Over deze download

Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

Sony biedt u een firmware-update aan voor de Sony Reader PRS-600, om een probleem met de firmware van het toestel op te lossen.

Raadpleeg het gedeelte "Download- en installatieprocedure" voor gedetailleerde informatie over de firmware-update.

Van toepassing op de volgende modellen:

 • PRS-600

Verbeteringen

Deze firmware-update levert de volgende verbeteringen:

 • Oplossing voor het probleem waarbij de Reader soms gegevens op de geheugenkaart niet kon lezen.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

 • Mac OS X versie 10.4.11 of later
 • Mac OS X versie 10.5.6 of later

Using a Windows PC? Find out how to install this update on a Windows PC.Voorbereiding

Belangrijke opmerkingen:

 • De software-update kan 1 tot 2 minuten duren.
 • Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat.
 • Zorg dat u de USB-kabel niet loskoppelt van de pc tot de update voltooid is.
 • Het is sterk aanbevolen dat u deze instructies afdrukt, zodat u ze tijdens de installatie kunt raadplegen.

Installeren

 1. Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat.
 2. Download het bestand PRS-600Updater.dmg naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie).
 3. Sluit de Reader via de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
 4. eBook Library wordt gestart. Sluit eBook Library.
 5. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en dubbelkik op PRS-600Updater.dmg om de installatie te starten.

  Waarschuwing: Schakel de Reader tijdens de update niet uit.
 6. Volg de instructies op uw scherm om de installatie te voltooien.

  Opmerking: De Reader zal tijdens het updateproces automatisch herstarten.
 7. Wanneer de software-update voltooid is, verschijnt de melding "Update complete" (update voltooid)
 8. Klik op "X" om het updateprogramma te sluiten

Nadat de Reader opnieuw gestart is en een melding toont dat de update voltooid is, is de installatie van de Reader (PRS-600) update klaar.

Instructies voor een alternatieve installatiemethode:

 1. Klik in de eBook Library-software op de menu-opdracht "Help".
 2. Klik in het menu "Help" op "Check for Updates" (updates zoeken).
 3. Klik op OK om de update te downloaden.

Controleer of de firmware-update geslaagd is:

 1. Druk op de knop "Home" van de Reader.
 2. Selecteer "More" (Meer) in het menu "Home".*
 3. Selecteer "Settings" (Instellingen) in het menu "More Applications" (Meer toepassingen).
 4. Selecteer "About" (Over) in het menu "Settings".
 5. Controleer op het scherm "About" of de firmware-versie "1.0.01.08040" is

Opmerking: Als de softwareversie niet 1.0.01.08040 is, moet u de update opnieuw downloaden en uitvoeren.

Mogelijk fouten tijdens de update

FOUT:De melding ""Please first quit eBook Library and try again." (Sluit eerst eBook Library af en probeer opnieuw) wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit eBook Library af, sluit PRS-600 Updater af met de knop X en herstart PRS-600Updater.dmg.

FOUT: "Update isn't complete. Please try again" (Update is niet voltooid. Probeer opnieuw" wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit PRS-600 Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-600 los en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

FOUT: De updateknop van PRS-600 Updater werkt niet, ook niet wanneer de PRS-600 aangesloten is op de computer.

OPLOSSING: Sluit PRS-600 Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-600 los druk op de resetknop van de PRS-600. Herstart de PRS-600 met de aan/uittoets en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • PRS-600Updater.dmg

Bestandsgrootte

 • 16.69 Mb