Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • ILCE-5000

Over deze download

 • Naam:Firmware-update Ver.1.10 voor ILCE-5000 (Windows)
 • Releasedatum:30/10/2014
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Versnel het inschakelen als je de toepassing "Smart Remote Control" van PlayMemories Camera gebruikt.

Controleer de firmwareversie van je camera

Volg de onderstaande instructies om de firmwareversie van je camera te controleren.
Als de firmwareversie Ver.1.10 of later is, hoef je de update niet uit te voeren.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Opmerkingen:
  * Starter-versie wordt niet ondersteund.

Computerhardware

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update van de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50
   of
   Netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht)
   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met andere USB-kabels.

Downloaden

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen batterij NP-FW50 of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningsadapter niet tijdens de update; Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart eerst uit het toestel.
 • Wanneer u een A-type lens gebruikt met de LA-EA2/LA-EA4 bevestigingsadapter (afzonderlijk verkocht) en instelling voor de functie [AF Micro Adj.] (Micro-aanpassing autofocus), wordt de geregistreerde waarde gereset.
 • De firmware-update duurt ongeveer 15 minuten. Vermijd dat uw computer in slaapstand gaat. Als de computer in slaapstand zou gaan en de update zou worden onderbroken, moet u de update volledig herbeginnen.

Download de Firmware Updater

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afwijzing van aansprakelijkheid en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_ILCE5000V110.exe] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op

 5. Opmerking voor gebruikers van Windows 8 / 8.1:

  In de oorspronkelijke instellingen van Internet Explorer wordt het updatebestand opgeslagen in de map [Downloads]. Klik op [Bureaublad] in het Start-scherm en vind het gedownloade bestand in de map [Downloads] met behulp van Explorer.

Installeren

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE5000V110.exe] om de Firmware Updater te starten. Het venster Firmware Updater wordt weergegeven.


  Klik om te vergroten


 3. Volg de instructies op het Firmware Updater-venster: selecteer Menu --> Setup Subpage 2 --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 4. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer, het LCD-scherm van de camera wordt uitgeschakeld. Ga verder met de volgende stap.
  Opmerking: Als het LCD-scherm van de camera niet wordt uitgeschakeld, gebruikt u een van de volgende methoden:
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit hem opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-poort vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op deze poort.
 5. Controleer of het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in het systeemvak in de hoek rechtsonder van het computerscherm verschijnt. - Als dit niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 6. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater. In het computerscherm verschijnt het volgende venster:


  Klik om te vergroten


  Tegelijkertijd verschijnt het bericht "Follow computer instructions" (Volg de instructies op de computer) op het LCD-scherm van de camera. -U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update is voltooid.
 7. Klik op Volgende. De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op de Firmware Updater.


  Klik om te vergroten


  Als de huidige firmwareversie Ver.1.10 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. Verbreek in dit geval de USB-verbinding en klik op Voltooien, schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.
 8. Klik op Volgende
 9. Wanneer het volgende venster verschijnt, verbreekt u de USB-verbinding door te klikken op het pictogram "Hardware veilig verwijderen"( ) in het systeemvak in de hoek rechtsonder van de computer. Maar verwijder de USB-kabel tussen de camera en de computer niet.


  Klik om te vergroten


  Opmerking: Als het pictogram "Hardware veilig verwijderen" niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.
 10. Klik op Volgende
 11. Wanneer het bericht Reset camera (Camera resetten) verschijnt in het LCD-scherm van de camera, drukt u op het midden van het bedieningswieltje om de camera te resetten. - Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld. 12. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater.
 13. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het volgende scherm:


  Klik om te vergroten


 14. Klik op Run (Uitvoeren) om de update te starten. Tijdens de update (die ongeveer 15 minuten duurt), ziet u een voortgangsbalk. -schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 15. Wanneer de update is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven: Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klik om te vergroten


 16. Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.

Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver 1.10 is.

 1. Selecteer Menu --> Setup Subpage 5 --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.