Over deze download

Deze pagina heeft betrekking op de software-upgrade van versie 1.2 naar versie 2.03 van Memory Stick Voice Editor.

Lees eerst de onderstaande instructies voor installatie door, voordat u deze software downloadt:*

Upgrade voor:

De upgrade naar Memory Stick Voice Editor versie 2.03 is bestemd voor de volgende programma's:

 • Memory Stick Voice Editor versie 1.2, meegeleverd met de ICD-MS1 Memory Stick IC-recorder.

Nieuwe functie

 • Window® XP Professional en Windows® XP Home Edition worden in versie 2.03 ondersteund.
 • Namen en functies in het hoofdvenster van Memory Stick Voice Editor versie 2.03.
 • Memory Stick berichtenvenster: Het station, de mappen berichten in de Memory Stick worden weergegeven.
 • Menubalk: U hebt vanuit de menubalk toegang tot de menuopdrachten.
 • Werkbalk: De werkbalk bevat knoppen voor de meest gebruikte menuopdrachten, zodat u bepaalde taken sneller kunt uitvoeren.
 • PC-berichtenvenster: Mappen en berichten op de harde schijf van uw computer worden weergegeven.
 • Player-venster: Het afspeelvenster controleert het afspelen - De informatie over het afgespeelde bericht wordt weergegeven.
 • Knoppen voor e-mail en spraakherkenning: u kunt met deze knoppen een gesproken e-mailbericht verzenden en de spraakherkenning activeren. Als u gesproken berichten wilt verzenden, heeft u het e-mailprogramma Microsoft Outlook Express 5.0, 5.5 of 6.0 nodig.

Raadpleeg het online Help-bestand voor meer informatie.

OPMERKINGEN:

 • Memory Stick Voice Editor Version 2.03 is compatibel met Windows® XP Professional en Windows® XP Home Edition.
 • Om de upgrade uit te voeren op Windows® XP Professional of Windows® XP Home Edition, installeert u Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 vanaf de cd-rom op uw computer.
 • Memory Stick Voice Editor Ver. 1.0/1.1/1.2 wordt tijdens de upgrade verwijderd.
 • Zorg ervoor dat u zich bij Windows hebt aangemeld met de gebruikersnaam van de groep Computer administrator (beheerder van de computer). Als u wilt controleren of een gebruikersnaam tot de groep Computer administrator (beheerder van de computer) behoort, opent u het venster Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm en raadpleegt u de informatie die onder de betreffende gebruikersnaam wordt weergegeven.
 • Voor een MVS(ADPCM)-bestand kunt u de volgende functies van Memory Stick Voice Editor Ver. 2 niet gebruiken:
 • De gebruikersnaam wijzigen
 • Splitsen en combineren
 • Afspelen met behulp van bladwijzers
 • Markeringen wijzigen (u kunt deze wel op de Memory Stick instellen)

Installeren

Downloadprocedure voor Memory Stick Voice Editor versie 2.03

 1. Maak een nieuwe map op uw vaste schijf om het gedownloade bestand in op te slaan. Noem deze map MSVE_Up
 2. Klik op Downloaden nadat u de onderstaande afstandsverklaring hebt gelezen en download het volgende bestand in de map die u in stap 1 hebt gemaakt: MSVE_203.exe (5,299KB)
 3. Nadat het downloaden is voltooid, controleert u de bestandsgrootte met Windows Verkenner: klik met de rechtermuisknop op Start, klik op Verkennen, klik op Beeld klik vervolgens op Details. Kijk in de kolom Grootte of de grootte van het gedownloade bestand 5299 KB is. Als de grootte inderdaad 5299 KB is, dan is het downloaden geslaagd. Als de grootte niet precies 5.299 KB bedraagt, verwijdert u alle gedownloade bestanden en voert u de downloadprocedure opnieuw uit. Het wordt aanbevolen een reservekopie van de gedownloade bestanden op een diskette te maken.

Installatieprocedure voor Memory Stick Voice Editor Version 2.03

OPMERKING: Als u de software in Windows XP installeert, zorgt u ervoor dat u zich bij Windows heeft aangemeld als een gebruiker die behoort tot de groep die beheerrechten voor de computer heeft. Als u wilt controleren of een gebruikersnaam tot de groep Computer administrator (beheerder van de computer) behoort, opent u het venster Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm en raadpleegt u de informatie die onder de betreffende gebruikersnaam wordt weergegeven.

Nadat het downloaden voltooid is, werkt u het programma in Windows als volgt bij:

 1. Installeer eerst Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 vanaf de cd-rom op uw computer.
 2. Sluit alle geopende toepassingen.
 3. Klik op Start en vervolgens op Run (Uitvoeren).
 4. Typ het volledige pad naar de map waar u de upgrade Memory Stick Voice Editor Version 2.03 hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld, C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe.
 5. Klik op OK om met de installatie te beginnen.
 6. Wanneer de volgende melding wordt weergegeven: De installatie van Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 is met succes voltooid, klikt u op Voltooien.

OPMERKING: Het programma detecteert het gebruikte besturingssysteem en installeert automatisch het juiste programma.

[Gebruiksaanwijzing]

Om berichten op de Memory Stick IC Recorder ICD-MS1 met Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 te kunnen afspelen, is de onderstaande configuratie vereist. Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, wordt de configuratie voor gebruik met de ICD-MS1 automatisch ingesteld. Als de configuratie niet correct werkt, raadpleegt u de volgende instructies.

OPMERKING: Stel de bestandsmodus voor opslaan/toevoegen in >: Als u een bericht aan de Memory Stick toevoegt, moet het bestand worden toegevoegd in de vorm van een ADPCM-bestand. Ook bestanden die op de computer worden opgeslagen, moeten als ADPCM-bestanden worden opgeslagen.

 1. Klik in het menu Toolbar (Werkbalk) op Option (Optie). Het venster Option (Optie) wordt weergegeven.
 2. Klik op het tabblad CODEC. Nu ziet u het venster Setting (Instelling) waarmee u onder andere de bestandsmodus voor toegevoegde en opgeslagen bestanden kunt instellen.
 3. Selecteer onder het kopje Add to Memory Stick (Toevoegen aan Memory Stick) het selectievakje bij ADPCM (for ICD-MS1).
 4. Selecteer bij Save on the PC (Opslaan op de pc) de optie MSV Files (ADPCM: For ICD-MS1) (MSV-bestanden (ADPCM)).
 5. Klik op OK.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • MSVE_203.exe

Bestandsgrootte

 • 5.3 Mb