voor de camera voltooid is, formatteert u het opnamemedium of verwijdert u het updatebestand "DSCA850.APP" of "DSCA900.APP" van het opnamemedium.
 • Step 6 - Download de handleiding die de nieuwe functies en hun gebruik beschrijft.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • DSLRA850v20.exe