WACHT — Lees de sectie Vereiste bestanden voordat u dit bestand downloadt.

Vereiste downloads

Tenzij anders vermeld, moet het bestand hieronder vóór Systeemsoftware Ver.3.20 voor ILCE-7 (Mac) worden geïnstalleerd om goed te werken. Als er meer dan één vereist bestand wordt vermeld, installeer ze dan in de op deze pagina aangegeven volgorde.

Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • ILCE-7

Over deze download

 • Naam: Systeemsoftware Ver.3.20 voor ILCE-7 (Mac)
 • Releasedatum: 26/07/2016
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Optimaliseert de prestaties van de lens van SEL70200GM

Controleer de systeemsoftwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van uw camera te controleren.
Indien de huidige versie van de systeemsoftware Ver.3.20 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu --> Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) --> Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update compatibel met de volgende versies van Mac:
 • MacOS X v. 10.10 – 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Belangrijk:
  Controleer voor macOS 10.13 of de 'DriverLoader_1013' is geïnstalleerd voordat u de software bijwerkt.

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Processor: Intel-processor*
  * Core Solo- en Core Duo-processors worden niet langer ondersteund.
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 300 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50 of Netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht)

   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. Wij raden aan dat u een volledig opgeladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkrijgbaar) gebruikt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel

  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden

 • Gebruik tijdens het bijwerken van de lenssysteemsoftware een volledig opgeladen oplaadbare batterij NP-FW50 of de netadapter AC-PW20 (apart verkrijgbaar).
 • Verwijder de batterij of netspanningsadapter niet tijdens de update. Anders kan de camera defect raken door het plotseling uitschakelen van de stroom.
 • Verwijder eerst de geheugenkaart van de camera.
 • Voorkom van tevoren dat uw computer in de slaapstand kan gaan, omdat het ongeveer 15 minuten duurt om de systeemsoftware-update uit te voeren. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over hoe u dit moet doen.
 • Selecteer niet About This Firmware Updater (Over dit programma voor de update van de firmware) in het menu van Firmware Updater. Als u dit wel doet, kan het updateprogramma vastlopen, vooral tijdens het bijwerken.

Download de Firmware Updater

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_ILCE7V320.dmg] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op

Installeren

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE7V320.dmg]. - Sluit de camera nog niet aan.
 3. Dubbelklik op het pictogram [Update_ILCE7V320] dat verschijnt op het Bureaublad.
 4. Dubbelklik op het pictogram [Firmware Updater].
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 6. Het programma voor de update van de firmware wordt gestart. 7. Zet de camera aan.
 8. Volg de instructies in het venster van Firmware Updater, selecteer op de camera Menu --> Setup subpage 4 (Instellingen, subpagina 4) --> USB Connection (USB-verbinding) en kijk of Mass Storage(Massaopslag) is geselecteerd.
  Als een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) geselecteerd is, selecteert u Mass Storage (Massaopslag). 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: Wanneer de camera op de computer wordt aangesloten, wordt het lcd-scherm van de camera uitgeschakeld. Ga verder met de volgende stap.
  Als het lcd-scherm van de camcorder niet wordt uitgeschakeld, gebruikt u een van de volgende methoden.
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
 10. Klik op [Next] (Volgende) in de Firmware Updater. In Firmware Updater verschijnt Figuur 1. Op het lcd-scherm van de camera verschijnt Figuur 2.
  Opmerking: Vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de systeemsoftwareis voltooid.
  Figuur 1


  Figuur 2


 11. Controleer of u de schermen van Figuur 1 en 2 ziet en klik op Next (Volgende). De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige systeemsoftwareversie 3.20 of later is, hoeft u de updateniet uit te voeren. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.


 12. De update is vereist


  De update is niet vereist


 13. Klik op Next (Volgende). Het volgende scherm wordt weergegeven.


 14. Druk op het midden van het bedieningswieltje om de handeling uit te voeren.
  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op het midden van het bedieningswieltje drukt. Ga verder met de volgende stap. 15. Klik op [Next] (Volgende) in de Firmware Updater. 16. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm van Figuur 3.
 17. Klik op [Run] (Uitvoeren) om de update te starten. De voortgangsbalk wordt weergegeven tijdens het bijwerken (dit duurt ongeveer 15 minuten).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

  Figuur3


 18. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Het duurt enkele minuten om opnieuw op te starten. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat. Wanneer het lcd-scherm verschijnt, klikt uop [Finish] (Voltooien).


  Opmerking: Nadat de camera automatisch opnieuw is opgestart, is het mogelijk dat een herstelscherm verschijnt. Zorg dat u de USB-kabel niet loskoppelt zolang dit scherm wordt weergegeven. Eveneens is het mogelijk dat na een herstel de cameraautomatisch wordt uitgeschakeld. De update is echter voltooid.

 19. Koppel de USB-kabel los.

Controleer dat systeemsoftwareversie van uw camera Ver.3.20 is.

 1. Selecteer op de camera Menu --> Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) --> Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.