Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • ILCE-7S

Over deze download

 • Naam: Systeemsoftware Ver.3.20 voor ILCE-7S (Windows)
 • Releasedatum: 26/07/2016
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Optimaliseert de prestaties van de lens van SEL70200GM

Controleer de systeemsoftwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie van uw camera te controleren.
Indien de huidige versie van de systeemsoftware Ver.3.20 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu --> Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) --> Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Opmerking:
  *Starter Edition wordt niet ondersteund.

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 300 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50 of Netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht)

   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het resterende batterijniveau (drie streepjes) of hoger is. Wij raden aan dat u een volledig opgeladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkrijgbaar) gebruikt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel

  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden

 • Wanneer u de systeemsoftware bijwerkt, moet u een volledig opgeladen batterij NP-FW50 of netspanningsadapter AC-PW20 (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken.
 • Verwijder de batterij of netspanningsadapter niet tijdens de update. Anders kan de camera defect raken door het plotseling uitschakelen van de stroom.
 • Verwijder eerst de geheugenkaart van de camera.
 • Voorkom van tevoren dat uw computer in de slaapstand kan gaan.
 • Zorg dat de camera niet is aangesloten op andere apparaten dan uw computer.

Download de Firmware Updater.

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_ILCE7SV320.exe] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op


 5. Voor gebruikers van Windows 8.1 / 10:

  Met de standaardinstellingen van Internet Explorer zal het updatebestand worden opgeslagen in de map [Downloads]. Klik in het startscherm op de tegel [Bureaublad] en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map [Downloads].

Installeren

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE7SV320.exe] om de Firmware Updater te starten. Het venster van Firmware Updater wordt weergegeven.. 3. Volg de instructies in het venster Firmware Updater, selecteer Menu --> Setup Subpage 4 (Instellingen, subpagina 4) --> USB Connection (USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd..
  Als een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) geselecteerd is, selecteert u Mass Storage (Massaopslag). 4. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. br/>Opmerking: Wanneer de camera op de computer wordt aangesloten, wordt het lcd-scherm van de camera uitgeschakeld. Ga verder met de volgende stap.
  Als de computer de camera niet kan vinden, wordt het bericht "Could not find the camera for this update" (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit hem opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-poort vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op deze poort.


 5. Bevestig dat wordt weergegeven in het systeemvak in de rechteronderhoek van het computerscherm.Opmerking: Als niet in het systeemvak verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.


 6. Nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, klikt u op [Next] (Volgende) in de Firmware Updater. Figuur 1 verschijnt in de Firmware Updater en op het lcd-scherm van de camera verschijnt Figuur 2.
  Opmerking: Vanaf nu mag u de camera niet meer uitschakelen totdat de update van de systeemsoftware is voltooid.

  Figuur 1


  Figuur 2


 7. Klik op Next (Volgende) in het venster van Firmware Updater. De huidige versie en de versie na de update verschijnen linksonder in het scherm. Als de huidige systeemsoftwareversie 3.20 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. Verbreek in dat geval de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij en/of de netadapter, plaats de batterij terug of sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.

  Update is required  Update is not required


 8. Klik op in het systeemvak in de rechteronderhoek van het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken.
  Opmerking: Zorg ervoor dat de USB-kabel aangesloten blijft, ook nadat de USB-verbinding is verbroken op de computer door de bovenstaande handeling uit te voeren. Als niet wordt weergegeven in het systeemvak, gaat u verder met de volgende stap. 9. Druk op het midden van het bedieningswieltje om de handeling uit te voeren.
  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op het midden van het bedieningswieltje drukt. gaat u verder met de volgende stap. 10. Klik op [Next] (Volgende) in de Firmware Updater. 11. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm zoals hieronder afgebeeld. Klik op [Run] (Uitvoeren) om de update te starten. De voortgangsbalk wordt weergegeven tijdens het bijwerken (dit duurt ongeveer 15 minuten).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.


 12. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Het duurt enkele minuten om opnieuw op te starten.Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat. Wanneer het lcd-scherm verschijnt, klikt u op [Finish] (Voltooien).


  Opmerking:Nadat de camera automatisch opnieuw is opgestart, is het mogelijk dat een herstelscherm verschijnt. Zorg dat u de USB-kabel niet loskoppelt zolang dit scherm wordt weergegeven. Eveneens is het mogelijk dat na een herstel de camera automatisch wordt uitgeschakeld. De update is echter voltooid.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Controleer dat systeemsoftwareversie van uw camera Ver.3.20 is.

 1. Selecteer op de camera Menu --> Setup subpage 6 (Instellingen, subpagina 6) --> Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.