Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer uit uw camera halen.

 • Releasedatum: 05/02/2013
 • Naam: Update_NEX5NV102.dmg
 • Van toepassing op de volgende modellen: NEX-5N
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Biedt automatische compensatie voor "SELP1650"
  • Voert een update uit van het RAW-gegevensformaat
   *Na deze update is vervormingscorretie van RAW-gegevens beschikbaar met Image Data Converter Ver.4.2 of later. De meest recente versie van Image Data Converter is beschikbaar op de volgende site: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Mac/idc/nl.html
  • Voegt instellingen toe aan de belichtingsstap voor bracketopnames (drie frames / 1.0EV, 2.0EV, 3.0EV)
  • Zorgt dat de "SELP1650" onmiddellijk ingetrokken wordt na uitschakeling van de camera
  • Verbetert de stabiliteit van de automatische scherpstelling
  • Verbetering van de AF-reactie: Wanneer de afstand tot het onderwerp enorm verandert.
  • Verbeterde stabiliteit bij bepaalde camerafuncties:
   • Wanneer u [Lens Compensation: Distortion] (Lenscompensatie: vervorming) "Auto" en [Picture Effect] (Beeldeffect) "Miniature" tegelijk instelt.
   • Wanneer u [Exposure Compensation] (Belichtingscompensatie), [Intelligent AF] (Intelligente autofocus) instelt, verbetert de werking.
 • Besturingssysteem (OS)
  • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10
 • Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte camera's. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.

Systeemvereisten

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw NEX-5N cameramodel hebt. Als het versienummer 1.02 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Als de firmwareversie van de NEX-5N 1.02 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren.

Installeren

Wat u nodig hebt

 • Computerhardware
  • Processor: Intel processor *
   * Core Solo- en Core Duo-processors worden niet meer ondersteund.
  • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
  • RAM: 512MB of meer
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50 of netspanningsadapter AC-PW20 (afzonderlijk verkocht)
   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met andere USB-kabels.

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen batterij NP-FW50 of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningsadapter niet tijdens de update; Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart eerst uit het toestel.
 • Wanneer u een A-type lens gebruikt met de LA-EA2 bevestigingsadapter (afzonderlijk verkocht) en instelling voor de functie [AF Micro Adj.] (Micro-aanpassing autofocus), wordt de geregistreerde waarde gereset.

De update downloaden en installeren

Stap 1: Download de Firmware Updater

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afwijzing van aansprakelijkheid en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_NEX5NV102.dmg] 59.2 MB (62,136,013 bytes) zal beginnen.
 4. Sla het bestand op uw computer op

Stap 2: Update de firmware van uw camera

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_NEX5NV102.dmg]. - Sluit de camera nog niet aan.
 3. Dubbelklik op het pictogram [Update_NEX5NV102] dat verschijnt op het Bureaublad.
 4. Dubbelklik op het pictogram [FirmwareUpdater].
 5. Om een kernel-uitbreiding te laden, vraagt het scherm u om toe te laten dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 6. Het programma voor de update van de firmware wordt gestart.


  Klik om te vergroten


 7. Schakel de camera in.
 8. Volg de instructies op het Firmware Updater-venster: selecteer Menu --> Setup --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer, het LCD-scherm van de camera wordt uitgeschakeld. Ga verder met de volgende stap.
  Opmerking: Als het LCD-scherm van de camera niet wordt uitgeschakeld, gebruikt u een van de volgende methoden:
  • Koppel de USB-kabel los van de camera en sluit hem opnieuw aan.
  • Als er een andere USB-poort vrij is op de computer, sluit u de USB-kabel opnieuw aan op deze poort.
 10. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater. In het computerscherm verschijnt het volgende venster:


  Klik om te vergroten


  Tegelijkertijd verschijnt het bericht "Follow computer instructions" (Volg de instructies op de computer) op het LCD-scherm van de camera. -U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update is voltooid.
 11. Klik op Volgende. De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op de Firmware Updater.


  Klik om te vergroten


  Als de huidige firmwareversie Ver.1.02 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. Verbreek in dit geval de USB-verbinding en klik op Voltooien, schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.
 12. Klik op Volgende, het volgende venster verschijnt:


  Klik om te vergroten


 13. Klik nogmaals op Next (Volgende).
 14. Wanneer het bericht Reset camera (Camera resetten) verschijnt in het LCD-scherm van de camera, drukt u op het midden van het bedieningswieltje om de camera te resetten. - Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld. 15. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater.
 16. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het volgende scherm:


  Klik om te vergroten


 17. Klik op Run (Uitvoeren) om de update te starten. Tijdens de update (die ongeveer 5 minuten duurt), ziet u een voortgangsbalk. -schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 18. Wanneer de update is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven: Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.


  Klik om te vergroten


 19. Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.

Stap 3: Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver 1.02 is.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.