Over deze download

Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

Sony biedt u een firmware-update aan voor de Sony Reader PRS-650. Dit hulpprogramma actualiseert de firmware naar versie 1.0.00.14080.

Raadpleeg het gedeelte "Download- en installatieprocedure" voor gedetailleerde informatie over de firmware-update.

Van toepassing op de volgende modellen:

 • PRS-650

Verbeteringen

Deze firmware-update lost de volgende problemen op:

 • De Reader kan een gekocht boek niet openen en geeft een foutmelding "Protected Page Error" (fout beschermde pagina).
 • Notities in een gekocht boek gaan verloren

Systeemvereisten

Besturingssystemen

Apple Macintosh (32 bit only)

 • Mac OS X version 10.6.3 of later
 • Mac OS X version 10.5.8 of later
 • Mac OS X version 10.4.11 of later


Voorbereiding

Belangrijke opmerkingen:

 • De software-update kan 1 tot 2 minuten duren.
 • Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat.
 • Zorg dat u de USB-kabel niet loskoppelt van de pc tot de update voltooid is.
 • Het is sterk aanbevolen dat u deze instructies afdrukt, zodat u ze tijdens de installatie kunt raadplegen.

Installeren

 1. Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat.
 2. Gelieve nogmaals na te kijken of u model PRS-650 hebt alvorens met de download te beginnen.
 3. Download het bestand PRS-650Updater.dmg naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie).
 4. Sluit de Reader via de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
 5. Reader Library wordt gestart. Sluit Reader Library.
 6. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en dubbelkik op PRS-650Updater.dmg om de installatie te starten.

  Waarschuwing: Schakel de Reader tijdens de update niet uit.

 7. Volg de instructies op uw scherm om de installatie te voltooien.
  Opmerking: De Reader zal tijdens het updateproces automatisch herstarten.
 8. Wanneer de software-update voltooid is, verschijnt de melding "Update complete" (update voltooid)
 9. Klik op "X" om het updateprogramma te sluiten

Nadat de Reader opnieuw gestart is en een melding toont dat de update voltooid is, is de installatie van de Reader update klaar.

Instructies voor een alternatieve installatiemethode:

 1. Klik in de Reader Library-software op de menu-opdracht "Help".
 2. Klik in het menu "Help" op "Check for Updates" (updates zoeken).
 3. Klik op OK om de update te downloaden.

Controleer of de firmware-update geslaagd is:

 1. Druk op de knop "Home" van de Reader.
 2. Selecteer "Settings" (Instellingen) in het menu "Home".
 3. Selecteer "About" (Over) in het menu "Settings".
 4. Controleer op het scherm "About" of de firmware-versie "1.0.00.14080" is

Opmerking: Als de softwareversie niet 1.0.00.14080 is, moet u de update opnieuw downloaden en uitvoeren.

Mogelijk fouten tijdens de update

FOUT:De melding ""Please first quit Reader Library and try again." (Sluit eerst Reader Library af en probeer opnieuw) wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit Reader Library af, sluit PRS-650 Updater af met de knop X en herstart PRS-650 Updater 1.0.00.14080 .exe.

FOUT: "Update isn't complete. Please try again" (Update is niet voltooid. Probeer opnieuw" wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit PRS-650 Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-650 los en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

FOUT: De updateknop van PRS-650 Updater werkt niet, ook niet wanneer de PRS-650 aangesloten is op de computer.

OPLOSSING: Sluit PRS-650 Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-650 los druk op de resetknop van de PRS-650. Herstart de PRS-650 met de aan/uittoets en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • PRS-650Updater.dmg

Bestandsgrootte

 • 21.86 Mb