Over deze download


Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer uit uw Reader™ halen. Lees de volgende instructies aandachtig.


 • Releasedatum:17/03/2011
 • Naam: Reader™ PRS-350 System Update Version 1.0.00.14080
 • Van toepassing op de volgende modellen:PRS-350
 • Voordelen en verbeteringen:
  • De Reader kan een gekocht boek niet openen en geeft een foutmelding "Protected Page Error" (fout beschermde pagina).
  • Notities in een gekocht boek gaan verloren

Installeren

Wat u nodig hebt

 • Besturingssystemen
  • Mac OS X 10.8
   • Mac OS X version 10.8 or later
  • Mac OS X 10.7 (64 bit)
   • Mac OS X version 10.7 of later
  • Mac OS X 10.6 (32/64 bit)
   • Mac OS X version 10.6.6
  • Mac OS X 10.5 (32 bit)
   • Mac OS X version 10.5.8

Voordat u de update uitvoert

Belangrijke opmerkingen:

 • De software-update kan 6 tot 8 minuten duren
 • Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat
 • Het is sterk aanbevolen dat u deze instructies afdrukt, zodat u ze tijdens de installatie kunt raadplegen

De update downloaden en installeren

WAARSCHUWING!! U moet de Sony Reader volledig opladen voor u deze update installeert. Als u de Sony Reader niet volledig oplaadt voor u de firmware-update installeert, kan de firmware-update tot gevolg hebben dat de Reader niet meer reageert of gerepareerd moet worden.

 1. Klik in de Reader for Mac-software op de menu-opdracht Help
 2. Klik in het menu Help op Check for Updates (updates zoeken)
 3. Klik op OK om de update te downloaden

Instructies voor een alternatieve installatiemethode:

 1. Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat
 2. Gelieve nogmaals na te kijken of u model PRS-350hebt alvorens met de download te beginnen
 3. Download het bestand PRS-350Updater.dmg naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie).
  Controleer of het bestand correct en zonder schade is gedownload: Klik met de rechtermuisknop op het bestand, klik vervolgens in het menu op Eigenschappen. Klik op de tag digitale handtekening en controleer of de naam van de ondertekenaar Sony Corporation is
 4. Sluit de Reader™ via de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer
 5. Wacht tot het scherm USB connected (USB verbonden) op de Reader™ verschijnt, en tik dan op Ja
 6. Als de Reader for Mac-software wordt gestart, sluit u Reader for Mac voordat u verder gaat
 7. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en dubbelkik op PRS-350Updater.dmg om de installatie te starten

  Waarschuwing: Schakel de Reader™ tijdens de update niet uit

 8. Volg de instructies op uw scherm om de installatie te voltooien
  Opmerking: De Reader™ zal tijdens het updateproces automatisch herstarten
 9. Wanneer de software-update voltooid is, verschijnt de melding Update complete (update voltooid)
 10. Klik op X om het updateprogramma te sluiten

Nadat de Reader™ opnieuw gestart is en een melding toont dat de update voltooid is, is de installatie van de Reader™ update klaar.

Controleer of de firmware-update geslaagd is:

 1. Druk op de knop Home van de Reader™
 2. Tik in het scherm Home op > en vervolgens op Instellingen
 3. Selecteer About (Over) in het menu Instellingen en tik op Apparaatgegevens
 4. Controleer op het scherm Apparaatgegevens of de firmware-versie 1.0.00.14080 is

Opmerking: Als de softwareversie niet 1.0.00.14080 is, moet u de update opnieuw downloaden en uitvoeren.

Vragen en antwoorden

Mogelijk fouten tijdens de update

FOUT:De melding ""Please first quit Reader Library and try again." (Sluit eerst Reader Library af en probeer opnieuw) wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit Reader Library af, sluit PRS-350 Updater af met de knop X en herstart PRS-350Updater.dmg.

FOUT: "Update isn't complete. Please try again" (Update is niet voltooid. Probeer opnieuw" wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit PRS-350 Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-350 los en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

FOUT: De updateknop van PRS-350 Updater werkt niet, ook niet wanneer de PRS-350 aangesloten is op de computer.

OPLOSSING: Sluit PRS-350 Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-350 los druk op de resetknop van de PRS-350. Herstart de PRS-350 met de aan/uittoets en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • PRS-350Updater.dmg

Bestandsgrootte

 • 21.87 Mb