Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • NEX-7

Over deze download

 • Naam:Firmware-update Ver.1.03 voor NEX-7 (Windows)
 • Releasedatum:27/08/2013
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Toevoeging van AF-aandrijfsysteem voor films: er is een AF-aandrijfsysteeem voor films toegevoegd om de schaalbaarheid van het toekomstige E-type systeem te verbeteren. Deze functie zorgt voor een grote ontwerpflexibiliteit voor toekomstige E-type lenzen.

De volgende voordelen en verbeteringen van het vorige upgradeprogramma zijn opgenomen in versie 1.03.

 • Biedt automatische compensatie voor "SELP1650"
 • Zorgt dat de "SELP1650" onmiddellijk ingetrokken wordt na uitschakeling van de camera
 • Toevoeging van de mogelijkheid om de knop MOVIE in of uit te schakelen
 • Toevoeging van de belichtingsinstelling voor bracketopname (drie frames/1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Verbeterde respons voor de Auto review-weergave.
 • Verbeterde beeldkwaliteit wanneer een groothoeklens wordt gebruikt
 • Verbeterde indicatie bij het instellen van "Flexible Spot".

Controleer de firmwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de firmwareversie van uw camera te controleren.
Als de firmwareversie Ver.1.03 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Opmerkingen:
  * Starter-versie wordt niet ondersteund.

Computerhardware

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update van de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FW50
   of
   Netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht)
   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met andere USB-kabels.

Downloaden

Belangrijke opmerkingen:

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-upgrade een volledig opgeladen batterij NP-FW50 of de netspanningsadapter AC-PW20 (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningsadapter niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart vooraf uit het toestel.
 • Wanneer u een A-mount-lens met de LA-EA2-bevestigingsadapter (afzonderlijk verkocht) en instelling gebruikt om de [AF Micro Adj.]-functie te gebruiken, wordt de geregistreerde waarde gereset.
 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afwijzing van aansprakelijkheid en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_NEX7V103.exe] (62.2 MB (65 295 408 bytes)) zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Installeren

In de oorspronkelijke instellingen van Internet Explorer wordt het updatebestand opgeslagen in de map [Downloads]. Klik op [Bureaublad] in het Start-scherm en vind het gedownloade bestand in de map [Downloads] met behulp van Explorer.

Upgrade de firmware van uw camera

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_NEX7V103.exe] om de Firmware Updater te starten.


  Het venster Firmware Updater wordt weergegeven.

 3. Volg de instructies op het venster van de Firmware Updater: selecteer Menu --> Setup --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is. (Figuur 3)
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 4. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: Het aansluiten van de camera op de computer schakelt het LCD-scherm van de camera uit. Ga verder met de volgende stap.
 5. Controleer of het pictogram "Safely Remove Hardware" (Hardware veilig verwijderen) in de taakbalk in de hoek rechts onder van het computerscherm verschijnt.
  Opmerking: Als niet wordt weergegeven in de taakbalk, gaat u verder met de volgende stap.
 6. Klik dan op Next (Volgende) in het venster Firmware Updater. In het venster Firmware Updater verschijnt Figuur 4. Op het LCD-scherm van de camera verschijnt Figuur 5.
  Opmerking: U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-upgrade voltooid is.

  Figuur: 4


  Figuur: 5


 7. Controleer of u de schermen van Figuur 4 en 5 ziet en klik op Next (Volgende).
  De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op het scherm. (Figuur 6)
  Controleer of u het scherm van Figuur 6 ziet en klik op Next (Volgende).Volgende [Huidige versie] is [Ver.1.xx].Wanneer het scherm van Figuur 7 verschijnt, is de upgrade niet nodig. Volg de instructies van het bericht: verbreek de USB-verbinding en klik op Finish (Voltooien). Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de adapter weer aan en schakel de camera in.

  Afbeelding 6: De upgrade is vereist


  Afbeelding 7: De upgrade is niet vereist


 8. Klik op het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in de taakbalk in de hoek rechts onder van het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken.
  Opmerking: Verwijder de USB-kabel niet nadat u de USB-verbinding op de computer hebt verbroken.
  Opmerking: Als niet wordt weergegeven in de taakbalk, gaat u verder met de volgende stap.
  Figuur: 8


 9. Druk op het midden van het bedieningswieltje om de camera te resetten.
  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op het midden van het bedieningswieltje drukt. Ga verder met de volgende stap.

  Figuur: 9


  Figuur: 10A


 10. Klik op Next (Volgende) in het venster van de Firmware Updater.
 11. Figuur: 8
 12. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm van Figuur 11.
 13. Klik op Run (Start) om de upgrade te starten. Tijdens de upgrade, die ongeveer 5 minuten duurt, ziet u een voortgangsbalk.
  Figuur: 11

  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de upgrade.

 14. Wanneer de upgrade voltooid is, verschijnt het scherm van Figuur 12. Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.

  Figuur: 12

  Klik op het pictogram "Hardware veilig verwijderen"
  in de taakbalk in de hoek rechts onder van het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken.

  Opmerking: Als niet wordt weergegeven in de taakbalk, gaat u verder met de volgende stap.

 15. Koppel de USB-kabel los.
 16. Opmerking: Na de update schakelt u de camera uit, verwijdert u de batterij of de netspanningsadapter en schakelt u de camera weer in.

Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver.1.03 is.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.