Over deze download

Sony biedt u de mogelijkheid de meest recente firmware-upgrades voor uw DVD-speler te downloaden, zodat u ook de nieuwste bestandsformaten kunt afspelen. Accepteer de voorwaarden in de onderstaande verklaring en maak een CD-ROM voor het upgraden van uw DVD-speler. Hiermee wordt de speler geschikt gemaakt voor de meest recente DivX-versies

Waarschuwing: er bestaat een risico van beschadiging van de DVD-speler indien u de instructies niet exact opvolgt. Als dit probleem zich voordoet, neemt u contact op met uw Sony svrvice Centre. Voer de onderstaande stappen zorgvuldig uit om dergelijke complicaties te vermijden.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • SNEEC900.BIN

Bestandsgrootte

 • -

Installeren

 1. Download de upgradesoftware naar uw computer.
 2. Plaats het upgradebestand op een lege CD-R.
  • Plaats het bestand met de software-upgrade (SCEEC900.BIN) rechtstreeks in de hoofdmap van de harde schijf.
   Het bestand mag niet in een andere map worden geplaatst.
  • Zorg dat er geen andere bestanden op deze CD-R aanwezig zijn.
  • Laat de bestandsnaam ongewijzigd.
  • Gebruik het bestandssysteem ISO 9660 Level 1/2, of de uitgebreide vorm hiervan: Joliet.
  • Modus 1/2/XA
  • Single svssion
  • Lage schrijfsnelheid (bijvoorbeeld 1x, 2x, 4x of 8x)
  • Finalisver de CD-R.
 3. De huidige firmwareversie op de DVD-speler controleren
  • Zorg dat de DVD-speler uit staat en druk op de afstandsbediening achtereenvolgens op 1 --> 2 --> 3 --> aan/uit-knop.
   Aan/uit-knop
  • De huidige firmwareversie van de DVD-speler wordt op het televisiescherm weergegeven. Bijvoorbeeld:
  • Druk op de aan/uit-knop om de DVD-speler uit te zetten.Huidige versie
   • Druk op de aan/uit-knop om de DVD-speler uit te zetten.
 4. Open de schijflade en plaats de disc in de speler, om te beginnen met afspelen.
 5. Het bericht "LOADING" wordt weergegeven.Firmware detected (Firmware gedetecteerd)
 6. Wacht tot het bericht "UPGRADE FILE DETECTED" op het scherm wordt weergegeven. Daarna ziet u het bericht "PRESS PLAY TO START" op het scherm en het bericht "PRESS PLAY" op het display op het voorpaneel. Druk op de knop PLAY.Firmware detected (Firmware gedetecteerd)
 7. Het bericht "COPYING FILE" wordt weergegeven. Wacht een korte tijd totdat de schijflade automatisch wordt geopend en verwijder vervolgens de disc.
 8. Het bericht "UPGRADING" wordt weergegeven op het scherm en op het display op het voorpaneel. Wacht 3 tot 4 minuten en onderbreek het upgradeproces niet (dit kan enkele minuten duren). Het is belangrijk dat u:
  • de speler niet uitschakelt
  • de speler niet gebruikt en geen knoppen op de speler indrukt
  • de schijflade niet sluit (handmatig of met behulp van de uitwerpknop).Firmware detected (Firmware gedetecteerd)
 9. De schijflade wordt gesloten en het normale scherm wordt weer weergegeven. Nu kunt u de DVD-speler weer in gebruik nemen. Wanneer de optie Quicksvtup wordt weergegeven, svlecteert u deze optie om het systeem in te stellen.Firmware detected (Firmware gedetecteerd)
 10. De nieuwe firmwareversie op de DVD-speler controleren
  • Zet de DVD-speler uit met de aan/uit-knop.
  • Zorg dat de DVD-speler uit staat en druk op de afstandsbediening achtereenvolgens op 1 --> 2 --> 3 --> aan/uit-knop.
   Aan/uit-knop
  • De firmwareversie van de speler wordt op het televisiescherm weergegeven. Controleer of de upgrade is geslaagd.
  • Gebruik de speler nog niet, maar druk op de aan/uit-knop om de DVD-speler uit te zetten.Firmware detected (Firmware gedetecteerd)
 11. Druk op de afstandsbediening op de aan/uit-knop om de DVD-speler aan te zetten. De speler is nu gereed voor gewoon gebruik.

Opmerkingen voor de gebruiker

Na de upgrade

Externe ondertitelingsbestanden maken
 1. De naam van de film en het externe ondertitelingsbestand moeten hetzelfde zijn.

  Bijvoorbeeld:

  ?:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sony-ondertitels.srt
  In dit voorbeeld is "avi" het DivX-filmbestand en "srt" het ondertitelingsbestand.

 2. Bovendien moeten het filmbestand en het ondertitelingsbestand in dezelfde map en op dezelfde disc worden geplaatst.
  (Opmerking: het Packet Write-formaat wordt niet ondersteund.)

  Met deze upgrade kan de DVD-speler de volgende externe ondertitelingsformaten lezen:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD-ondertitelingssysteem.
  Andere, soortgelijke formaten worden niet ondersteund.
Het lettertype voor weergave op de DVD-speler wijzigen
 1. Druk op de afstandsbediening op DISPLAY om de weergave van het menu uit te schakelen (Magic Pad).
 2. Druk op SUBTITLE om de ondertitels in te schakelen.
 3. Druk meerdere malen op SUBTITLE om naar het gewenste lettertype over te schakelen.
  Elke keer dat u deze knop indrukt, wordt een ander lettertype weergegeven.De volgende lettertypen voor externe ondertitels worden herkend:

CP1250: Albanees, Bosnisch, Kroatisch, Tsjechisch, Engels, Duits, Hongaars, IJslands, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens
CP1251: Bulgaars, Witrussisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, svrvisch, Oekraïens
CP1253: Grieks
CP1254: Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijns), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

Opmerkingen
Als u op SUBTITLE drukt wanneer de ondertitels niet compatibel zijn met deze DVD-speler, verschijnt er een bericht dat er geen ondertitels zijn opgenomen. Ook als een dergelijk bericht niet wordt weergegeven, kunnen de ondertitels mogelijk niet worden afgespeeld.

Er kunnen geen ondertitels worden weergegeven terwijl het menu is ingeschakeld.Sommige ondertitels kunnen niet worden weergegeven, ook al zijn ze opgenomen in een bestand met een van de volgende extensies: .srt, .smi, .sub, .ass, .ssa of .txt.

Het is mogelijk dan beeld en geluid worden vervormd door de weergave van ondertitels.Er kunnen maximaal drie regels met ondertitels worden weergegeven, die elk maximaal 54 tekens kunnen bevatten.

Unicode-lettertypen worden niet ondersteund.