Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • ILCE-5100

Over deze download

 • Naam: Systeemsoftware Ver.3.10 voor ILCE-5100 (Mac)
 • Releasedatum: 14/03/2016
 • Voordelen en verbeteringen:
  • De systeemsoftware optimaliseert de prestaties van nieuwe lenzen.

Controleer de systeemsoftwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van uw camera te controleren.
Indien de huidige versie van de systeemsoftware Ver.3.10 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu --> Setup subpage 5 (Instellingen, subpagina 5) --> Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update compatibel met de volgende versies van Mac:
 • Mac OS X v.10.8 ~ 10.11

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Processor: Intel-processor*
  * Core Solo- en Core Duo-processors worden niet langer ondersteund.
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50
   of
   Netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht)
   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. Wij raden aan dat u een volledig opgeladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkrijgbaar) gebruikt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden

 • Wanneer u de systeemsoftware bijwerkt, moet u een volledig opgeladen batterij NP-FW50 of netspanningsadapter AC-PW20 (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken.
 • Verwijder de batterij of netspanningsadapter niet tijdens de update. Anders kan de camera defect raken door het plotseling uitschakelen van de stroom.
 • Verwijder eerst de geheugenkaart van de camera.
 • Het bijwerken van de systeemsoftware duurt circa 15 minuten. Zorg ervoor dat uw computer in de niet in slaapstand gaat. Indien de computer in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het volledige updateproces vanaf het begin opnieuw worden uitgevoerd.
 • Selecteer niet About This Firmware Updater (Over deze Firmware Updater) in het menu van Firmware Updater. Als u dit wel doet, kan het updateprogramma vastlopen, vooral tijdens het bijwerken.

Download de Firmware Updater

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_ILCE5100V310.dmg] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op

Installeren

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE5100V310.dmg]. - Sluit de camera nog niet aan.
 3. Dubbelklik op het pictogram [Update_ILCE5100V310] dat verschijnt op het Bureaublad.
 4. Dubbelklik op het pictogram [FirmwareUpdater].
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 6. Het programma voor de update van de firmware wordt gestart.


  >

 7. Zet de camera aan.
 8. Volg de instructies op het venster van de Firmware Updater: selecteer Menu --> Setup subpage 3 --> USB Connection (Menu - Instellingen subpagina 3 - USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) geselecteerd is, selecteert u Mass Storage (Massaopslag). 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. "USB Mode" (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
  Opmerking: Als de computer de camera niet kan vinden, wordt het bericht "Could not find the camera for this update" (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit hem opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-poort vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op deze poort.
 10. Klik op Next (Volgende) in het venster van de Firmware Updater. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige systeemsoftwareversie 3.10 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
 11. Klik op Next (Volgende). Het volgende scherm wordt weergegeven.


 12. Druk op het midden van het bedieningswieltje om de handeling uit te voeren.


  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op het midden van het bedieningswieltje drukt. Ga verder met de volgende stap.

 13. Klik op Next (Volgende) in het venster van de Firmware Updater.
 14. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm zoals hieronder afgebeeld.
  Klik op Run om de update te starten. Tijdens de upgrade, die ongeveer 15 minuten duurt, ziet u een voortgangsbalk.


  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 15. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat. Klik op Finish (Voltooien) wanneer het lcd-scherm wordt weergegeven en koppel de USB-kabel los.


 16. Opmerking: Nadat de camera automatisch opnieuw is opgestart, is het mogelijk dat een herstelscherm verschijnt. Zorg dat u de USB-kabel niet loskoppelt zolang dit scherm wordt weergegeven. Eveneens is het mogelijk dat na een herstel de camera automatisch wordt uitgeschakeld. De update is echter voltooid.

Controleer dat systeemsoftwareversie van uw camera Ver.3.10 is.

 1. Selecteer op de camera Menu --> Setup subpage 5 (Instellingen, subpagina 5) --> Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.