Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • ILCE-5000

Over deze download

 • Naam:Firmware-update Ver.1.10 voor ILCE-5000 (Mac)
 • Releasedatum:30/10/2014
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Versnel het inschakelen als je de toepassing "Smart Remote Control" van PlayMemories Camera gebruikt.

Controleer de firmwareversie van je camera

Volg de onderstaande instructies om de firmwareversie van je camera te controleren.
Als de firmwareversie Ver.1.10 of later is, hoef je de update niet uit te voeren.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende Mac-versies:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Computerhardware

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo en Core Duo processors worden niet langer ondersteund.
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update van de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50
   of
   Netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht)
   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met andere USB-kabels.

Downloaden

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen batterij NP-FW50 of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningsadapter niet tijdens de update; Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart eerst uit het toestel.
 • Wanneer u een A-type lens gebruikt met de LA-EA2/LA-EA4 bevestigingsadapter (afzonderlijk verkocht) en instelling voor de functie [AF Micro Adj.] (Micro-aanpassing autofocus), wordt de geregistreerde waarde gereset.
 • De firmware-update duurt ongeveer 15 minuten. Vermijd dat uw computer in slaapstand gaat. Als de computer in slaapstand zou gaan en de update zou worden onderbroken, moet u de update volledig herbeginnen.

Download de Firmware Updater

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afwijzing van aansprakelijkheid en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_ILCE5000V110.dmg] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op

Installeren

Kernel-uitbreiding van de driverloader installeren

Deze stap is alleen vereist als je computer Mac OS X 10.10 (of later) gebruikt. In dat geval moet je een voorbereidende toepassing uitvoeren voor je de firmware updatet. Als je computer Mac OS X 10.9 of lager gebruikt, kun je deze stap overslaan en rechtstreeks verder gaan met de volgende stap "De software installeren".

 1. Download het bestand DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [DL100_1411a.dmg]. Sluit de camera nog niet aan.
 3. Dubbelklik op het pictogram [DL100_1411a] dat op het Bureaublad verschijnt.
 4. Dubbelklik op het pictogram [DriverLoader].
 5. Om een kernel-uitbreiding te laden, vraag het scherm je om toe te laten dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
De software installeren
 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE5000V110.dmg]. - Sluit de camera nog niet aan.
 3. Dubbelklik op het pictogram [Update_ILCE5000V110] dat verschijnt op het Bureaublad.
 4. Dubbelklik op het pictogram [FirmwareUpdater].
 5. Om een kernel-uitbreiding te laden, vraagt het scherm u om toe te laten dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 6. Het programma voor de update van de firmware wordt gestart.


  Klik om te vergroten


 7. Schakel de camera in.
 8. Volg de instructies op het Firmware Updater-venster: selecteer Menu --> Setup Subpage 2 --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer, het LCD-scherm van de camera wordt uitgeschakeld. Ga verder met de volgende stap.
  Opmerking: Als het LCD-scherm van de camera niet wordt uitgeschakeld, gebruikt u een van de volgende methoden:
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit hem opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-poort vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op deze poort.
 10. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater. In het computerscherm verschijnt het volgende venster:


  Klik om te vergroten


  Tegelijkertijd verschijnt het bericht "Follow computer instructions" (Volg de instructies op de computer) op het LCD-scherm van de camera. -U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update is voltooid.
 11. Klik op Volgende. De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op de Firmware Updater.


  Klik om te vergroten


  Als de huidige firmwareversie Ver.1.10 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. Verbreek in dit geval de USB-verbinding en klik op Voltooien, schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.
 12. Klik op Volgende, het volgende venster verschijnt:


  Klik om te vergroten


 13. Klik nogmaals op Next (Volgende).
 14. Wanneer het bericht Reset camera (Camera resetten) verschijnt in het LCD-scherm van de camera, drukt u op het midden van het bedieningswieltje om de camera te resetten. - Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld. 15. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater.
 16. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het volgende scherm:


  Klik om te vergroten


 17. Klik op Run (Uitvoeren) om de update te starten. Tijdens de update (die ongeveer 15 minuten duurt), ziet u een voortgangsbalk. -schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 18. Wanneer de update is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven: Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klik om te vergroten


 19. Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.

Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver 1.10 is.

 1. Selecteer Menu --> Setup Subpage 5 --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.