Over deze download

Wij bieden eigenaren van Walkman de downloadservice voor het "NWD-B103/NWD-B105 firmware-updateprogramma" aan.
Wij bieden de firmware-update aan naar de nieuwste versie 1.3 van de firmware van de NWD-B103/NWD-B105. Lees de volgende instructies aandachtig.

Verbeteringen

Deze firmware-update lost het volgende probleem op!

 • In schrikkeljaren wordt het tijdstip van 31 december niet correct weergegeven of kan het niet correct ingesteld worden.

Bestemd voor

Deze service is bedoeld voor de volgende producten. Hun firmwareversie moet kleine zijn dan of gelijk aan 1.2.

Hoe u het model en de firmwareversie controleert

Ga als volgt te werk om het model en de firmwareversie te controleren.

 1. Druk op de knop BACK/HOME en houd deze ingedrukt totdat het menu Home wordt weergegeven.
 2. Druk op de knop / om (Settings) (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop .
 3. Druk op de knop / om Information (Informatie) te selecteren en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.
  Controleer het model en de firmwareversie.

Pc-omgevingen:

Besturingssysteem

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of later).
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 of later).
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 of later)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 of later)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 of later)
 • Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 of later)
  (Het 64 bit besturingssysteem wordt niet ondersteund.)

HardwarevereistenCPU: Pentium lll 450MHz of hoger(Pentium lll 800MHz of hoger voor gebruikers van Windows Vista)
Geheugen: 128MB of meer (512MB aanbevolen voor gebruikers van Windows Vista)
Scherm: 800 x 600 pixels of meer (1024 x 768 pixels of meer aanbevolen)
Beeldschermkleuren: hoge kleuren (16 bits) of hoger

Voor de download

 • Voor gebruikers van Windows Vista/Windows XP  Wanneer u het programma downloadt en de firmware updatet, meldt u zich op de computer aan met de naam van de beheerder of een naam die bij de beheerder hoort.
  Als u Windows Vista gebruikt, verschijnt het bericht "Windows heeft uw toelating nodig om verder te gaan" in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer. Klik op Verder om verder te gaan en volg de instructies.
 • Voor gebruikers van Windows 2000  Meld u aan met de gebruikersnaam van de beheerder of met de beheerdersaccount om het programma te downloaden en de firmware te updaten.
  Opmerking: Service Pack 4 of later wordt in Windows® 2000 Professional ondersteund.

Installeren

Volg de onderstaande stappen om het programma te downloaden.

 1. Maak een map met de naam "FWUP" op station C van uw computer, om het gedownloade bestand op te slaan.
 2. Download het onderstaande bestand dat geschikt is voor uw model naar de map die u in stap 1 hebt gemaakt:

  Modelnaam:NWD-B103/NWD-B105
  Bestandsnaam:NWD-B100_V1_3.exe
  Bestandsgrootte:3,426 KB

 3. Na de download selecteert u in Verkenner Weergaven, Details om de grootte van het bestand te controleren. Als de bestandsgrootte niet overeenkomt met de bovengenoemde waarde, probeert u het bestand opnieuw te downloaden.

Lees de instructie en klik op Downloaden om het updateprogramma te downloaden. Een dialoogvenster wordt geopend en de download begint. Volg de instructies van het dialoogvenster op het scherm.

De procedure voor de update

Wanneer het downloaden is voltooid, voert u de onderstaande stappen uit om het programma te updaten.

Opmerking:

Breng alle nummers en gegevens vooraf over van het toestel naar de computer, want als ze op het toestel blijven, is het mogelijk dat ze verloren gaan. Wij kunnen niet garanderen dat de update nummers en gegeven niet zal beschadigen of verwijderen.

Voor de update

 1. Sluit de WALKMAN aan op de computer.
 2. Maak een map op uw vaste schijf en bewaar alle nummers en gegevens van de speler in de map.

Begin de update

 1. Sluit alle actieve software in Windows af en verbreek de verbinding tussen de speler en de computer.
  Opmerking: Als andere digitale muziekspelers op de computer aangesloten zijn, moet u ze eveneens verwijderen.
 2. Gebruikers van Windows Vista: Klik in de taakbalk op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren... en op Alle programma's-Accessoires.
  Gebruikers van Windows XP/Windows 2000: Klik in de taakbalk op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren...
  Het dialoogvenster Uitvoeren... wordt weergegeven.
 3. Typ "C:\FWUP\NWD-B100_V1_3.exe" in het tekstvak "Openen" en klik op OK.
  Het programma wordt gestart.
 4. Sluit de speler aan op de computer.
 5. De huidige firmwareversie/upgradeversie controleren
  Opmerking: Als u in Download options (Downloadopties) "Format Data Area" (Gegevenszone formatteren) selecteert, wordt de speler tijdens de update geformatteerd en worden alle nummers en gegevens verwijderd. Zorg dat u de bestanden die u nodig hebt vooraf op uw computer opslaat.
 6. Klik op Start.
  Opmerking: Verbruik tijdens de update de verbinding tussen het toestel en de computer niet.
 7. Wanneer het bericht dat de update voltooid is verschijnt, klikt u op de knop Close.
 8. Breng alle nummers en gegevens die u op de harde schijf bewaard hebt weer over naar de speler.

Na de update

Controleer na de geslaagde update de firmwareversie zoals boven uitgelegd in "Hoe u het model en de firmwareversie controleert".
De update is geslaagd als u op het scherm "1.3" ziet.

Als de versie verkeerd is of de update mislukt is, controleer u in "Download options" (Downloadopties) Format Data Area (Gegevenszone formatteren), zoals uitgelegd in Stap 5 van Begin de update en probeert u opnieuw te updaten.
Opmerking: Als u in Download options (Downloadopties) Format Data Area (Gegevenszone formatteren) selecteert, worden alle nummers en gegevens tijdens de update verwijderd. Zorg dat u de bestanden die u nodig hebt vooraf op uw computer opslaat.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • NWD-B100_V1_3.exe

Bestandsgrootte

 • -